กิจกรรม   (พบกับร้านหนังสือเฉพาะกิจของเราได้ที่)

  • 31 พฤษภาคม 2558    ความเป็นใหญ่ "วิศิษฐ์ วังวิญญู"    สวนเงินมีมา
  • 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2558  งานมหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 2  (Southern Book Expo 2015) ณ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  • 8 – 16  สิงหาคม  2558 งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7  (UBON Book Fair 2015)  ณ ชั้น 2 – 4  ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์
  • 15 – 23 สิงหาคม 2558 งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 3  (I-SAN Book Fair 2015)  ณ ชั้น 1 - 2 หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

โปรโมชั่นทุกรายการ ลด 10%

  •     ซื้อหนังสือ 0-599 บาท คิดอัตราค่าจัดส่ง 50 บาท
  •     ซื้อหนังสือ 600 บาท ขึ้นไป บริการ จัดส่งฟรี