Connect with Facebook

ชำระล้างเพื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและสติปัญญาอย่างไทย

รหัสสินค้า: 9743156151
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย
ผู้แต่ง ส.ศิวรักษ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2545 จำนวนหน้า 136

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 100 บาท

Special Price 90 บาท

หนังสือเข้า 02-02-2017

รายละเอียดโดยย่อ

                เป็นภาครวมของคำบรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการทางศาสนาและความเชื่อของคนไทย” ที่บรรยายแก่นักศึกษาวิชาอารยธรรมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๒๙ กับเรื่อง “การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย” ในรายการปาฐกถา ปาจารยสาร ที่วัดมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๒๙ เข้าไว้ด้วยกัน

รายละเอียดสินค้า

เป็นภาครวมของคำบรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการทางศาสนาและความเชื่อของคนไทย” ที่บรรยายแก่นักศึกษาวิชาอารยธรรมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๒๙ กับเรื่อง “การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย” ในรายการปาฐกถา ปาจารยสาร ที่วัดมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๒๙ เข้าไว้ด้วยกัน

สารบาญ

อาเศียรพาทราชสดุดี

ลอกคราบวัฒนธรรมไทย

การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย

แด่ท่านพุทธทาส โดยอังคาร กัลยาณพงศ์