Connect with Facebook

การศึกษา-กระบวนการเรียนรู้

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. คันฉ่องส่องปรัชญา

  คันฉ่องส่องปรัชญา

  ถ้าเรายกย่องอดีตของเรามากมายจนเกินความเป็นจริงไปเราก็จะลวงตัวเรา จนชวนให้เราเป็นนักชาตินิยมอย่างผิดๆ ไปได้ง่ายๆ คนที่จับประเด็นแก่นได้จริงๆ มีน้อย แล้วมิหนำยังพลอยตื่นดูมไปกับความรู้ความคิดที่มาจากต่างประเทศ โดยที่จับประเด็นแก่นของเขากันไม่ค่อยจะได้เสียด้วย...พวกฝ่ายซ้ายก็ว่าพวกฝ่ายขวา พวกเด็กด่าว่าคนแก่ไพร่ว่าเจ้า พระว่าคฤหัสถ์ ดูจะกัดกันไปกัดกันมา มากกว่าที่จะวิเคราะห์ความคิดหรือวิพากษ์วิจารณ์คุณค่าให้ได้อย่างถ่องแท้ พวกที่นิยมยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็หลับหูหลับตา จะให้คนอื่นจำเริญรอยตามนั้น อันเป็นวิถีทางที่ขัดกับแนวคิดทางปรัชญาทั้งสิ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 330 บาท

  Special Price 297 บาท

 2. ทิศทางใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน

  ทิศทางใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน

            มหาวิทยาลัยเวลานี้ได้ตายไปแล้ว” เป็นถ้อยคำที่แสดงถึงความล้มเหลวของสถาบันการศึกษาไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ผู้เขียนมุ่งตีประเด็นของการจัดการศึกษาที่ลอกแบบมาจากฝรั่งตะวันตก ว่ามีความผิดพลาด สับสนแลไขว้เขวอย่างไร และไม่เพียงเท่านั้น เขายังได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาของการศึกษาแบบไทยไว้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับเสนอว่า ควรจะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับชุมชน สังคม เพื่อที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสรภาพ โดยสามารถพัฒนาตนให้หลุดพ้นจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้อย่างไร

            ในการตีพิมพ์ครั้งที่ ๓ ได้เพิ่มภาคผนวกที่น่าสนใจลงไปอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง “บทเรียนจากบางแง่มุมของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง” นั้น ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า ศักยภาพของการใฝ่หาซึ่งภูมิปัญญาชนิดที่นำประเทศไปสู่อิสรภาพทางการเมืองและวัฒนธรรมนั้น จะสามารถเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยยุคปัจจุบันของเราได้หรือหาไม่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 60 บาท

  Special Price 54 บาท

 3. อุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท

  อุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท

  เป็นปาฐกถาที่แสดงให้กับมหาลัยเที่ยงคืน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ภายหลังนำมาปรับปรุงใหม่แสดงที่ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ อีกด้วย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 70 บาท

  Special Price 63 บาท

 4. ชำระล้างเพื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและสติปัญญาอย่างไทย

  ชำระล้างเพื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและสติปัญญาอย่างไทย

                  เป็นภาครวมของคำบรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการทางศาสนาและความเชื่อของคนไทย” ที่บรรยายแก่นักศึกษาวิชาอารยธรรมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๒๙ กับเรื่อง “การสร้างสรรค์สติปัญญาอย่างไทย” ในรายการปาฐกถา ปาจารยสาร ที่วัดมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๒๙ เข้าไว้ด้วยกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า