คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน)

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน)

ราคาปกติ: 490 บาท

Special Price 441 บาท

ลด 49.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วผู้เขียนมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบการบรรยายวิชานิติปรัชญาของผู้เขียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาวิชานิติศาสตร์ วิชาปรัชญา หรือวิชาการทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาและกฎหมาย ผู้เขียนจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าหนังสือ ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เล่มนี้จะช่วยทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เห็นความหลากหลายในทางความคิดเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เป็นปัญหารากฐานของกฎหมายมากขึ้น มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และมีจิตใจที่กว้างขวางขึ้น และหวังว่างานเขียนเรื่องนี้จะช่วยสร้างเสริมเติมแต่งสิ่งที่ยังขาดอยู่ในวงวิชาการทางนิติปรัชญาในประเทศไทย แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

-- บางตอนจากคำนำ

ข้อมูลหนังสือ

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน)

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน :

ผู้แปล :

สำนักพิมพ์ :

จำนวนหน้า : 526

ปีที่พิมพ์ : 2561

สารบัญ

บทที่ 1 การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
บทที่ 2 นิติปรัชญาโสฟิสต์
บทที่ 3 กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
บทที่ 4 นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
บทที่ 5 นิติปรัชญาสมัยกลาง
บทที่ 6 นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
บทที่ 7 นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
บทที่ 8 นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
บทที่ 9 นิติปรัชญาปลายศตวรรษที่ 18 และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ 19
บทที่ 10 นิติปรัชญาในศตวรรษที่ 20


บรรณานุกรม

expand_less