คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ปรีชาญาณของสิทธัตถะ
ปรีชาญาณของสิทธัตถะ ปรีชาญาณของสิทธัตถะ

ปรีชาญาณของสิทธัตถะ

สมัคร บุราวาศ

ราคาปกติ: 290 บาท

Special Price 261 บาท

ลด 29.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

สมัคร บุราวาส เป็นปัญญาชนไทยรุ่นแรกที่มีความสนใจทางปรัชญาเป็นอย่างมาก เป็นปัญญาชนไทยชั้นสูงคนแรกที่สนใจศึกษาปรัชญาอย่างเป็นระบบ จนสามารถเข้าใจความหมายและบทบาทของรัชญาที่มีต่อสังคม สามารถเข้าใจความสำคัญของ "โลกทรรศน์" ในกระบวนการคิดของคนเราชั่วชีวิตของท่านได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ความรู้ทางปรัชญาและเผยแพร่โลกทรรศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนไทย ท่านได้ฝากผลงานทางปรัชญามากมายไว้กับสังคมไทย

- ประวุฒิ ศรีมันตะ

ข้อมูลหนังสือ

ปรีชาญาณของสิทธัตถะ

ISBN : 9786117122026

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สมัคร บุราวาศ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

จำนวนหน้า : 474

ปีที่พิมพ์ : 2562

เล่มนี้เรียกได้ว่าเป็นภาคขยายต่อของหนังสือ ‘พุทธปรัชญา มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์’ ภายในเล่มได้รวบรวมเอาแนวคิดปรัชญาของพุทธศาสนาในสาขาต่าง ๆ ไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยเล่าเรื่องแบบไล่เรียงเรื่องราวตามลำดับเวลาในประวัติศาสตร์ของศาสนา เริ่มตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์ จนถึงศาสนาพุทธที่ภายหลังมีการแตกแขนงออกไปอีกหลายลัทธิ หลายความเชื่อ ไว้ได้อย่างต่อเนื่องกัน ด้วยการอธิบายควบคู่กันไปกับบริบทต่าง ๆ ในสังคม ตามยุคสมัยนั้นๆ ทั้งยังได้รวมเอาเรื่องปรัชญา ศาสนา และจริยธรรมเข้ากับแนวคิดเชิงสังคมวิทยาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว

สารบัญ

บทที่ 1 เกียรติคุณของพระสิทธัตถะ
บทที่ 2 พุทธปรัชญาจากพระโอษฐ์
บทที่ 3 พุทธเผชิญพราหมณ์
บทที่ 4 ความเป็นไปในสมัยพุทธกาล
บทที่ 5 พระธรรมบทและลัทธิกรรม
บทที่ 6 รูปเค้าของปรัชญาเถรวาทและมิลินทปัญหา
บทที่ 7 สุรังคาสูตรและทรรศนะทางมหายานเกี่ยวกับนิพพาน
บทที่ 8 พุทธศาสนาออกจากอินเดีย
บทที่ 9 เด๋าเด๊อะชิงและเหลาจื่อ
บทที่ 10 นิยายเชนและนิกายลามะ
บทที่ 11 ลิทธินวยานของพุทธสมาคมลอนดอน

expand_less