Connect with Facebook

ตารางงานหนังสือ ปี 2561

  • 29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 61 งานเชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  • 11-19 ส.ค. 61 งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ณ ชั้น 4  ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์
  • 17-28 ต.ค. 61 งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • 3-11 พ.ย. 61 งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การประชมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • 19-25 พ.ย. 61 งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 6 ณ ชั้น 1-2 ศูนย์การประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยของแก่น
  • 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 งานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 5 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี