คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง
ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

วรรณภา ติระสังขะ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 390 บาท

Special Price 351 บาท

ลด 39.00 บาท (10%)

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะรูปแบบหนึ่งของโลก การศึกษาทำความเข้าใจความเป็นมา รูปแบบและโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศส ทำให้เห็นถึงที่มา ที่เป็นอยู่ และที่เป็นไปของรูปแบบโครงสร้างการเมืองปกครองแบบหนึ่ง ที่เป็นทั้งบทเรียนที่ผ่านช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ ความล้มเหลว ความสำเร็จ การประนีประนอมของอำนาจในแต่ละช่วงเวลาของการเมืองการปกครอง

ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง เล่มนี้ นอกจากเป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของผู้เขียนเองแล้ว ยังจัดทำเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองของยุโรปที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศส โดยหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงความเป็นมา พัฒนาการทางการเมืองของประเทศฝรั่งเศส จากช่วงการก่อกำเนิดเป็น "รัฐชาติ" การปฏิวัติฝรั่งเศส สาธารณรัฐต่างๆ ของฝรั่งเศสที่ผ่านมา ตลอดจนสถาบันการเมืองฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน คือ สาธารณรัฐที่ 5 ที่มีลักษณะเด่นในหลากหลายด้านด้วยกัน

ฝรั่งเศสในปัจจุบันยังคงพยายามดำรงความเป็นประชาธิปไตยผ่านความเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตยเศรษฐกิจ และความเป็นประชาธิปไตยสังคม-วัฒนธรรมด้วย หากมองย้อนกลับมา บทเรียนหนึ่งสำหรับประเทศไทยคือเราอาจจะไม่สามารถลอกเลียนรูปแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองจากประเทศใดประเทศหนึ่งได้ทั้งหมด เราคงต้องเลือกรับดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเมืองของเรา แต่อย่างไรก็ดีเราต้องไม่ลืมว่าจะอย่างไร เราต้องตั้งมั่นกับหนทางที่ให้ประชาชนเจ้าของประเทศมีอำนาจใจการตัดสินทางเลือกด้วยตัวของประชาชนเอง...

ข้อมูลหนังสือ

ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

ISBN : 9786164880412

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : วรรณภา ติระสังขะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหน้า : 360

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2562

สารบัญ

คำนำ
ข้อมูลพื้นฐานประเทศฝรั่งเศส

ภาคที่ 1 พัฒนาการทางการเมืองของประเทศฝรั่งเศส
บทที่ 1 "ฝรั่งเศส" มาจากไหน?
บทที่ 2 การปฏิวัติฝรั่งเศส เส้นทางการเปลี่ยนผ่านจาก "ระบอบเก่า" สู่ "ระบอบใหม่"
บทที่ 3 ฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐที่ 1
บทที่ 4 ฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐที่ 2
บทที่ 5 ฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐที่ 3
บทที่ 6 ฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐที่ 4

ภาคที่ 2 สถาบันการเมืองฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐที่ 5
บทที่ 7 รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 จุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐที่ 5
บทที่ 8 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
บทที่ 9 รัฐบาลและการบริหารรัฐการแผ่นดินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
บทที่ 10 การบริหารรัฐการส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 11 รัฐสภา องค์อำนาจของ 'ฝ่ายนิติบัญญัติ' ในฝรั่งเศส
บทที่ 12 ฝ่ายตุลาการและระบบกฎหมายของฝรั่งเศส
บทที่ 13 พรรคการเมืองและการเลือกตั้งในฝรั่งเศส

บทส่งท้าย
บรรณานุกรม

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว