คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้
คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้ คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

สุมิตรา จักขุทิพย์

ราคาปกติ: 220 บาท

Special Price 198 บาท

ลด 22.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

"ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย"
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจำเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ แต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณีที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา ครั้งเมื่อสังคมขยายใหญ่ขึ้น จึงจำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจน

ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อาจถูกฟ้องดำเนินคดี

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวม "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน" มาให้อ่านศึกษา โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้อ่านและค้นคว้าได้โดยง่าย

"รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"

ข้อมูลหนังสือ

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

ISBN : 9786164856738

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สุมิตรา จักขุทิพย์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ทอร์ช

จำนวนหน้า : 288

ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2562

สารบัญ

จากใจสำนักพิมพ์
จากผู้เรียบเรียง

บทที่ ๑ บททั่วไป
บทที่ ๒ วิธีติดต่อราชการด้วยตนเอง
บทที่ ๓ ฐานะของบุคคลตามกฎหมาย
บทที่ ๔ กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
บทที่ ๕ การรับราชการทหาร
บทที่ ๖ กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเบื้องต้น
บทที่ ๗ กฎหมายเรื่องการทำนิติกรรมและสัญญา
บทที่ ๘ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
บทที่ ๙ กฎหมายในครอบครัว
บทที่ ๑๐ ทรัพย์มรดกตกทอด
บทที่ ๑๑ การทำละเมิด
บทที่ ๑๒ การประกันชีวิตและสุขภาพ
บทที่ ๑๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อค้าขาย
บทที่ ๑๔ การประกันหนี้
บทที่ ๑๕ ภาษีอากรใกล้ตัว
บทที่ ๑๖ กฎหมายแรงงาน
บทที่ ๑๗ กฎหมายประกันสังคม
บทที่ ๑๘ การคุ้มครองผู้บริโภค
บทที่ ๑๙ การใช้เช็ค
บทที่ ๒๐ ยาเสพติดให้โทษ
บทที่ ๒๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ ๒๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ

expand_less