คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (ปกแข็ง)
คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (ปกแข็ง) คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (ปกแข็ง)

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (ปกแข็ง)

พระพุทธโฆษาจารย์

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 495 บาท

ลด 55.00 บาท (10%)

วงศ์ ชาญบาลี ผู้ชำระสำนวนแปลคัมภีร์เล่มนี้ ได้เขียนเอาไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ว่า นอกเหนือจากที่คัมภีร์เล่มนี้ได้รับการแปลและการจัดพิมพ์ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านผู้สนใจศึกษาแล้ว ยัง ได้เป็นประโยชน์อีก ๒ ประการ คือ (๑) บรรดาพุทธศาสนิกชนจะได้ทราบเรื่องไตรสิกขาทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและเรื่องธรรมกถาซึ่งมีสารประโยชน์อีก จะได้ปฏิบัติตามอรรถาธิบายที่พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าได้รจนาเรียบเรียงเอาไว้ (๒) แลทั้งจะได้ประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดานักเรียนภาษาบาลี เพราะเหตุที่ท่านโบราณคดีได้แปลร้อยกรองไว้โดยละเอียดตรงตามรูปศัพท์ รูปพยัญชนะและประโยคกับหลักไวยากรณ์ ทั้งโวหารสำนวนแปลก็ไพเราะจะได้มีความรู้ช่ำชองมากขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (ปกแข็ง)

ISBN : 9786164370791

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : พระพุทธโฆษาจารย์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

จำนวนหน้า : 768

ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในบรรดาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา "คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค" นับเป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่สำคัญและได้รับการยกย่อง ยอมรับนับถือกันมากที่สุดฉบับหนึ่ง

บางท่านว่า เป็นหนังสือในสองคัมภีร์ที่พุทธศาสนิกชนสมควรอ่านศึกษาเคียงคู่กับ "มิลินทปัญหา"

บางท่านว่า "พุทธธรรม" ซึ่งแต่งโดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นอีกหนึ่งคัมภีร์ที่สำคัญเทียบเคียงได้กับ คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

เรียกว่าเมื่อกล่าวถึงพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแล้ว คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค ยังเป็นหนึ่งในคัมภีร์เล่มสำคัญที่ทรงค่าอยู่เช่นเดิม

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ เขียนขึ้นโดย พระพุทธโฆษาจารรย์ นักบวชชาวอินเดีย เป็นผู้รจนาขึ้นในช่วงประมาณ ศตวรรษที่ ๑๐ มาแล้วกระนั้นโดยเนื้อหาและสาระก็ยังคงเป็นคัมภีร์ที่สำคัญและได้รับการนำมาศึกษาเรียนรู้กันโดยไม่ขาดสายในบรรดาปราชญ์แห่งพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะสายเถรวาท

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว