คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

กบฏกรุงศรีอยุธยา (ปกแข็ง)
กบฏกรุงศรีอยุธยา (ปกแข็ง) กบฏกรุงศรีอยุธยา (ปกแข็ง)

กบฏกรุงศรีอยุธยา (ปกแข็ง)

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

ลด 35.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

   “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีที่มา และย่อมมีที่ไป” การยึดอำนาจ

และการกบฏในหลากหลายครั้งที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เช่นกัน

ย่อมมีเรื่องราวและปัญหาอันนับเป็นองค์ประกอบแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดการ

แก่งแย่งแข่งขัน มีเรื่องราวของปัญหาอันเป็นพื้นฐานทางความคิดหรือแรงสนับสนุน

มีจุดอ่อนและจุดแข็งของยุคสมัยเป็นเหตุผลผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

และแน่นอนย่อมมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งพัฒนาและถอยหลัง

ในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เป็นอยู่ของกรุงศรีอยุธยาแทบทั้งสิ้น

ข้อมูลหนังสือ

กบฏกรุงศรีอยุธยา (ปกแข็ง)

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน :

ผู้แปล :

สำนักพิมพ์ :

จำนวนหน้า : 288

ปีที่พิมพ์ : 2562

สารบัญ

ความนำ

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913 ขุนหลวงพ่องั่วยึดอำนาจจากพระราเมศวร

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1931 สมเด็จพระราเมศวรแย่งบัลลังก์จากพระเจ้าทองลัน

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 1952 เจ้านครอินทร์ยึดอำนาจพระรามราชาธิราช

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 1967 เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาทรงทำยุทธหัตถี

แย่งราชสมบัติ

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2077 พระไชยราชา สำเร็จโทษพระรัษฎาธิราช

ผู้มีพระชนม์เพียง 5 พรรษา

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2091 แม่หยัวศรีสุดาจันทร์ร่วมกับขุนวรวงศาธิราช

แย่งพระราชสมบัติจากพระยอดฟ้า

ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2091 กลุ่มขุนนางแย่งราชสมบัติคืนถวายแด่

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ฯลฯ

expand_less