คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง (ปกแข็ง)
นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง (ปกแข็ง) นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง (ปกแข็ง)

นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง (ปกแข็ง)

ราคาปกติ: 285 บาท

Special Price 257 บาท

ลด 28.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

นิราศหนองคายนั้นเป็นที่รับรู้กันดีว่า ได้เป็นวรรณคดีที่ถูกสั่งเผามาก่อน

ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของเรื่องแต่งนี้นำมาสู่ความขัดแย้งภายในราชสำนัก ซึ่งรายละเอียด

ปรากฏอยู่ในภาคประวัติของ หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) แล้ว วรรณคดีเรื่องนี้

เพิ่งถูกรื้อฟื้นและนำกลับมาจัดพิมพ์ใหม่ในภายหลัง ไม่แตกต่างจากงานเรื่องอื่น ๆ

อีก 5 เรื่อง (พระมะเหลเถไถ, อุณรุทร้อยเรื่อง, หม่อมเป็ดสวรรค์, พระอาการประชวรของ

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ, ระเด่นลันได) ที่ปรากฏในเล่มนี้ กล่าวคือ แม้ว่างานของคุณสุวรรณ

จะไม่ได้เป็นงานที่ถูกรังเกียจหรือปิดบังซ่อนเร้น

          งานวรรณคดีทั้ง 6 เรื่องที่ถูกนำมาจัดรวมกันเอาไว้ในที่นี้ หากเราจะกล่าวว่า

เป็นวรรณคดีที่เคยมีปัญหามาก่อน แต่มาได้รับความนิยมและยกย่องในเวลาต่อมาก็ไม่ผิดนัก

ข้อมูลหนังสือ

นิราศหนองคาย และวรรณคดี 5 เรื่อง (ปกแข็ง)

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน :

ผู้แปล :

สำนักพิมพ์ :

จำนวนหน้า : 208

ปีที่พิมพ์ : 2562

สารบัญ

- ประวัติหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

- นิราศหนองคาย                  

- อธิบายเรื่องบทละครของคุณสุวรรณ

- พระมะเหลเถไถ                   

- อุณรุทร้อยเรื่อง                   

- อธิบายเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์

ของนายหรีด เรืองฤทธิ์ เปรียญ

- หม่อมเป็ดสวรรค์                 

ฯลฯ

expand_less