คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2
การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2 การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2

ปรมหังสา โยคานันทะ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 1,195 บาท

Special Price 1,076 บาท

ลด 119.00 บาท (10%)

ปรมหังสา โยคานันทะ (1893-1952) ผู้ประพันธ์ผลงานวรรณกรรมมิติธรรม อัตชีวประวัติของโยคี

ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้-- นี่คือสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

- ปรมหังสา โยคานันทะ

ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรมในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า อรรถาธิบายคำสอนแต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและนิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ความสุขแห่งการรับใช้และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่นๆ อีกมากเช่น
๐ ความเข้าใจคำอธิฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่น้อยคนนักจะเข้าใจ
๐ ความนัยที่แท้จริงของ "การฟื้นคืนของพระเยซูคริสต์" และ "วันสิ้นโลก"
๐ พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืน และกลับสู่สรวงสวรรค์เยี่ยงไร
๐ ปาฏิหาริย์เช่น "ขนมปังและปลา" การที่ทรงพระดำเนินบนผิวน้ำ และชุบชีวิตลาซารัส
๐ ความหมายที่แท้จริงของงานฉลองคริสต์มาสและอีสเตอร์
๐ คำสอนที่เป็นของพระเยซูอย่างแท้จริงสามารถทำให้มวลมนุษย์สมัครสมานกัน แทนที่จะแตกแยกกัน

ข้อมูลหนังสือ

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2

ISBN : 9780876128497

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Self-Realization Fellowship

จำนวนหน้า : จำนวน 2 เล่ม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2562

การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์

 ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรม ในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว กับพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้อรรถถาธิบายกวีนิพนธ์แต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและ

นิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ ความสุขแห่งการรับใช้พระเจ้า และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่น ๆ อีกมาก

....ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษ       ได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์   ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้—นี่คือเป็นสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก   และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

..................................................

"จงรู้ว่า อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวท่าน" เข้าใจคำสอนที่ซ่อนเร้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ "มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุด ที่ก้าวข้ามการแตกแยกทุกประเภท สิ่งสูงสุดเป็นธรรมชาติหรือสภาวธรรมที่ดำรงอยู่ในและนอกทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกกาลสถาน เป็นนิจนิรันดร์ ใหญ่โตไม่มีที่สิ้นสุดแต่เชื่อมโยงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว สภาวธรรมสูงสุดนี้นิยามไม่ได้ด้วยการคิดด้วยเหตุผล แต่สัมผัสถึงการมีอยู่ได้ด้วยประสบการณ์ ผู้ที่ประสบสภาวธรรมเช่นนี้ ตระหนักว่าเป็นทิพยสัมผัส หรือความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร หรือเรียกว่าอะไรต่างๆ กัน เช่น บรมสัจจะบ้าง บรมธรรมบ้าง พระผู้เป็นเจ้าบ้าง พระแม่ธรรมชาติบ้าง ความว่างบ้าง ธรรมอันไม่ปรุงแต่งหรืออสังขตธรรมบ้าง หรือ ความจริง ความดี ความงามบ้าง

" ไม่ว่าจะในชื่อใด ความเป็นสากลของสภาวธรรมสูงสุดที่ผู้คนในต่างกลุ่มภาษาเผ่าพันธุ์ที่ได้สัมผัสคือความรู้สึกปิติสุขอันซาบซ่านทั่วทั้งสรรพางค์กาย และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งที่รวมเรียกว่าความรู้สึกอันเป็นทิพย์ ความรู้สึกอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นจากธรรมสัมผัส หรือการตระหนักรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัว หรือจิตของตนรวมกันเข้ากับมหาตมัน 'การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์' จะให้ความกระจ่างแก่เราได้"

- ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)

  “หนังสือแนะนำเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการทำสมาธิ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่อยู่กับ สตีฟ จ็อบส์ ตลอดชีวิต เขาอ่านครั้งแรกเมื่อยังเป็นวัยรุ่นและกลับมาอ่านอีกครั้งในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นจ็อบส์ก็อ่านหนังสือเล่มนี้ปีละครั้ง”

  (หนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิต...เริ่มอ่าน "หรืออ่านซ้ำ" เสียตั้งแต่วันนี้ !)

  อัตชีวประวัติของโยคี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดหนึ่งในร้อยเล่มแห่งศตวรรษที่ 20 ประวัติชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ของท่านปรมหังสาโยคานันทะเล่มนี้จะนำท่านไปสู่การค้นพบโลกแห่งโยคี วิทยทศาสตร์และปาฏิหาริย์ ความตายและการฟื้นคืนชีพที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลือน ด้วยภูมิปัญญาซึ่งยังความปีติให้จิตวิญญาณและข้อคิดปฏิภาณที่เฉียบคมแฝงอารมณ์ขันอันน่าชื่นชมของท่าน ท่านโยคานันทะจะเผยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความลี้ลับที่สุดของชีวิตและจักรวาล เปิดหัวใจและจิตของเราสู่ความปีติ ความงามและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจิตวิญญาณซึ่งมีดำรงอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนาม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 • โยคะแห่งภควัทคีตา

  “เรามาจากพระเจ้า และเป้าหมายสูงสุดคือการกลับคืนสู่พระองค์ เป้าหมายและวิถีสู่เป้าหมายคือโยคะ ศาสตร์การรวมกับพระเจ้าอันไร้กาลเวลา”

  -- ปรมหังสา โยคานันทะ

  ผู้เขียน อัตชีวประวัติของโยคี

  หนังสือเล่มนี้เป็นบทคัดสรร จากงานแปลและอรรถาธิบาย The Bhagavad Gita: God Talks with Arjuna หนังสือสองเล่มชุดของปรมหังสา โยคานันทะ แนะนำสัจจะทางจิตวิญญาณในคัมภีร์ที่ชาวอินเดียรักที่สุดได้อย่างสั้นกระชับและให้แรงดาลดลใจ อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถึงโยคะสมาธิและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อการรวมกับบรมวิญญาณ (พรหมัน) และหลุดพ้นเป็นอิสระได้ในที่สุด

  หนังสือเล่มนี้ได้แผ่เผยความหมายลึกซึ้งซึ่งซ่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ในคีตา ด้วยเรื่องราวของนักรบในสงครามกุรุเกษตร ซึ่งเป็นตัวแทนของอหังการในมนุษย์ที่ต่อสู้กับทิพยลักษณะแห่งวิญญาณ ทั้งยังได้แสดงวิธีที่ศาตร์แห่งโยคะจะช่วยเรา ให้ได้ชัยชนะในสงครามชีวิตประจำวัน เข้าถึงความเกษมทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณ

  เสนอบทแปลภควัทคีตา โดย ปรมหังสา โยคานันทะ โศลกต่อโศลก อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นครั้งแรก

  รวมถึง

  • การวิเคราะห์ตน และการใคร่ครวญ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • โยคะวิธีเพื่อชีวิตที่มีสันติสุขและความกลมกลืน
  • เข้าใจอำนาจจิตวิทยาทั้งที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ
  • สร้างเป้าหมายทางโลกและทางจิตวิญญาณอย่างมีดุลยภาพ
  • วิธีการเข้าถึงประสบการณ์สมาธิลึกและการหยั่งรู้พระเจ้า

  ราคาปกติ: 295 บาท

  Special Price 266 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 • ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน 1-2 (Box Set)

  ผลงานประพันธ์ของ ปรมหังสา โยคานันทะ

  "เมื่อบุคคลเดินบนเส้นทางกลับสู่พระเจ้า คีตาจะฉายแสงสว่างบนทางดำเนินนั้น..คัมภีร์สุดลึกซึ้งว่าด้วย โยคะศาสตร์การรวมกับพระเจ้า และเป็นหนังสือคู่มือในชีวิตประจำวัน"
  --ปรมหังสา โยคานันทะ

  "มนุษย์ถูกจำกัดไว้ในสัญชาตญาณแห่งตัวตน ชาวฮินดูเป็นชนชาติแรกที่ค้นพบปัญญาญาณแห่งการก้าวข้ามข้อจำกัดแห่งตัวตนไปสู่สิ่งสูงสุด ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษัท ภควัทคีตาเป็นยอดมงกุฏแห่งฮินดูธรรม ผู้เห็นเฉพาะรูปธรรมเข้าใจว่าเป็นสงครามระหว่างศัตรูภายนอก ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้บรรลุธรรมจักรวาลได้ถอดความภควัทคีตาและอธิบายเพิ่มเติมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เห็นว่าเป็นสงครามเชิงนามธรรมกับศัตรูภายในหรืออัตตาของตนเอง เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงซึ่งสิ่งสูงสุดได้ อันจักเป็นไปเพื่อการผุดบังเกิดแห่งบรมสุข สุนทรียภาวะ และไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง"
  --ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

  "ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน"
  --ประมวล เพ็งจันทร์

  "อรรถาธิบายภควัทคีตาทั้ง 700 โศลก เปิดเผยปัญญาธรรมอินเดียโบราณอันเกื้อกูลสัจติภาพทั้งส่วนตัวและทั่วโลก...สัตจะข้ามกาลเวลา"
  -- สดใส ขันติวรพงศ์

  ราคาปกติ: 1,999 บาท

  Special Price 1,800 บาท

  ลด 199.00 บาท (10%)

 • รหัสยเมรัย:รุไยบาต ของ โอมาร์ คัยยัม การตีความทางจิตวิญญาณ

  รุไบยาต โดย โอมาร์ คัยยัม ซึ่งแปลเป็นบทกวีภาษาอังกฤษ โดย เอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์เจอรัลด์ เป็นหนังสือที่ผู้คนรักมากแต่เข้าใจกันน้อยที่สุด 
  ปรมหังสา โยคานันทะ -- ผู้โด่งดังจาก อัตชีวประวัติของโยคีและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในฐานะนักบุญชาวอินเดียแห่งยุคสมัยใหม่--ได้ตีความใหม่อย่างกระจ่างแจ้ง
  เปิดเผยสารเร้นลับในปริศนาแห่งผลงานชิ้นเอกเล่มนี้ ส่องฉายให้เห็นสัจจะลึกซึ้งและความงามเบื้องหลังม่านอุปมาอุปไมย ที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นการสดุดีเหล้าองุ่น
  และความสุขแค่เฉพาะทางโลก ลำนำสี่บรรทัดภาษาเปอร์เชียนี้ร่ายเสียงสัจจะแท้จริง เมื่ออ่านในฐานะบทสดุดีความปีติสุขในอานันทะแห่งบรมวิญญาณ

  รหัสเมรัย: รุไบยาต ฉบับพิมพ์พร้อมภาพประกอบนี้ นำเสนออรรถาธิยายอย่างบริบูรณ์เป็นครั้งแรกโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ หนังสือเล่มนี้คือขุมทรัพย์ยั่งยืนแห่งวรรณคดีโลก

  ราคาปกติ: 690 บาท

  Special Price 621 บาท

  ลด 69.00 บาท (10%)

 • ณ ที่มีแสง

  "ณ ที่มีแสง..ความมืดอยู่ไม่ได้"
  --ปรมหังสา โยคานันทะ

  หนังสืออุดมปัญญา รวบรวมคัดสรรจากข้อเขียนและคำบรรยายของปรมหังสา โยคานันทะ ผู้ประพันธ์ อัตชีวประวัติของโยคี เล่มนี้ ได้ให้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้และให้แรงบันดาลใจแก่ทุกคนผู้แสวงหาความกลมกลืนและดุลภาพทางจิตวิญญาณ ด้วยญาณหยั่งเห็นและการให้กำลังใจอย่างทรงพลัง

  ณ ที่มีแสง ได้ให้แสงสว่างในการทำความเข้าใจจิตวิญญาณ เพื่อรับกับความท้าทายนานาประการในชีวิตประจำวันปลุกศักยภาพอันไพศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนให้ฟื้นตื่นรู้ตน

  ราคาปกติ: 185 บาท

  Special Price 167 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 • ภควัทคีตา - อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)

  1.ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน 1-2 (Box Set)
  ปรมหังสา โยคานันทะ

  2.อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)
  ปรมหังสา โยคานันทะ (Paramahansa Yogananda)

  ราคาปกติ: 2,349 บาท

  Special Price 2,114 บาท

  ลด 235.00 บาท (10%)

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว