คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือออกใหม่ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น หนังสือเด็ก หนังสือออนไลน์

หนังสือออกใหม่

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. เสรีนิยมยืนขึ้น

  Code :

  ทุกวันนี้, คำว่า “เสรีนิยม” อาจมีความหมายต่างกันไปในสังคมและวัฒนธรรมหลากหลาย, แต่ในมิติประวัติศาสตร์การเมือง “เสรีนิยม” คือแนวคิดที่นำมาซึ่งความเป็นสมัยใหม่และการปกครองระบอบประชาธิปไตย.

  แม้จะมีจุดอ่อนมากมาย, ผู้คนในสังคมที่ยังตกอยู่ภายใต้ระบอบอำนาจนิยมหรือเผด็จการต่างก็เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแบบที่แนวคิดเสรีนิยมได้นำเสนอไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18. การปะทะระหว่างแนวคิด “จารีตนิยม” กับ “เสรีนิยม” ยังคงดำเนินไปในแทบทุกประเทศ, และดูเหมือนว่าต้นศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคสมัยที่การปะทะนั้นมีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ.

  เสรีนิยมยืนขึ้น ชวนพิจารณาความเป็นมาของแนวคิดเสรีนิยม, ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมในประเทศที่เป็น “สมัยใหม่” กับประเทศที่ยังอยู่ในเงาของจารีตนิยม “ก่อนสมัยใหม่,” และชวนทบทวนถึงพื้นที่ของผู้มีแนวคิดเป็นเสรีนิยมในสังคมจารีตที่มักกล่าวหาว่าเสรีนิยมเป็นภัยต่อความมั่นคง, บนความเชื่อที่ว่าการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นประชาธิปไตยต้องเริ่มจากการยอมรับแนวคิดเสรีนิยมอย่างจริงใจและจริงจังให้ได้เสียก่อน.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 295 บาท

  Special Price 266 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 2. ปาฏิหาริย์สร้างได้: จับ 'จิต' จุด 'ปาฏิหาริย์'

  Code :

  สุดยอดของปาฏิหาริย์คือ พลังในการครอบครองและกำกับจิตไปสู่ปลายทางที่เลือกเองได้สำเร็จ

  ในหนังสือเล่มนี้ ผมได้มอบรหัสผ่านให้คุณครึ่งหนึ่งในคำบรรยายปาฏิหาริย์ต่างๆ แต่รหัสอีกครึ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง และคุณต้องนำรหัสในตัวคุณมารวมกับรหัสที่ผมมอบให้ และเมื่อคุณเห็นมัน ใช้มัน และเริ่มเปลี่ยนมันให้กลายเป็นชีวิตที่คุณรังสรรค์เองทั้งหมด คุณจะเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ได้มอบสิ่งที่สำคัญกว่าวิธีกำจัดความเจ็บปวดทางกายจากการทำฟันและการผ่าตัด เมื่อเอาชนะเรื่องธรรมดาเพียงไม่กี่เรื่องได้ คุณก็เอาชนะเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าได้เช่นกัน

  - นโปเลียน ฮิลล์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 3. รีพับลิก: ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก (ปกแข็ง)

  Code :

  ปรัชญานิพนธ์ของ : เพลโต
  แปลโดย : เวธัส โพธารามิก
  บรรณาธิการ : นันทพร ปีเลย์
  คำนิยม : ส. ศิวรักษ์

  ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก

  หนังสือที่ปัญญาชนทุกคนในยุโรปจะต้องได้อ่าน
  มหาวิทยาลัยในยุโรปทุกแห่งกำหนดรวมไว้ในหลักสูตร

  เป็นหนังสือที่มีการแปลออกเป็นภาษาฝรั่งต่างๆทุกภาษา

  เป็นหนังสือที่ได้รับทั้งการยกย่องอย่างเลิศลอย
  และโจมตีอย่างสาดเสียเทเสีย แต่ทั้งสองฝ่าย
  ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 680 บาท

  Special Price 612 บาท

  ลด 68.00 บาท (10%)

 4. การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา เล่ม 1-2

  Code :

  ปรมหังสา โยคานันทะ (1893-1952) ผู้ประพันธ์ผลงานวรรณกรรมมิติธรรม อัตชีวประวัติของโยคี

  ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่าความหมายที่ถูกฝังกลบมานานยี่สิบศตวรรษได้ถูกเปิดเผย ณ ที่นี้เป็นครั้งแรก หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความพระวจนะของพระเยซูคริสต์ในลักษณะที่พระองค์เองจะตรัสกับผู้คนในยุคนี้-- นี่คือสัจธรรมที่ทรงเผยแก่พระสาวก และเป็นความจริงที่ทรงปรารถนาให้ผู้คนที่มีศรัทธาทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ

  - ปรมหังสา โยคานันทะ

  ด้วยปัญญาญาณ ปรมหังสา โยคานันทะ ได้เผยให้เห็นอย่างกระจ่างถึงคำสอนอันเป็นสัจธรรมในทุกสมัยของพระเยซูคริสต์ ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมประจำวันและการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า อรรถาธิบายคำสอนแต่ละบทผ่านทางเรื่องเล่าและนิทานสุภาษิต และแสดงให้เห็นความน่าอัศจรรย์ของศรัทธา วิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระเจ้าในอัตภาพมนุษย์และได้รับความรักของพระองค์ความสุขแห่งการรับใช้และการสละทางโลกภายในใจ วิธีดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติและได้รับพรที่มาพร้อมกับบัญญัติเหล่านั้น วิธีการใช้ทรัพย์สมบัติอย่างถูกต้อง จุดมุ่งหมายทางธรรมของการแต่งงาน และอื่นๆ อีกมากเช่น
  ๐ ความเข้าใจคำอธิฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่น้อยคนนักจะเข้าใจ
  ๐ ความนัยที่แท้จริงของ "การฟื้นคืนของพระเยซูคริสต์" และ "วันสิ้นโลก"
  ๐ พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืน และกลับสู่สรวงสวรรค์เยี่ยงไร
  ๐ ปาฏิหาริย์เช่น "ขนมปังและปลา" การที่ทรงพระดำเนินบนผิวน้ำ และชุบชีวิตลาซารัส
  ๐ ความหมายที่แท้จริงของงานฉลองคริสต์มาสและอีสเตอร์
  ๐ คำสอนที่เป็นของพระเยซูอย่างแท้จริงสามารถทำให้มวลมนุษย์สมัครสมานกัน แทนที่จะแตกแยกกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 1,195 บาท

  Special Price 1,076 บาท

  ลด 119.00 บาท (10%)

 5. มูซาชิ: ปัจฉิมบรรพ ลำดับ 2 ภาคไฟ (ปกอ่อน)

  Code :

  เมื่อแผ่นดินลุกเป็นไฟ ผู้นำแย่งชิงความเป็นใหญ่ การจะวางใจให้เป็นน้ำ ย่อมมิใช่เรื่องง่าย หากหนุ่ม-สาวจำเป็นต้องมั่นในปณิธานจึงจะดำรงตนผ่านยุคสมัยแห่งความวุ่นวายโกลาหลได้ จากภาคดินสู่ภาคไฟ เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างตัวตนของมูซาชิ ซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนญี่ปุ่นหลายล้านคนสร้างตนขึ้นมาได้ในยุคบ้านเมืองล่มสลายหลังแพ้พ่ายในสงครามโลกครั้งที่ 2

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 550 บาท

  Special Price 495 บาท

  ลด 55.00 บาท (10%)

 6. วะบิ-ซะบิ

  Code :

  วะบิ-ซะบิ ดำรงอยู่ ณ ชั่วขณะของการถือกำเนิดและการโรยรา วะบิ-ซะบิ ไม่ได้เผยตนในดอกไม้อันสวยสุด ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านใหญ่โต หรือภูมิทัศน์น่าตะลึงใจหากแต่ปรากฏอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นรองและซุกซ่อนตน ยังไม่สมบูรณ์และดำรงอยู่เพียงชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่แจ่มชัดและพร้อมจะจางหายไปซึ่งสายตาฉาบฉวยมักจะมองไม่เห็น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 7. การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน

  Code :

  ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี่

  ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านกระบวนการร่วมออกแบบคนสำคัญคนหนึ่งของโลกรวมทั้งแนวทางการออกแบบด้านชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Commumities) การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ และคุณลักษณะที่เราต่างเป็นนักออกแบบคือการนำกระบวนการออกแบบมาแก้ไขปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่สุดของโลกด้านการออกแบบ เพื่อความยั่งยืนที่จุดประกายผู้คนและองค์กรต่างๆ แทบทุกภูมิภาคของโลกด้านพลังพลเมืองและนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่คนหนุ่มสาวได้มีส่วนร่วม ทั้งในฐานะนักออกแบบและในฐานะผู้ประกอบการสังคม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 340 บาท

  Special Price 306 บาท

  ลด 34.00 บาท (10%)

 8. คู่มือต้านรัฐประหาร

  Code :

  "มีคนกล่าวว่าหากหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) ของมาคิอาเวทลีคือตำราครองอำนาจและรักษาอำนาจของผู้ปกครอง หนังสือเล่มนี้ของชาร์ปก็คือตำราต่อต้านอำนาจของประชาชน (...) ผู้นำบางคนที่สูญเสียอำนาจไปเพราะถูกประชาชนโค่นล้ม กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ทรงพลังกว่าอาวุธใดๆ"
  - ประจักษ์ ก้องกีรติ

  "การรัฐประหารนำมาซึ่งความสูญเสียมากมาย ผู้คนถูกริดรอนเสรีภาพ.. อีกทั้งการศึกษาก็จะล้าหลัง เพราะเผด็จการไม่ต้องการให้ประชาชนฉลาด (...) เมื่อการกดขี่ยังมีอยู่ การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นต่อระบอบเผด็จการแบบเดิมๆ หรือต่อระบบอำนาจนิยม"
  - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 9. จดหมายเปิดผนึกถึง ดร. ฮุสาก จาก วาตชลัฟ ฮาเวล

  Code :

  ใช่ จริงในระดับหนึ่งที่ประเทศเราสงบ แต่ประเทศเราตอนนี้สงบเงียบดั่งโรงเก็บศพหรือสุสาน ใช่หรือไม่ล่ะท่าน?
  - วาตชลัฟ ฮาเวล

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 10. NZ Study นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งการเรียนรู้และเติบโต

  Code :

  หนังสือเล่มนี้ เปิดมุมมองจากประสบการณ์จริงของพี่แจนและพี่โอ๋ ให้ข้อคิดทำให้เข้าใจว่าจังหวะในการตัดสินใจ เมื่อไหร่ และจะเริ่มตอนไหนอย่างไรของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน อ่านเรื่องเล่าจากหลากหลายมุมมอง จะทำให้เราเข้าใจว่าการเรียนเมืองนอกได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนนอก ไม่ได้มีไว้เป็นเพียงภาพเปลือกนอกอีกต่อไป แต่เป็นการตัดสินใจที่จะเลือดสภาพแวดล้อม ห้องเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนแคบๆ แต่มันคือโลกกว้างที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้จำลองไว้ในที่เดียว มีครบทุกมิติที่จะเป็นห้องแห่งการเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่าง คือห้องเรียนแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วบนโลกใบนี้
  - ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์

  เมื่อได้อ่านหนังสือที่ทั้งสองท่านได้เขียน เพื่อแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้มีครบทุกองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างละเอียดชัดเจน มีกรณีตัวอย่างดีๆ ให้ศึกษาทั้งการไปเรียน การไปใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงระหว่างเรียน รวมถึงการกลับมาทำงาน เลือกตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพด้วยการเตรียมตัวที่จะศึกษาที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ครูโอ๋และครูแจนใช้ประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ทั้งที่ตนเองไปเรียนและไปดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีมาถ่ายทอดไว้หมดในหนังสือเล่มนี้ จึงมีข้อคิดและรายละเอียดมากมาย
  - อุไรวรรณ ศิวะกุล (อาจารย์อุ๊),อนุสรณ์ ศิวะกุล (อาจารย์เจี๊ยบ)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 299 บาท

  Special Price 269 บาท

  ลด 30.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว