คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโยบายของไทยต่อลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ (9 เล่ม)

นโยบายของไทยต่อลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ (9 เล่ม)

สุรพงษ์ ชัยนาม

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 2,440 บาท

Special Price 2,196 บาท

ลด 244.00 บาท (10%)

หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข้อมูลหนังสือ

นโยบายของไทยต่อลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ (9 เล่ม)

ISBN : set-1112

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สุรพงษ์ ชัยนาม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

จำนวนหน้า : 9 เล่ม

ปีที่พิมพ์ : 2561

สุรพงษ์ ชัยนาม


เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2487

การศึกษา


- พ.ศ. 2506 มัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2510 ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัย MARSHALL ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน


- เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง

การต่างประเทศ, อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, เอกอัครราชทูต

5 ประเทศ คือ เวียดนาม โปรตุเกส กรีซ เยอรมนี

และแอฟริกาใต้


- เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ.2548
- ในปี พ.ศ. 2549-2550 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
- ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ

งานเขียน


มาร์กและสังคมนิยม
ใครเป็นซ้าย
การทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (1), (2), (3)

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว