คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต เศรษฐีพระธาตุ

คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต เศรษฐีพระธาตุ

สัมพันธ์ ก้องสมุทร

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 300 บาท

Special Price 270 บาท

ลด 30.00 บาท (10%)

หนังสือสารคดีพิเศษที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายทราบดีว่า หลังการปรินิพพานของพระบรมศาสดานอกเหนือจากแก่นธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีพุทธรูปสัญญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า พระธรรมจักร รอยพระพุทธบาท แท่นวัชรอาสน์ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พระบรมสารีริกธาตุหรือ พระบรมธาตุเจดีย์นั่นเอง ชาวพุทธในไทยและชาวโลกถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องเคารพบูชาระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้า

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุ เห็นเรื่องลี้ลับที่อยู่ในความสนใจของชาวพุทธมาช้านาน แม้แต่ในหมู่ชนชาวบ้านมักมีความสงสัยว่า กระดูกหรืออัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าและอัฐิธาตุของพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กลายเป็นอัญมณีในรูปลักษณ์ต่างๆได้อย่างไร และอัศจรรย์ใจว่าพระธาตุนั้นสามารถเสด็จย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างไร ในเมื่อพระธาตุเป็นเพียงวัตถุสิ่งของซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เรื่องพระธาตุของพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณในอดีตและปัจจุบันโดยเฉพาะพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นั้น เมื่อมีการประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงสรีระแล้ว กระดูกของท่านเหล่านั้นนำไปเก็บรักษาบูชา ปรากฏว่ากระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์หลายประการเช่น เป็นพระธาตุ องค์เดียวแล้วแตกกลายเป็นสององค์ สามองค์ และมากกว่านั้นอีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

คุณหญิงสุรีพันธุ์ มณีวัต เศรษฐีพระธาตุ

ISBN : 9786167236278

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สัมพันธ์ ก้องสมุทร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : วสี ครีเอชั่น

จำนวนหน้า : 288

ปีที่พิมพ์ : 2556

หนังสือสารคดีพิเศษที่ท่านถืออยู่นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายทราบดีว่า หลังการปรินิพพานของพระบรมศาสดานอกเหนือจากแก่นธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีพุทธรูปสัญญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า พระธรรมจักร รอยพระพุทธบาท แท่นวัชรอาสน์ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พระบรมสารีริกธาตุหรือ พระบรมธาตุเจดีย์นั่นเอง ชาวพุทธในไทยและชาวโลกถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องเคารพบูชาระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้า

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุ เห็นเรื่องลี้ลับที่อยู่ในความสนใจของชาวพุทธมาช้านาน แม้แต่ในหมู่ชนชาวบ้านมักมีความสงสัยว่า กระดูกหรืออัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าและอัฐิธาตุของพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กลายเป็นอัญมณีในรูปลักษณ์ต่างๆได้อย่างไร และอัศจรรย์ใจว่าพระธาตุนั้นสามารถเสด็จย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างไร ในเมื่อพระธาตุเป็นเพียงวัตถุสิ่งของซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เรื่องพระธาตุของพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณในอดีตและปัจจุบันโดยเฉพาะพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นั้น เมื่อมีการประชุมเพลิงหรือพระราชทานเพลิงสรีระแล้ว กระดูกของท่านเหล่านั้นนำไปเก็บรักษาบูชา ปรากฏว่ากระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์หลายประการเช่น เป็นพระธาตุ องค์เดียวแล้วแตกกลายเป็นสององค์ สามองค์ และมากกว่านั้นอีกด้วย

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว