คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ศาสนา / ปรัชญา

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน

  Code :

  หนังสือเล่มนี้พยายามจะหาจุดที่ศาสนาทั้งหลายมาบรรจบกัน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถชื่นชมความแตกต่างระหว่างศาสนาได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องให้ความแตกต่างเหล่านั้นกลายมาเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง การจะสร้างความสมานฉันท์ที่แท้จริงระหว่างศาสนาบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับว่าทุกศาสนาเหมือนกันโดยพื้นฐาน หรือว่านำพาไปสู่จุดหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังคงยืนยันว่า คำสอนเชิงอภิปรัชญาที่แตกต่างกันต่างหาก ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้แก่ระบบจริยธรรมอันงดงามที่มีรากฐานมาจากความกรุณา ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่าคนที่มีศรัทธาอย่างจริงใจและมีศีลธรรมจรรยา สามารถเป็นชาวพหุนิยมที่เห็นคุณค่าของศาสนาอื่นได้โดยไม่กระทบกระเทือนความเชื่อและศรัทธาที่เขามีต่อหลักคำสอนในศาสนาของตน
  - องค์ทะไลลามะที่ 14

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 2. ปรัชญาฝ่ายโยคะ

  Code :


  อาจารย์ปตัญชลีได้ให้ความหมายไว้เป็นสูตรที่สองในปฐมปาทะของคัมภีร์นั้นว่า โยคะคือการดับพฤติกรรมของจิต มีปัญหาว่าพฤติกรรมของจิตคืออะไร ทำไมจึงต้องดับและจะดับได้อย่างไร คำตอบของปัญหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่สำคัญของปรัชญาฝ่ายโยคะที่มีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยให้หลักการและเหตุผลไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 3. ลด 10%
  วะบิ-ซะบิ วะบิ-ซะบิ

  วะบิ-ซะบิ

  Code :

  วะบิ-ซะบิ ดำรงอยู่ ณ ชั่วขณะของการถือกำเนิดและการโรยรา วะบิ-ซะบิ ไม่ได้เผยตนในดอกไม้อันสวยสุด ต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านใหญ่โต หรือภูมิทัศน์น่าตะลึงใจหากแต่ปรากฏอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นรองและซุกซ่อนตน ยังไม่สมบูรณ์และดำรงอยู่เพียงชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่แจ่มชัดและพร้อมจะจางหายไปซึ่งสายตาฉาบฉวยมักจะมองไม่เห็น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 4. ว่าด้วยเอกเทวนิยม: เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้าของจริง

  Code :

  การยืนหยัดความสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีใครอื่นเลยของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่ยืนยันสถานะของเอกเทวนิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันสภาวะทางการเมืองที่สูงสุดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ข้างผู้ปกครอง..สิ่งที่สุดส่งที่สุดอย่างพระผู้เป็นเจ้าก็ประทานสิ่งสูงสุดให้กับคนที่สูงส่งที่สุด
  บทที่ 1: เอกเทวนิยมที่หลากหลาย

  กรอบความคิดเรื่อง 'เอกเทวนิยมกับเอกราชา' เป็นความคิดที่ดำเนินไปได้ด้วยกันอย่างดี โดยปรากฏอยู่ในรูปแบบของการปกครองที่ฝ่ายหนึ่งปกครองจักรวาลและโลกทั้งหมด ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งปกครองอำนาจบนพื้นแผ่นดิน
  บทที่ 2: ช่วงเวลาแสนสั้นแต่ทรงพลังของฟาโรห์อัคเคนาเตน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 300 บาท

  Special Price 270 บาท

  ลด 30.00 บาท (10%)

 5. ลด 10%
  อัสดงคตมายา: ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์ อัสดงคตมายา: ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์

  อัสดงคตมายา: ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์

  Code :

  อัสดงคตมายา
  ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์

  บทสะท้อนย้อนคิดต่อประวัติศาสตร์อันยาวนานของการจัดลำดับชั้นทางสังคม ความเสมอภาคและการทำลายล้างสภาวะไร้รัฐในโลกตะวันตก และข้อคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบต่อมโนทัศน์ที่แตกต่างไปเกี่ยวกับมนุษย์สภาวะ

  The Western Illusion of Human Nature: With Refections on the Long History of Hierarchy,Equality,and the Sublination of Anarchy in the West,and Comparative Notes on Other Conceptions of the Human Condition

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 300 บาท

  Special Price 270 บาท

  ลด 30.00 บาท (10%)

 6. ลด 10%
  ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย

  ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย

  Code :

  หลังจากการเกิดรัฐประหาร 2557 การกำหนดตำแหน่งแห่งที่และอำนาจในวงการสงฆ์ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพุทธศาสนา จะนำมาสู่ปัญหาในมิติทางสังคมการเมืองอย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นเหลี่ยมคู่ทางการเมืองของพุทธศาสนาในสังคมไทยที่แนบแน่นอยู่กับบริบทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปฏิวัติสยาม 2457 เป็นต้นมา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 480 บาท

  Special Price 432 บาท

  ลด 48.00 บาท (10%)

  สินค้าหมด

 7. การบริหารจิตใจ การรู้แจ้งด้วยจิต การบรรลุธรรม

  Code :

  ท่านที่มีหนังสือนี้ไว้ศึกษา เหมือนมีมณีล้ำค่าที่ควรเก็บไว้อ้างอิง สำหรับท่านที่มีหนังสือนี้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติฝึกฝนตนก็เสมือนมีแผนที่ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ชี้ระยะตั้งแต่จุดที่ท่านเป็นอยู่ไปสู่จุดที่ท่านปรารถนา

  วิธีบริหารจิตใจ
  -อาจารย์อัคร ศุภเศรษฐ์

  วิธีรู้แจ้งด้วยจิต
  -ท่านพ่อลี ธัมมธโร

  วิธีบรรลุธรรม (มุตโตทัย)
  -หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 295 บาท

  Special Price 266 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 8. ลด 10%
  ปัญญา ชา จีน : Spring Autumn Leaves [REVISED EDITION] ปัญญา ชา จีน : Spring Autumn Leaves [REVISED EDITION]

  ปัญญา ชา จีน : Spring Autumn Leaves [REVISED EDITION]

  Code :

  ท่ามกลางเปลวไฟในสงครามมหาปราชญ์ได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่

  ความทุกข์จึงหาใช่สิ่งใดหากคือปัจจัยในการผลิตปัญญา

  เรามิอาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมบ้านเมืองได้ตามใจปรารถนาแต่เราสามารถสร้างสรรค์ ปัญญา และ ความสุข ได้ตามมรรคาแห่งมหาราชญ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 395 บาท

  Special Price 356 บาท

  ลด 39.00 บาท (10%)

 9. ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้

  Code :

  หากท่านปรารถนาจะต่อสู้เพื่อความพึงพอใจและเพื่อความสงบในวิญญาณ--จงเชื่อ! แต่หากปรารถนาจะอุทิศตนเพื่อความถูกต้อง--จงสอบสวน!
  lf you wish to strive for peace of soul and pleasure,then believe! lf you wish to be a devotee of truth,then inquire!

  Zarathustra Abstraction

  ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thus Spoke Zarathustra เป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาของ ของฟรีดริช นีทเช่ (Friedrich Nietzsche) ชาวเยอรมัน กล่าวถึงความคิดเชิงปรัชญาต่อต้านความเชื่อของคริสต์ศาสนาที่ทำให้มนุษย์เชื่องเชื่อและอ่อนแอ เหมือนลูกแกะของพระเจ้า ดังคำสอนที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันเบื้องหน้าพระเจ้า

  นีทเช่คัดค้านความเชื่อของชาวยุโรปที่มีพื้นฐานอยู่บนการใช้เหตุผลแบบกรีกในยุคโซเครตีส-เพลโต-อริสโตเติ้ล และใช้ระบบศีลธรรมแบบเซมิติคของยิว-คริสเตียน ที่เขาเรียกว่าศีลธรรมแบบทาส

  ตรงกันข้าม, เขายกย่องศีลธรรมแบบนาย นีทเช่เรียกผู้ยึดถือศีลธรรมเช่นนี้ว่า ผู้สูงส่ง (The Overman) หรือ Noble Man เป็นความเชื่อที่มุ่งหวังให้มนุษย์เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่จำนนต่อโชคชะตา หรือภักดีต่อผู้ใด มนุษย์ควรกำหนดชะตากรรมและสร้างระบบความเชื่อของตัวเอง

  เนื้อหาภายใน ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ กล่าวถึงพระซาราธุสตราผู้บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า ทรงออกจากป่าสัญจรมาสั่งสอนผู้คนและสานุศิษย์ ดังปรากฏอยู่ในบทเทศนาธรรมตามกาละและเทศะต่างๆ ผู้เขียนใช้ลีลาการเขียนเชิงเปรียบเปรยเยาะหยันตามสไตล์ Aphorism ประโยคสำคัญที่สะท้อนความคิดเช่นนี้คือ “พระเจ้าตายแล้ว!” (God is dead)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 460 บาท

  Special Price 414 บาท

  ลด 46.00 บาท (10%)

 10. พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ

  Code :

  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงหลักปรัชญาอภิธรรมตามแบบฉบับของพระอภิธัมมัตถสังคหะ หากได้จัดเรียงหัวข้อความจริงที่พึงรู้เสียใหม่ให้ต้องตามวิธีสาธยายปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น-ชัดขึ้น และตรงนี้เองที่เป็นผลงานอันแท้จริงของข้าพเจ้า อีกประการหนึ่ง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าได้นำปรัชญาอภิธรรมไปสาดแสงให้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม อันควรแก่กาลสมัยด้วยปรัชญาอภิธรรมที่ข้าพเจ้ารวบรวมขึ้น จึงได้นามว่า พุทธปรัชญากึ่งพุทธกาล
  - สมัคร บุราวาศ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว