คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ศาสนา / ปรัชญา

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ตื่นอย่างเซ็น: ตำนานและข้อคิด เพื่อการเข้าถึงโลกและชีวิต

  Code :

  "...สัจธรรมแห่งพุทธะ จะแผ่แทรกไปทั่วทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะกินหรือทำงาน ก็ล้วนแต่มีความรู้สึกตอบรับกับชีวิตได้ทั้งสิ้นและคนเราก็ควรพยายามหว่านจิตปฏิพัทธ์ (ต่อสรรพสิ่ง) ในที่นี้ด้วยซึ่งหมายความว่า ต้องโถมตัวเข้สสู่ทางโลก.."

  นี่คือ ส่วนหนึ่งในปรัรชญาที่ทรงคุณค่า จาก "ตื่นอย่างเซ็น" เล่มนี้ที่ให้แง่คิดและปรัชญาในการดำเนินชีวิต ที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 190 บาท

  Special Price 171 บาท

  ลด 19.00 บาท (10%)

 2. ลด 10%
  ปัญญา ชา จีน : Spring Autumn Leaves [REVISED EDITION] ปัญญา ชา จีน : Spring Autumn Leaves [REVISED EDITION]

  ปัญญา ชา จีน : Spring Autumn Leaves [REVISED EDITION]

  Code :

  ท่ามกลางเปลวไฟในสงครามมหาปราชญ์ได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่

  ความทุกข์จึงหาใช่สิ่งใดหากคือปัจจัยในการผลิตปัญญา

  เรามิอาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมบ้านเมืองได้ตามใจปรารถนาแต่เราสามารถสร้างสรรค์ ปัญญา และ ความสุข ได้ตามมรรคาแห่งมหาราชญ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 395 บาท

  Special Price 356 บาท

  ลด 39.00 บาท (10%)

 3. ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้

  Code :

  หากท่านปรารถนาจะต่อสู้เพื่อความพึงพอใจและเพื่อความสงบในวิญญาณ--จงเชื่อ! แต่หากปรารถนาจะอุทิศตนเพื่อความถูกต้อง--จงสอบสวน!
  lf you wish to strive for peace of soul and pleasure,then believe! lf you wish to be a devotee of truth,then inquire!

  Zarathustra Abstraction

  ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thus Spoke Zarathustra เป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาของ ของฟรีดริช นีทเช่ (Friedrich Nietzsche) ชาวเยอรมัน กล่าวถึงความคิดเชิงปรัชญาต่อต้านความเชื่อของคริสต์ศาสนาที่ทำให้มนุษย์เชื่องเชื่อและอ่อนแอ เหมือนลูกแกะของพระเจ้า ดังคำสอนที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันเบื้องหน้าพระเจ้า

  นีทเช่คัดค้านความเชื่อของชาวยุโรปที่มีพื้นฐานอยู่บนการใช้เหตุผลแบบกรีกในยุคโซเครตีส-เพลโต-อริสโตเติ้ล และใช้ระบบศีลธรรมแบบเซมิติคของยิว-คริสเตียน ที่เขาเรียกว่าศีลธรรมแบบทาส

  ตรงกันข้าม, เขายกย่องศีลธรรมแบบนาย นีทเช่เรียกผู้ยึดถือศีลธรรมเช่นนี้ว่า ผู้สูงส่ง (The Overman) หรือ Noble Man เป็นความเชื่อที่มุ่งหวังให้มนุษย์เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่จำนนต่อโชคชะตา หรือภักดีต่อผู้ใด มนุษย์ควรกำหนดชะตากรรมและสร้างระบบความเชื่อของตัวเอง

  เนื้อหาภายใน ซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ กล่าวถึงพระซาราธุสตราผู้บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า ทรงออกจากป่าสัญจรมาสั่งสอนผู้คนและสานุศิษย์ ดังปรากฏอยู่ในบทเทศนาธรรมตามกาละและเทศะต่างๆ ผู้เขียนใช้ลีลาการเขียนเชิงเปรียบเปรยเยาะหยันตามสไตล์ Aphorism ประโยคสำคัญที่สะท้อนความคิดเช่นนี้คือ “พระเจ้าตายแล้ว!” (God is dead)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 460 บาท

  Special Price 414 บาท

  ลด 46.00 บาท (10%)

 4. ว่าด้วยความสร้างสรรค์

  Code :

  โบห์มมองว่า ความงามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเห็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่กับผู้มองเป็นปฐม หากมันคือพลวัต

  เป็นกระบวนการที่วิวัฒน์ขึ้นอันประกอบไปด้วยระเบียบ โครงสร้าง และบูรณภาพอันสอดคล้องกลมกลืน ซึ่งความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ในเชิงสุนทรียะขององค์รวม ด้วยเหตุนี้ 'ความสร้างสรรค์' จึงไม่ถือว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มคน เช่น ศิลปิน นักคิด นักเขียน ฯลฯ เท่านั้น โบห์มเสนอว่า หากมันไม่ถูก 'ปิดกั้น' ในทางวัฒนธรรมแล้ว ความสร้างสรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในแต่ละบุคคลจะสามารถแสดงออกได้เหนือล้ำกว่าที่คิด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 240 บาท

  Special Price 216 บาท

  ลด 24.00 บาท (10%)

 5. เปิดเผยความสัตย์จริง

  Code :

  สิ่งที่บรรยายในหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเรื่องจริงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 - ค.ศ. 2013 รวมระยะเวลา 12 ปี ที่ข้าพเจ้าอยู่ในวัดที่ประเทศอเมริกา อยู่สถานพำนักของ พระพุทธเจ้าดอร์เจ๋เชียงชาติที่ 3 และได้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองจากการสังเกต จึงบันทึกเรื่องราวที่สัตย์จริงนี้ เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในสถานพำนักนี้เป็นเวลายาวนานและได้แอบสังเกตเห็นอีกมุมหนึ่งของท่านมหาธรรมราชาหยางเอ้ออี้ซีนั่วปู้ แท้จริงแล้วท่านไม่ใช่มหาธรรมราชาเลย และขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้เห็นบุคคลที่เป็น ธรรมราชา ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รินโปเช มหาธรรมาจารย์จำนวนมากมาย ผู้เป็นบุคคลที่ทางสังคมทั่วโลกยกย่องสรรเสริญ แท้จริงแล้วบางท่านไม่สมควรกับชื่อเสียงเหล่านั้น เพราะบุคคลเหล่านั้นคือผู้สวมมงกุฏที่มีชื่อเสียงจอมปลอม พวกเขากำลังทำอะไรอยู่? แล้วข้าพเจ้ากำลังทำอะไรอยู่? พุทธธรรมอยู่ที่ไหน?

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 6. ว่าด้วยสุนทรีสนทนา

  Code :

  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเรารู้แต่เพียงว่าเราอยู่ได้ด้วยความจริงจากอดีต ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งในปัจจุบันกำลังพยายามเอาความจริงของตัวเองนี้ไปครอบใส่ความจริงของคนอีกกลุ่มหนึ่ง เรามองเห็นสิ่งนี้ได้ง่ายในคนอื่น เช่น 'ผู้ก่อการร้าย' ที่บ้าคลั่ง หรือพวกหัวรุนแรงสุดขั้วที่มีเป้าหมายเพื่อล้มล้างสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบันแต่สิ่งนี้จะแตกต่างจาก 'พวกประชาธิปไตยหัวรุนแรง' อย่างไร เมื่อพวกเขาพยายามบอกว่า ความจริงของตัวเองเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการดำรงชีวิต? โบห์มตระหนักว่า การพยายามปกป้องความเชื่อหลักๆ ที่ทำให้เกิดความไม่กลมกลืนนั้น กำลังเป็นปัญหาเรื้อรังในโลกปัจจุบัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 7. อธิบายมิลินทปัญหา (ปกแข็ง)

  Code :

  "มิลินทปัญหา" นับว่าเป็นปุจฉาวิสัชชนาอันแสดงถึงความเลอเลิศทางปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพุทธปรินิพพาน (ราว ๔๐๐-๕๐๐ ปี) ระหว่างมหาปราชญ์แห่งยุค ๒ ท่าน

  ลักษณะพิเศษที่ทำให้ "มิลินทปัญหา" มีความโดดเด่นจากตำราทางพุทธศาสนาเล่มอื่น คือ กลวิธีในการแจกแจงแสดงธรรมที่ใช้เป็นแนวทางหลักคือ การใช้ปฏิปุจฉาลักษณะ โดยการย้อนถาม-ตอบกันไปมา และการใช้อุปมาลักษณะ คืออธิบายโดยใช้การเปรียบเทียบ ซึ่งพระนาคเสนเถระใช้ในการโต้ตอบปัญหากับพระเจ้ามิลินท์ ทำให้เรื่องที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยากเข้าใจได้ยาก กลับแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างหมดข้อสงสัยใดๆ

  พระนาคเสนเถระ ตอบปัญหาพระยามิลินท์ด้วยความฉลาดรอบรู้และแหลมคม มีอุปมาอุปไมอันเหมาะเจาะหาที่เปรียบได้ยากเกียรติคุณของท่านระบือไปทั่วโลก (มิลินทปัญหาฉบับภาษาอังกฤษก็มีชาวต่างประเทศผู้สนใจพระพุทธศษสนาคงรู้จักหนังสือเล่มนี้ดี)

  แนวอธิบายของข้าพเจ้าอาศัยพระพุทธมติเป็นหลัก และมิได้ขัดแย้งคำอธิบายของพระนาคเสนแต่ประการใดเลย คงอาศัยแนวของท่าน และอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยสำนวนและภาษาปัจจุบัน

  พระนาคเสนเถระเป็นพระอรหันต์ ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา คือ ความแตกฉานในอรรถ ในธรรม ในภาษา และในปฏิภาณ คำตอบของท่านต่อพระยามิลินท์ จึงน่าทึ่งเป็นอันมาก ผู้สนใจพระพุทธศาสนาควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 265 บาท

  Special Price 239 บาท

  ลด 26.00 บาท (10%)

 8. สองอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่

  Code :

  หลวงพ่อพุทธทาสสั่งหลวงพ่อปัญญาว่า อย่าลืมเทศน์สอนเน้นย้ำเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวให้มากและให้บ่อยที่สุด เจ้าความเห็นแก่ตัวนี้แหละร้ายกาจ ทำให้ชาติวิบัติฉิบหาย ต้องช่วยกันพยุงชาติ ศาสนา ให้คงอยู่ต่อไปด้วยการชี้โทษของความเห็นแก่ตัว..

  ลักษณะที่เหมือนกันระหว่างหลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อปัญญาอย่างหนึ่ง คือ สอนในสิ่งที่ควรสอน สิ่งที่ไม่ควรสอน ไม่ควรให้ความสนใจแม้จะมีคุณค่าทางวิชาการ แต่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันทั้งสองท่านมักจะเลี่ยง
  - เสฐียรพงษ์ วรรณปก: ราชบัณฑิต

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 9. สร้างสุขแบบเซ็น: ตำนานเซ็น ที่อธิบายหัวใจแห่งธรรมด้วย "มรรคแปด"

  Code :

  ตำนานเซ็น ที่อธิบายหัวใจแห่งธรรมด้วย "มรรคแปด" (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) เป็นหลักธรรมของพุทธองค์ที่จะนำแนวทางให้ปุถุชนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆ เพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตประจำวัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 10. คาร์ล จุง: ผู้หาญกล้าท้าทายฟรอยด์

  Code :

  เมื่อเอ่ยถึงฟรอยด์ ผู้ที่ศึกษาจิตวิเคราะห์ทุกคนจะรู้จักเขา เพราะฟรอยด์ถือเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์เลยทีเดียว

  แต่ในเรื่องจิตวิเคราะห์นี้ ก็มิได้มีฟรอยด์ที่โดดเด่นอยู่เพียงผู้เดียว จุงคือนักจิตวิเคราะห์ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ฟรอยด์ เพราะแม้เขาจะเคยเข้าร่วมสมาคมจิตวิเคราะห์เดียวกับฟรอยด์ก็ตาม แต่เมื่อแนวความคิดหลักไม่ตรงกัน เขาจึงต้องแยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งกลุ่มใหม่ที่มีแนวความคิดแตกต่างออกไปและแนวความคิดของจุงก็เป็นการท้าทายแนวคิดของฟรอยด์อย่างถึงแก่น ทำให้ตัวจุงเองดูโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเทียบกับนักจิตวิเคราะห์คนอื่นๆ อีกทั้งจุงยังมีผลงานมากถึงยี่สิบเรื่อง และเขาก็ได้พัฒนาจิตวิเคราะห์ขึ้นมาเป็นระบบที่คำนึงถึงจิตใจเป็นอย่างมาก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 160 บาท

  Special Price 144 บาท

  ลด 16.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว