คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่

บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่

วัชรพล พุทธรักษา

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

ลด 20.00 บาท (10%)

จดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดย อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci : 1891-1973) นักคิดมาร์กซิสม์คนสำคัญในศตวรรษที่ 20 ถึง ตาเตียน่า ชูชต์ (Tatiana Schucht) ผู้เป็นพี่สาวของภรรยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 1927 ระบุความตั้งใจในการเขียน “สมุดบันทึกจากคุก” ว่า เขาต้องการที่จะทำให้ความคิดของเขานั้นดำรงอยู่ตลอดไป (I need to do something fur ewig)

ภายหลังการเสียชีวิตของกรัมชี่ ความตั้งใจที่จะให้ความคิดของตนได้คงอยู่ต่อไปนั้นได้รับการสานต่อโดยชูตและความร่วมมือกับ ปิเอโร สราฟฟา (Piero Sraffa) ผู้ที่ได้เก็บรักษาต้นฉบับสมุดบันทึกทั้งหมดของกรัมชี่เอาไว้ซึ่งมีความยาวถึง 33 เล่ม รวมความยาวมากกว่าสามพันหน้า แต่ทั้งนี้ ในการจัดพิมพ์ต้องรอจนกระทั่งปี 1971 กว่าโลกวิชาการภาษาอังกฤษจะได้เขาถึงความคิดทางการเมืองและสังคมของกรัมชี่ งานเลือกสรรจากสมุดบันทึกจากคุกของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci) เป็นหนังสือที่รวบรวมและคัดสรรบทบันทึกจากคุกโดยโฮอาร์และสมิธ (Quintin Hoare, Geoffrey Nowell Smith) ภายใต้การจัดพิมพ์ของ Lawrence & Wishart และ International Publishers

ความตั้งใจของกรัมชี่ในจดหมายฉบับนั้นได้บรรลุแล้วในแง่ที่ว่า แนวความคิดของเขาจะได้ดำรงอยู่ต่อไป แม้ตัวของเขาเองจะไม่อยู่แล้วก็ตาม ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ในความเป็นจริง แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเขาไม่เพียงแต่มีตัวตนและมีที่ทางอยู่ในโลกเท่านั้น แต่แนวคิดของกรัมชี่ยังได้รับการตอบรับ นำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างข้อถกเถียงทางวิชาการอย่างทรงพลัง ทั้งในโลกวิชาการภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และไม่เพียงแต่ในวงวิชาการรัฐศาสตร์หรือสังคมวิทยาเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดอันทรงพลังของกรัมชี่ แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือกระทั่งสาขาวิชาการบัญชีหรือสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดของกรัมชี่นั้น “ทรงพลัง” และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษา “เชิงวิพากษ์” กล่าวคือ ความคิดทางการเมืองและสังคมของกรัมชี่นั้นมีความสำคัญยิ่งในการเป็นเครื่องมือเผยให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจนำ (Hegemony) ที่ยึดโยงและครอบงำชีวิตทางสังคมและการเมืองของเราในแง่มุมต่างๆ การศึกษาแนวคิดของกรัมชี่ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบความสัมพันธุ์เชื่อมโยง (Configuration) เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ได้และแน่นอน การทำความเข้าใจรูปแบบของอำนาจนำในมิติต่างๆ นั้นย่อมมีประโยชน์มากกว่าเพียงการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความใคร่รู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่การทำความเข้าใจอำนาจนำ ย่อมนำไปสู่หนทางของการต่อต้าน/ขัดขืน (Resistance) เพื่อนำไปสู่การต่อสู้เพื่อปลดแอก (Emancipation) มนุษย์จากอำนาจครอบงำในมิติต่างๆ ได้ในท้ายที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่

ISBN : 9786167196374

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : วัชรพล พุทธรักษา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สมมติ

จำนวนหน้า : 238

ปีที่พิมพ์ : 2557

จดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดย อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci : 1891-1973) นักคิดมาร์กซิสม์คนสำคัญในศตวรรษที่ 20 ถึง ตาเตียน่า ชูชต์ (Tatiana Schucht) ผู้เป็นพี่สาวของภรรยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 1927 ระบุความตั้งใจในการเขียน “สมุดบันทึกจากคุก” ว่า เขาต้องการที่จะทำให้ความคิดของเขานั้นดำรงอยู่ตลอดไป (I need to do something fur ewig)

ภายหลังการเสียชีวิตของกรัมชี่ ความตั้งใจที่จะให้ความคิดของตนได้คงอยู่ต่อไปนั้นได้รับการสานต่อโดยชูตและความร่วมมือกับ ปิเอโร สราฟฟา (Piero Sraffa) ผู้ที่ได้เก็บรักษาต้นฉบับสมุดบันทึกทั้งหมดของกรัมชี่เอาไว้ซึ่งมีความยาวถึง 33 เล่ม รวมความยาวมากกว่าสามพันหน้า แต่ทั้งนี้ ในการจัดพิมพ์ต้องรอจนกระทั่งปี 1971 กว่าโลกวิชาการภาษาอังกฤษจะได้เขาถึงความคิดทางการเมืองและสังคมของกรัมชี่ งานเลือกสรรจากสมุดบันทึกจากคุกของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci) เป็นหนังสือที่รวบรวมและคัดสรรบทบันทึกจากคุกโดยโฮอาร์และสมิธ (Quintin Hoare, Geoffrey Nowell Smith) ภายใต้การจัดพิมพ์ของ Lawrence & Wishart และ International Publishers

ความตั้งใจของกรัมชี่ในจดหมายฉบับนั้นได้บรรลุแล้วในแง่ที่ว่า แนวความคิดของเขาจะได้ดำรงอยู่ต่อไป แม้ตัวของเขาเองจะไม่อยู่แล้วก็ตาม ทั้งนี้กล่าวได้ว่า ในความเป็นจริง แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเขาไม่เพียงแต่มีตัวตนและมีที่ทางอยู่ในโลกเท่านั้น แต่แนวคิดของกรัมชี่ยังได้รับการตอบรับ นำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างข้อถกเถียงทางวิชาการอย่างทรงพลัง ทั้งในโลกวิชาการภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และไม่เพียงแต่ในวงวิชาการรัฐศาสตร์หรือสังคมวิทยาเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดอันทรงพลังของกรัมชี่ แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือกระทั่งสาขาวิชาการบัญชีหรือสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดของกรัมชี่นั้น “ทรงพลัง” และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษา “เชิงวิพากษ์” กล่าวคือ ความคิดทางการเมืองและสังคมของกรัมชี่นั้นมีความสำคัญยิ่งในการเป็นเครื่องมือเผยให้เห็นถึงการทำงานของอำนาจนำ (Hegemony) ที่ยึดโยงและครอบงำชีวิตทางสังคมและการเมืองของเราในแง่มุมต่างๆ การศึกษาแนวคิดของกรัมชี่ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบความสัมพันธุ์เชื่อมโยง (Configuration) เชิงอำนาจระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ได้และแน่นอน การทำความเข้าใจรูปแบบของอำนาจนำในมิติต่างๆ นั้นย่อมมีประโยชน์มากกว่าเพียงการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความใคร่รู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่การทำความเข้าใจอำนาจนำ ย่อมนำไปสู่หนทางของการต่อต้าน/ขัดขืน (Resistance) เพื่อนำไปสู่การต่อสู้เพื่อปลดแอก (Emancipation) มนุษย์จากอำนาจครอบงำในมิติต่างๆ ได้ในท้ายที่สุด

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว