คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การเมือง / สังคม

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม

  Code :

  องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การเดียว ซึ่งประกอบขึ้นมาพร้อม "รัฐมุสลิม" และเป็นตัวแทนของ "อิสลาม" ในระดับระหว่างประเทศ OIC เป็นกลไกในระดับสถาบันของรัฐมุสลิมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 2. ปู่เบนน์สอนการเมือง

  Code :

  “ตั้งแต่แรกเริ่มของกาลเวลา ในจิตใจของทุกคนในทุกอารยธรรม
  มักจะมีไฟสองแบบที่โชติช่วงเสมอ นั่นคือไฟแห่งความโกรธเคืองต่อความอยุติธรรม
  และไฟแห่งความหวังที่เราสามารถจะสร้างโลกที่ดีกว่าได้
  สิ่งที่คนแก่อย่างปู่สามารถทำได้ดีที่สุดก็คือ การทำให้ไฟทั้งสองแบบนี้
  ยังคงลุกโชติช่วงต่อไป”

  จากจดหมายฉบับที่ 37

  “เบนน์เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยการมองโลกในแง่บวกอย่างมีพลัง
  เขากลั่นความคิดของเขาจากประสบการณ์และจุดยืนสังคมนิยมอย่างตั้งมั่น
  ทิ้งไว้ในจดหมาย ข้อความที่ส่งผ่านจดหมายคือ ความผิดพลาดหลายประการ
  ที่คนรุ่นเขาทำไว้ คนรุ่นหลานเขามีทั้งเทคโนโลยีที่เขาไม่เคยมี, ความสามารถ
  ในการสร้างเครือข่ายทั่วโลก และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือต่าง ๆ
  เหล่านี้รอเรานำมันมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเพียงเรามีความมุ่งมั่นและปรารถนา
  ที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริง

  คนรุ่นเราในสายตาของเบนน์ จึงเป็นคนรุ่นที่มีความเป็นไปได้ในการ
  สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด”

  คำนิยมโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 3. รัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน (ปกอ่อน)

  Code :

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความของปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าด้วย “รัฐธรรมนูญ” และแนวความคิดของ “นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ และวารสาร ฟ้าเดียวกัน แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ที่ผ่านมาตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญของนักวิชาการไทย ส่วนใหญ่มักจำกัดอยู่ที่การอธิบายเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ และที่ดีขึ้นมาหน่อย  ก็จะเป็นการศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ หรือประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางการเมืองของเรา

  ทว่าต่างไปจากงานอื่นๆ ที่ผ่านมา งานของปิยบุตร แสงกนกกุลได้ชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญ” ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์

  หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว รัฐธรรมนูญ ก็คือ การปฏิวัติ

  ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่

  ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ “ประชาชน”–มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้–อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา

  ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ “เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย” แต่คือการแสวงหา “ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก

  ด้วยที่เกริ่นมาทั้งหมดข้างต้น จึงคงไม่เกินเลยไป หากเรา–ฟ้าเดียวกัน–จะภูมิใจนำเสนอว่า งานของปิยบุตร แสงกนกกุลเล่มนี้ จะเป็นฐานทางภูมิปัญญาหนึ่งให้แก่ “การเปลี่ยนผ่าน” ไปสู่ประชาธิปไตยของประชาชน ณ หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแห่งยุคสมัยของสังคมนี้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 4. ปราสาทพระวิหาร ชนวนขัดแย้งตลอดกาลระหว่างไทย-กัมพูชา

  Code :

  ปราสาทพระวิหาร ชนวนขัดแย้งตลอดกาลระหว่างไทย-กัมพูชา
            ประวัติศาสตร์ของสองประเทศ ระหว่างไทยและกัมพูชา ความขัดแย้ง

  อันยาวนานนี้เกิดขึ้นจากอะไร? ปราสาทพระวิหารคือชนวนขัดแย้งจริงหรือไม่?

  หรือเป็นเพียงฉากหน้าของความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ เข้าใจเบื้องหน้า

  เบื้องหลังของเรื่องนี้ พร้อมศึกษาหาความรู้เรื่องของปราสาทพระวิหารและสิงต่าง ๆ

  ที่เกี่ยวเนื่องกับปราสาทซึ่งถูกหาว่าเป็นชนวนนี้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 5. ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๒ : ความหวังและอนาคตประเทศไทย

  Code :

  "ท่านเชื่อว่า ความคิดของท่านจะเป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่ท่านอยากมากที่สุด ที่ท่านเคยพูดกับพี่คือ
  ระบบความคิดไม่ใช่จะมีแต่ของต่างประเทศเท่านั้น แต่ระบบความคิดของคนไทยก็มี
  และท่านถือว่าท่านก็เป็นผู้หญิงที่ได้ค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมไทย
  และได้รวบรวมขึ้นมาเป็นระบบความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะของสังคมไทย"

  - วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์

  "การเลือกตั้งครั้งนี้...จำเป็นจะต้องนำภารกิจของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ที่ทำไม่เสร็จมาทำให้เสร็จ
  คือการเอาหลักกฎหมาย เอาจิตวิญญาณของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้ง
  นั่นก็คือ อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฏรทั้งหลาย"

  - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 190 บาท

  Special Price 171 บาท

  ลด 19.00 บาท (10%)

 6. รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง

  Code :

  ประมาณ 30 ปีมาแล้ว วิทยากร เชียงกูล ได้ตั้งคำถามเพื่อแสวงหา

  ความหมายที่จะได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วได้พบว่า “ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย

  สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” ยุคนั้นได้ชื่อว่า “ยุคแสวงหา” เป็นยุคที่ประชาชน

  ถูกครอบงำด้วยอำนาจเผด็จการ ต้องการหาทางออกแต่หนทางก็พร่ามัวเหลือเกิน

  มีแต่ความสับสนเคว้งคว้าง ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะสดใสหรือไม่ ท่ามกลางความมืดมัว

  ทางปัญญาเช่นนั้น ได้มีปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลบางกลุ่มลุกขึ้นมาป่าวประกาศว่า

  เราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสได้ วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ เป็นหนึ่งในเวทีสำคัญ

  ที่ทำหน้าที่ปลุกให้คนตื่นขึ้นมาคิดและเสาะแสวงหาความหมายของชีวิต จนเกิดเป็น

  พลังประชาชนที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปได้อย่างมากมาย

  *บทความนี้ เขียนเพื่อต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

  พุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าเรียนปีแรก

  ในปีการศึกษา 2541

  —บางส่วนจากบทที่1 พุทธศาสนศึกษา : ทางเลือกแห่งการแสวงหาครั้งใหม่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 7. ธอมัส เพน Thomas Paine นักปฏิวัติสากลนิยมคนแรก

  Code :

  เพน มาจากคนชั้นล่างที่จน ได้เรียนหนังสือน้อยแต่มีความคิด

  แบบเสรีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าล้ำยุค เช่น คัดค้านระบอบประชาธิปไตย

  และคริสตจักรแบบรวบอำนาจ สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ

  บนหลักของเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ คัดค้านระบอบทาส (ในอเมริกาและที่อื่นในยุคนั้น)

  สนับสนุนความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและรัฐสวัสดิการ เพื่อคนจน เด็ก คนสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

            “ผมถือว่าเพนคือคนอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งตลอดมา ไม่มีครั้งใดเลย

  ที่เราจะมีสติปัญญาที่หลักแหลมมากกว่านี้ ในสาธารณรัฐแห่งนี้ เป็นโชคดีของผม

  ที่ได้อ่านหนังสือของเพนในตอนที่ผมเป็นเด็ก มันคือความรู้แจ้งสำหรับผมที่ได้อ่านทัศนะ

  ของนักคิดที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและเทววิทยา เพนให้การศึกษาผมในหลายเรื่อง

  ซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อน ผมจำได้อย่างแจ่มชัดถึงความรู้สึกรู้แจ้งที่โชติช่วงขึ้น จากการได้อ่าน

  และคิดจากงานเขียนของเพน น่าเสียดายที่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เอาหนังสือของเพนมาเป็น

  หนังสือเรียนสำหรับเด็กชาวอเมริกันทุกคนอีกต่อไป”

  —ธอมัส อัลวา เอดิสัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 130 บาท

  Special Price 117 บาท

  ลด 13.00 บาท (10%)

 8. ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (ปกอ่อน)

  Code :

  ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วผู้เขียนมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบการบรรยายวิชานิติปรัชญาของผู้เขียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาวิชานิติศาสตร์ วิชาปรัชญา หรือวิชาการทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาและกฎหมาย ผู้เขียนจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าหนังสือ ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เล่มนี้จะช่วยทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เห็นความหลากหลายในทางความคิดเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เป็นปัญหารากฐานของกฎหมายมากขึ้น มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และมีจิตใจที่กว้างขวางขึ้น และหวังว่างานเขียนเรื่องนี้จะช่วยสร้างเสริมเติมแต่งสิ่งที่ยังขาดอยู่ในวงวิชาการทางนิติปรัชญาในประเทศไทย แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

  -- บางตอนจากคำนำ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 490 บาท

  Special Price 441 บาท

  ลด 49.00 บาท (10%)

 9. ลด 10%
  ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส

  ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส

  Code :

    เหตุการณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดความสนใจอย่างท่วมท้นต่อแนวความคิด

  ‘หลังฆราวาส(Post-secular)’ ในโลกวิชาการของตะวันตก คือคำสุนทรพจน์ที่มีชื่อว่า

  “ความศรัทธาและความรู้ (Faith and Knowledge)” ของเยอร์เกน ฮาบามาส (Jurgen Habermas)

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2001 เพียงหนึ่งเดือน หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001

            คำปราศรัยนี้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่ออธิบายความรู้สึก

  ที่ถูกตัดขาดของหลายชีวิตในโลกอิสลาม การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของคนเหล่านี้ไม่อาจ

  เชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ของโลกที่กระบวนการทำให้เกิดความทันสมัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  ดังนั้นเพื่อที่จะเชื่อมรอยแยกดังกล่าว เราจะต้องมีการพัฒนาภาษาที่ใช้ร่วมกัน

            “นอกเหนือไปจากความเงียบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของผู้ก่อการร้ายหรือของขีปนาวุธแล้ว

  รอยแยกของการพูดไม่ได้นี้ ไม่เพียงแต่วิ่งไปตามเส้นแบ่งระหว่างโลกอิสลามกับโลกตะวันตกเท่านั้น

  แต่มันยังวิ่งไปสู่สังคมในยุโรปอีกด้วย ดังนั้นชาวตะวันตกจะต้องเรียนรู้วิธีที่เหมาะสมในการตอบสนอง

  ต่อความหวาดกลัวจากการกระทำ ของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นชาวตะวันตกเหล่านี้ และพวกเขาจะทำได้

  ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจต่อ ‘สังคมแบบหลังฆราวาส (Post-secular)’ ของพวกเขาเองดีพอ”

  เยอร์เกน ฮาบามาส

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 10. มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ

  Code :

  ‘ในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งจะเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตสักกี่ครั้ง’

            คุณเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอาจโดนจับแล้วยัดเข้าคุก ประกันตัวไม่ได้

  หลักทรัพย์ไม่พอ หรือตำรวจคัดค้านการประกัน กระทั่งศาลหมดเวลาทำการ

  จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ สมมติว่าคุณไม่ได้ประกันตัวก็แล้วกันนะ

  เราจะบอกว่าตอนนั้นเราร้องไห้ขี้มูกโป่งเลย แน่ล่ะ ก็โดนจับน่ะ

  โดนจับเหมือนอย่างที่พ่อแม่ขู่สมัยเด็ก ๆ ว่า “ถ้าดื้อจะให้ตำรวจมาจับ”

  แต่คราวนี้มันโดนจริง ๆ ไง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 550 บาท

  Special Price 495 บาท

  ลด 55.00 บาท (10%)

  สินค้าหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว