คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วารสาร / นิตยสาร

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

  Code :
  วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

  ระบอบเทคโนแครตโต้กลับ

   
  บทบรรณาธิการ 
  • ระบอบเทคโนแครตโต้กลับ
  ทัศนะวิพากษ์
  • เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เทคโนแครตกับประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่านของไทย : กรณีศึกษาคลังสมองทีดีอาร์ไอ
  • อะกิระ ซุเอะฮิโระ เขียน ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล ระบอบเทคโนแครตกับทักษิณาธิปไตยในประเทศไทย : การปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณภายใต้รัฐบาลทักษิณ
  • ลลิตา หาญวงษ์ อูนุ เทคโนแครตแบบพม่า และที่ปรึกษา เศรษฐกิจชาวต่างชาติ : การปะทะทางอารยธรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของพม่ายุคหลังเอกราช ค.ศ.1948-1958
  • ธนาวิ โชติประดิษฐ 9 Land Art นิเวศน์ศิลป์บนแผ่นดินของกษัตริย์ภูมิพล
  รายงานพิเศษ
  • ธนาพล อิ๋วสกุล คนทั้งโลกมองเห็นเป็นสีดำ แต่เจ้ากรรมมองเห็นเป็นสีขาว : ว่าด้วยคดีทองแดงจากมุมมองสื่อนอก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 2. WRITER ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  Code :

  ฉบับท้ายสุด

  เรือเล็กล่องอยู่กลางทะเลไพศาล ปัญหาจึงเสมือนคลื่นยักษ์ที่ไม่รู้ว่าจะซัดมาเมื่อไหร่ ทว่าสำหรับนิตยสารไรท์เตอร์ได้ผ่านช่วงเวลาของคลื่นลมแรงเช่นนั้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ก็ยังหยัดยืนอยู่ได้กว่า 4 ปี --- แต่ท้ายที่สุด 'เรือ WRITER' ก็ย่อมถึงวันจม

  "...อย่างมากก็แค่จมเรือเรา ทำอะไรเรามากกว่านั้นไม่ได้" 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 3. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559)

  Code :

  รัฐศาสตร์สารประจำปี พ.ศ. 2559 ได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ละฉบับก็มีขนาดที่แตกต่างกัน หาได้มีมาตรฐานแน่นอนว่าจะต้องมีขนาดไหน 
  มาตรฐานเป็นเรื่องของสภาวะสมัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือคุณลักษระตามอำเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง 
  แต่การไปสู่โลกที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่ไม่ใช่มนุษย์นั้เนยังมาไม่ถึง แต่ถ้าเชื่อตาม Hans Moravec ก็คงจะเห็นได้ก่อนกลางศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด (2040)  
  เมื่อหุ่นยนต์และตัวเลขจะปกครอง  


  (ธเนศ วงศ์ยานนาวา)

  การเปลี่ยนแปลงผ่านอำนาจโลกในโลกเปลี่ยนผ่านอำนาจ ? 
  ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเมืองระบบขั้วอำนาจเดียว การครองดำนาจนำ
  และยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต่อจีน  


  (จิตตภัทร  พูนขำ)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 4. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

  Code :

  สารบัญ

  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

  บทบรรณาธิการ 8 องคมนตรีกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไม่ประชาธิปไตย

  ทัศนะวิพากษ์

  สมชาย ปรีชาศิลปกุล 10 จากองคมนตรีสู่สภาที่ปรึกษาในพระองค์จำแลง

  ชานันท์ ยอดหงษ์ 83 ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการเรียนประวัติศาสตร์ของทหารกับการสร้างความชอบธรรมและ “ชอบทำ” รัฐประหาร

  รังสิมันต์ โรม ปิยวัจน์ สัตยพานิช 116 เมื่อตุลาการเข้าข้างกบฎ : ปัญหาการใช้และการตีความกฏหมายอาญามาตรา 113 และ 114 ของศาลไทย

  ประวิตร โรจนพฤกษ์ 140 การกักขังและปรับทัศนคติข้าพเจ้าโดยเผด็จการทหาร คสช. รอบสอง

  ธนเดช เวชสุรักษ์ 150 วิกฤตเศรษฐกิจกรีซภายใต้บริบทวิกฤตการเงินโลกในมุมมองของยานิส วารูฟากิส

  รายงานพิเศษ

  ธนาพล อิ๋วสกุล ชัยธวัช ตุลาธน 50 ใครเป็นใครในองคมนตรีแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  ธนาพล อิ๋วสกุล 70 ภูมิหลังองคมนตรีใต้พระบรมโพธิสมภาร

  อุษาคเนย์

  อรอนงค์ ทิพย์พิมล 178 ประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซีย : ก่อนการกำเนิดรัฐชาติจนถึงการล่มสลายของยุคระเบียบใหม่ (ตอนที่สอง)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 5. WRITER ปีที่ 5 ฉบับที่ 38 กันยายน พ.ศ. 2558

  Code :

  ไรท์เตอร์ขึ้นปีที่ 5  เล่ม 38  
  วันที่โจทย์เปลี่ยน | ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา 

  บทสัมภาษณ์ใหญ่ในรอบ 3 ปีของ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ในวาระที่เขาหวนคืนสู่แวดวงสื่ออีกครั้งหลังประกาศยุติรายการ "ตอบโจทย์ประเทศไทย" ไปเมื่อสองปีก่อน ภายใต้โจทย์สังคมที่เปลี่ยนไป นักเขียน บรรณาธิการ และพิธีกรคนนี้ ยังคงหยัดในการแสวงหาและเผยแพร่ปัญญา แม้ว่าจะล้มมาหลายต่อหลายครั้งก็ตาม

   

  สารบัญ

  [ field work I portrait ] มกุฏ อรฤดี
  [ บรรณาธิการ ] เหตุการณ์เปล่าๆ
  [ วรรณกรรมล้อมโลก ] อ่านฟรีได้ไม่อั้น!?
  [ บทกวี ] ขวัญประเทศ
  [ the WRITER’s scene ] 'ปราปต์' 
  [ ข้างหลังเล่ม ] ชนะ คำมงคล
  [ รายงาน ] พบปะ 9 นักเขียนเข้าชิงซีไรต์
  [ เขาเริ่มต้น ] ไม่มีบทกวีของฉันหรือของใคร หยุดยั้งมันได้
  [ รายงานพิเศษ ] วรรณกรรมการเมือง 2549-2557
  [ บทความ ] วิกฤตของมนุษย์ไทย หลังเหตุการณ์เอราวัณ
  [ แดนอรัญ แสงทอง ] 'ฝันสีดำ' หนังสือต้องห้าม
  [ อุรุดา โควินท์ ] หลงแล้วต้องโดน
  [ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ] จูบกับไวน์
  [ the WRITER’s secret ] ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  [ เขาเริ่มต้น ] ไม่ปรากฏลายเส้นของเสรีภาพ
  [ เรื่องสั้นประจำฉบับ ] เที่ยวบินปลาเค็ม 
  [ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ] หลงลบลืมสูญ
  [ สนธยา ทรัพย์เย็น ] Caroline Kepnes : You
  [ เป็นสายตานักเขียน ] เสียงร้องของผู้หลบหนี วรรณกรรมจากเกาหลีเหนือ
  [ เขาเริ่มต้น ] เราทุกคนล้วนเคยมีบาดแผล
  [ ทดเวลา 2 นาฑี ] รอยรัก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 6. WRITER ปีที่ 5 ฉบับที่ 37 สิงหาคม พ.ศ. 2558

  Code :

  สารบัญ

  [field work portrait] วินัย ดิษฐจร 
  [บรรณาธิการ] ปีที่ 5 
  [วรรณกรรมล้อมโลก] นักแสดงตลกคว้ารางวัลอะคุตะงาวะ

  [รายงานพิเศษ] 
  วงสนทนา 'ถ้อยคำเล่าความเงียบงัน'
  'พลัง' ของถ้อยคำใหม่ที่กำลังกำเนิดขึ้น
  [ข้างหลังเล่ม] 
  เบิร์ด วิลาส วศินสังวร บรรณาธิการสำนักพิมพ์เอิร์นเนส
  [รายงาน]
  งานเทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

  [บทความ] หนังสืองานศพ 
  [แดนอรัญ แสงทอง] 
  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับแนวคิด 
  ในการสร้างตัวละครเอกในเรื่อง “ฝันสีดำ” 
  [บทกวี] หนาวอีกครั้ง 
  [อุรุดา โควินท์] เงินกับเรา 
  [วรพจน์ พันธุ์พงศ์] ข้าฯ นิยม 12 ประการ

  [สกู๊ปประจำฉบับ] เขียน ต่าง ตามวิถี

  [เรื่องสั้นประจำฉบับ] ละอองที่เหลือของเพลงหนึ่ง 

  [วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา] มุ่งสู่ประภาคาร 
  [บทกวี] ถนน 
  [สนธยา ทรัพย์เย็น] ต้องตาน่าแปล (The Spies)
  [ตะวัน วัตุยา] บ้านในบ้าน 
  ศิลปะจัดวางอันทับซ้อนของ AI WEIWEI
  [เขาเริ่มต้น] ไ อ้ ขี้ ห ม า
  [ทดเวลา 2 นาฑี] ตุ๊กตาหน้าร้าน 
  [2 นาทีครึ่ง] Twitter

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 7. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)

  Code :

  จาก “มดลูกก็ปัจจัยการผลิต”

  ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม :

  การผลิตซ้ำ งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย

  (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ)

   

  ปัญหา “ความจริง” เกี่ยวกับเซ็กและกามารมณ์ในประวัติศาสรต์ไทย

  (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ)

   

  “สภาวะเส้นทางบังคับ” (Path dependence) :

  รัฐศาสตร์บนฐานประวัติศาสตร์

  (ภูริ ฟูวงศ์เจริญ)

   

  Peter Sloterdijk กับโลกา-อวกาศภิวัตน์

  (ธเนศ วงศ์ยานนาวา)

   

  ธเนศ วงศ์ยานนาวา กับการอ่าน มักซ์ เวเบอร์ ผ่านเทววิทยาทางการเมือง

  (พิพัฒน์ พสุธารชาติ)

   

  บทตอบ “พิพัฒน์ พสุธารชาติ” : ว่าด้วย Max Weber

  (ธเนศ วงศ์ยานนาวา)

   

  นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออก

  ในสมัยรัฐบาล Barack Obama

  (ประภัสสร์ เทพชาตรี)

   

  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านไทย :

  กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองแดง จังหวัดชัยภูมิ

  (บุญยง ชื่นสุวิมล)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 8. WRITER ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  Code :

  สารบัญ


  [field work I portrait] อภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล
  [บรรณาธิการ] นับจากหนึ่งปีที่ผ่าน
  [วรรณกรรมล้อมโลก] 
  เบื้องหลังการเผาหนังสือสองอดีตผู้นำตระกูลคิม
  [the WRITER’s scene]ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน ใคร่ เขียน ฝัน
  [บทความ] เรือนจำของนักเขียน
  [แดนอรัญ แสงทอง] เขียนถึง ‘สุปินตา’ ของ ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
  [บทกวี] นิทานใต้แสงดาว
  [อุรุดา โควินท์] เด็กหญิงผู้ไม่น่ารัก
  [วรพจน์ พันธุ์พงศ์] น้ำยานักเขียน
  [บินหลา สันกาลาคีรี] ลมหายใจ

  [สกู๊ปประจำฉบับ] โทษฐานที่เขียน
  [the WRITER’s secret] 
  วัฒน์ วรรลยางกูร อยู่อย่างเสรีชน

  [เรื่องสั้นประจำฉบับ] สภามตแมวดำ
  [วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา] ชู้รักอังกฤษ
  [อรรถ บุนนาค] ดาวพระศุกร์
  [บทกวี] เวรวรรณกรรม
  [เป็นสายตานักเขียน] 
  ทวนเข็มนาฬิการ 36 รอบ 
  ในพิพิธภัณฑ์ของออร์ฮาน พามุค
  [เขาเริ่มต้น] กาวดอกไม้
  [เขาเริ่มต้น] รู้สึก
  [มาลีวง] สวนของฉัน ดอกไม้ของฉัน
  [ทดเวลา 2 นาฑี] เพื่อนอ้าย
  [2 นาทีครึ่ง] Shrink

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 9. WRITER ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 มีนาคม พ.ศ. 2558

  Code :

  สารบัญไรท์เตอร์

  [field work l portrait] Zico
  [บรรณาธิการ] ชีวิตที่สองของหนังสือ
  [วรรณกรรมล้อมโลก] ประกาศ shortlist 7 หนังสือชื่อแปลกสุดในโลก
  [โช ฟุกุโตมิ]
  กำพร้าในปัจจุบัน : คุณ ‘ถูกเขียนใหม่’ และคุณ ‘เขียนใหม่’
  ใน ‘อีกวันแสนสุขในปี 2527’ กับ ‘รัตติกาลของพรุ่งนี้’
  [the WRITER’s scene]
  จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ เซอร์เรียลประเทศ
  [ข้างหลังเล่ม]
  เวียง-วชิระ บัวสนธ์ ‘สามัญชน’ บนถนนวรรณกรรม
  [บทกวี] ความตายสองขั้ว

  [บทความ] นักอ่านมือสอง
  [แดนอรัญ แสงทอง] อะไรเอ่ย?
  [อุรุดา โควินท์] สิบปีให้หลัง
  [วรพจน์ พันธุ์พงศ์] โหดเหี้ยมและป่าเถื่อน
  [บินหลา สันกาลาคีรี] เดิมพัน
  [บทกวี] สลับกาล

  [สกู๊ปประจำฉบับ] ชีวิตที่สองของหนังสือ

  [เรื่องสั้นประจำฉบับ] นักเขียนที่หายไป
  [วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา]
  ชายผู้หันหลังให้พระจันทร์เป็นคนที่เจ็ด
  : เสียงจากคนไข้ในโลกใบ
  [อรรถ บุนนาค]
  หญิงเล็ก จาก บ้านทรายทอง
  [บทกวี] ดินแดนเสมือนจริง
  [เป็นสายตานักเขียน] หนุ่ม ร้านหนังสือเดินทาง
  บางประสบการณ์จากการทำร้านหนังสือ
  [ทดเวลา 2 นาฑี] ทางผ่าน
  [2 นาทีครึ่ง] BOOK

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 10. WRITER ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 มิถุนายน พ.ศ. 2558

  Code :

  สารบัญ

  [field work I portrait]
  พี่เชน | ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
  [บรรณาธิการ] คุณเป็นนิสิตนักศึกษา
  [วรรณกรรมล้อมโลก]
  Man Booker International Prize 2015
  [the WRITER’s scene]
  ในความผาดโผนของ ผาด พาสิกรณ์
  [ข้างหลังเล่ม]
  ณัฐเมธี สัยเวชที่ชายขอบของการรับรู้
  [เขาเริ่มต้น] ของกำนัลแด่มรณกรรม
  [รายงานพิเศษ]
  The Writer’s (top) Secret
  ‘เปิด’ ความลับของนักเขียน และบางบทสนทนาในร้านหนังสือ

  [บทความ] ฆาตกรรมที่ยังไม่ถูกเปิดโปง
  [แดนอรัญ แสงทอง] อันเนื่องมาจาก ‘สุปินตา’
  [อุรุดา โควินท์] คนเดียวก็เกิดพอ
  [วรพจน์ พันธุ์พงศ์] แผล 22 พฤษภาคม
  [บินหลา สันกาลาคีรี] 1

  [เรื่องสั้นประจำฉบับ] รถไฟสีขาว

  [the WRITER’s secret]
  ไอดา อรุณวงศ์ อ่านอย่างไรไม่ให้เสียของ

  [บทกวี] ต้นกำเนิด

  [วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา] หยากไย่ไรเรื้อน : เมื่อการอ่านคือการทรงเจ้าเข้าผีในสุนทรียศาสตร์ของความหมกมุ่น
  [อรรถ บุนนาค] แย้ม หมั่นกิจ จาก สุดแค้นแสนรัก
  [เป็นสายตานักเขียน] นิซาร์ กอบบานี“เมื่อฉันบอกว่าฉันรักเธอ”

  [เขาเริ่มต้น] วันแห่งอิสรภาพ
  [มาลีวง] สวนของฉัน ดอกไม้ของฉัน
  [ทดเวลา 2 นาฑี] เปิด (ไม่) บริสุทธิ์
  [2 นาทีครึ่ง] THANK YOU MY AUDIENCES

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว[profiler]
Memory usage: real: 10485760, emalloc: 9301216
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem