คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วารสาร / นิตยสาร

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ปาจารยสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)

  Code :

  ปาจารยสาร เป็นนิตยสารที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดอ่านทาง การศึกษาอย่างสร้างสรรค์เชิงวิพากษ์ และมีคุณภาพเหมาะสม เนื้อหา ภาษา และความคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทางกองสาราณียกร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 2. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี)

  Code :

  ข้อเสนอหลักของบทความคือกระบวนการสร้างองค์ความรู้ชุดดังกล่าว (ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) ได้สถาปนาสิ่งที่ผมขอเรียกว่า “จินตกรรมรัฐสยามทางศิลปะ” ให้เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นนำสยาม โดยท่ามกลางกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากรัฐแบบจารีตมาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จินตกรรมชุดนี้เป็นทั้งเครื่องมือในการสถาปนาอำนาจรวมศูนย์ให้แก่ราชสำนักที่กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น “โลกจำลอง” เพื่อช่วยในการจินตนาการถึงภาพของรัฐสยาม สมัยใหม่ตามความใฝ่ฝันของชนชั้นนำสยามว่ามีรูปธรรมทางกายภาพอยู่จริง มองเห็นได้ และจับต้องได้ ซึ่ง “โลกจำลอง” ดังกล่าวสุดท้ายจะย้อนกลับมาเป็นกรอบอ้างอิงให้แก่ชนชั้นนำสยามในการสร้างความชอบธรรมที่จะธำรงรักษา “โลกจริง” ให้มีความเหมือน “โลกจำลอง” ที่ตนเองจินตกรรมขึ้น

  ชาตรี ประกิตนนทการ
  วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
  กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 3. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)

  Code :

  รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 4. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)

  Code :

  รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 5. ปาจารยสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) ฉบับทาสแมว

  Code :

  หากพูดถึง “แมว” คงไม่มีใครไม่รู้จักสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ ด้วยความน่ารักของมัน

  ทำให้มนุษย์ตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัว แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่า แมวมีประวัติยาวนาน

  คู่กับมนุษย์มาแต่โบราณกาล ตั้งแต่พิธีกรรม เกิด แต่ง และตาย อาทิ การนำแมวคราว

  ใส่ลงไปในเปลเด็ก เรียกว่า “พิธีลงอู่” หรือแมวขาวตัวผู้ในพิธีปูที่นอนงานแต่งงาน ฯลฯ

  แมว อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านาน และยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับพิธีกรรมของมนุษย์อีกด้วย

            นอกเหนือจากที่กล่าวมา ในเล่มนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง อาทิ

  มะเมียะ: เรื่องเก่าที่ต้องมองใหม่ โดยอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย การศึกษาในโลกสมัยใหม่

  โดยธนากร ทองแดง และเจาะลึกเบื้องหลังสงครามสั่งสอนเวียดนาม: จากปากคำ

  ล่ามภาษาไทยประจำตัวเติ้ง เสี่ยวผิง โดยลุงซิววัน...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 6. ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3

  Code :

  ‘ความกตัญญู’ เป็นสิ่งที่คนไทยมักสั่งสอนลูกหลานอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ แต่ควรกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมหรือประโยชน์ส่วนรวมด้วย

            ปีนี้เสฐียรโกเศศ หรือ พระยาอนุมานราชธน มีอายุครบ 130 ปีชาตกาล บุคคลซึ่งทำคุณต่อแผ่นดิน โดยเฉพาะทางการศึกษา ท่านเป็นครูที่ให้ความรู้ในหลายมติ อาทิ ประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา (ทั้งไทยและเทศ) หรือแม้กระทั่งวรรณคดี ที่เราหลายคนรู้จักกันดีอย่าง กามนิต ของนักเขียนชาวเดนมาร์ก คาร์ล อดอล์ฟ เจลเลอร์รุป โดยแปรร่วมกับ นาคะประทีป (พระสารประเสริฐ)

  ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 เล่มสุดท้ายของปี 2561 จึงขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้เทิดทูนครูคนสำคัญในวงการการศึกษาไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 7. รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)

  Code :

  อาณาบริเวณความรู้ของงานวิจัยการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในแนวทางที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างของประเทศไทย
  (Knowledge-Scape of Research on Disaster Risk Management (Non-Structural Approach) in Thailand)
  - ทวิดา กมลเวชช

  ความลับทางการเมือง: แนวคิดสมัยใหม่กับเหล่ากอจากยุคก่อนสมัยใหม่
  (Political Secrecy: A Modern Concept and its Pre-modern Origins)
  - วิศรุต พึ่งสุนทร

  ฮันส์ เคลเซ่น: ชีวิตและงาน
  (Hans Kelsen: His Life and Works)
  - ชาย ไชยชิต

  ฤาคนรวยกำลังทำร้ายคนจน? : บทวิพากษ์แนวคิดของ Thomas Pogge เกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์กับความยากจนของประชากรโลก
  (Do the people of affluent countries harm the global poor?: Critical assess Thomas Pogge's argument on globalization and the global poor)
  - นิติกร จิรฐิติกาลกิจ

  ความกลัว ความเคารพยกย่องและศรัทธาจาก Carlo Ginzburg
  - ธเนศ วงศ์ยานนาวา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 8. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (ระบอบประยุทธ์)

  Code :

  บทบรรณาธิการ

  บททดสอบอันยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยไทย

  26 ปีที่แล้วมีความพยายามในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร รสช. ที่แม้จะมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 เป็นฐานค้ำยันอำนาจ แต่ก็จบลงด้วยความล้มเหลวเพราะการลุกฮือของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาเลือด 2535 หลังจากนั้น ทหารที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองด้วยการทำรัฐประหารตั้งแต่ปี 2490 ก็ต้องกลับกรมกอง เช่นเดียวกับระบอบทหารจากทั่วโลกที่ค่อยๆหมดพลังลงก่อนสิ้นศตวรรษที่ 20


  หลังเหตุการณ์พฤษาเลือด 2535 คือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยไทยว่าจะรอดพ้นการแทรกแซงจากทหารได้ตลอดไปหรือไม่ 5 ปีแรกคือการล้มลุกคลุกคลานมีการยุบสภา 3 ครั้งมีนายกรัฐมนตรี 4 คน (3 คนมาจากการเลือกตั้ง) แน่นอนว่าความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเช่นนี้ทำให้หลายคนใฝ่ผันถึง “ระบอบเปรมาธิปไตย” ที่ผู้นำอยู่ในอำนาจยาวนานถึง 8 ปี 5 เดือน และซ้ำเติมด้วยวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ที่สร้างความสิ้นหวังให้กับคนจำนวนไม่น้อยท่ามกลางเสียงสาปแช่งนักการเมืองว่าทำให้เกิดวิกฤตดังกล่าว จนมีเสียงเรียกร้องให้อำนาจนอกระบอบเข้ามาแทรกแซงการเมืองอีกครั้ง ทว่าเสียงเรียกร้องนั้นไม่ได้ดังพอที่จะทำให้เกิดการตอบรับจากอำนาจนอกระบบ

  ในอีกด้านหนึ่ง การเมืองในระบอบรัฐสภาที่ถึงจะล้มลุกคลุกคลานนั้นก็เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัวลองผิดลองถูก จนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ปราศจากการแทรกแซงโดยอำนาจนอกระบบ และมีหัวใจอยู่ที่แนวคิดสำคัญ 3 ประการคือ

  หนึ่ง “ปิดทุจริต” สร้างองค์กรอิสระเพิ่มอำนาจศาล

  สอง “เปิดประสิทธิภาพ” สร้างนายกรัฐมนตรีที่มีความเข้มแข็งและเอื้อต่อพรรคการเมืองขนาดใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
  สาม “สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน” ด้วยกลไกรัฐธรรมนูญต่างๆพร้อมด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น


  ทักษิณ ชินวัตร อดีตผู้แพ้ในการเลือกตั้งปี 2539 ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังธรรม คือผู้เห็นโอกาสจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และความบอบช้ำจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 ได้ตั้งพรรคไทยรักไทยนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาที่โดนใจประชาชนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งปี 2544 นอกจากการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสร้างความนิยมในวงกว้างแล้ว สิ่งที่ทักษิณทำคือเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนจาก “ระบบอุปถัมภ์แบบแข่งขัน” (competitive clientelism) มาสู่ “ระบบอุปถัมภ์กึ่งผูกขาด” (monopolistic clientelism) หรืออีกนัยหนึ่งทักษิณเปลี่ยนจากระบบกินแบ่งสู่ระบบกินรวบที่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่ตัวทักษิณเอง แต่สิ่งที่ทักษิณคาดไม่ถึงคือ นอกจากอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วสังคมไทยยังมีอำนาจทางประเพณีที่ทักษิณไปก้าวล่วงด้วย ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความตึงเครียดทางการเมืองขึ้นและนำไปสู่รัฐประหารปี 2549 ในที่สุดซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าครั้งนั้นเป็นรัฐประหาร “เพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”


  หลังรัฐประหารปี 2549 สังคมไทยได้ทดลองกลับไปสู่ระบอบทหารอีกครั้งนำโดยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ ซึ่งปรากฏว่าเป็นการกลับไปที่ล้มเหลวทั้งยังสร้างความบาดหมางร้าวลึกให้กับสังคมไทยมากขึ้นอีก กล่าวคือ


  ด้านหนึ่งทำให้กลุ่มที่สนับสนุนทักษิณเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ล้มทักษิณแต่เป็นการล้มประชาธิปไตยด้วย


  ขณะที่อีกด้านหนึ่งทำให้กลุ่มต่อต้านทักษิณเห็นว่าคณะรัฐประหารยังทำลายล้างไม่มากพอ


  ทั้งหมดจึงนำมาสู่การรัฐประหารปี 2557 ซึ่งเพิ่มความรุนแรงในระดับที่จะฝังรากลึกในสังคมไทยด้วยกลไกต่างๆ ที่คณะรัฐประหาร ภาคประชาสังคม และกลุ่มทุนได้ร่วมกันสร้างดังปรากฏในบทความ “ระบอบประยุทธ์: การสร้างรัฐทหารและทุนนิยมแบบช่วงชั้น” โดยประจักษ์ ก้องกีรติ และวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร อย่างไรก็ตามถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นระบอบอะไรในศตวรรษที่ 21 ก็จะต้องมีการเลือกตั้งที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ถือครองอำนาจ แม้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีการวางกลไกเพื่อเอื้อให้ผู้ที่กำลังกุมอำนาจอยู่เพียงใดก็ตาม


  ดังนั้น การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือเมื่อใดก็ตาม จะเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ว่าระบอบรัฐประหารจะแฝงฝังอยู่ในสังคมไทยได้สำเร็จ หรือว่าคนไทยจะร่วมกับปฏิเสธมันและร่วมชูธงประชาธิปไตยได้อีกครั้ง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 9. ปาจารยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)

  Code :

  ปาจารยสาร คือนิตยสารที่รวมบทความคัดสรรต่างๆ ที่แสดงออกถึงความยุติธรรมทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม สังคม ศาสนา รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ลองแสดงผีไม้ลายมือ ไม่ว่าจะเป็นบทความ หรือการแปล

  เรื่องเด่นประจำเล่ม เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ ลุงซิววัน ล่ามไทย-จีน ประจำตัวนายกฯ โจว เอินไหล กับความลับที่ถูกปิดตายของ "ทายาทสังข์ พัธโนทัย" พุทธทาสภิกขุกับพุทธศาสนาแบบโลกวิสัย พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา :ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตร์ลาว-ไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 100 บาท

  Special Price 90 บาท

  ลด 10.00 บาท (10%)

 10. ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

  Code :

  แนวการวิเคราะห์ของหนังสือเล่มนี้คือ วิวัฒนาการรัฐนั้น เกิดจากการที่รัฐมีปฏิสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้แก่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผู้เขียนได้เลือกศึกษารัฐอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นต้นแบบของวิวัฒนาการรัฐสองรูปแบบ นั่นคือรัฐอังกฤษมีวิวัฒนาการระบบทุนนิยมที่ก้าวหน้าที่สุดและได้เป็นต้นแบบของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแห่งแรกของโลก ส่วนฝรั่งเศสเป็นต้นแบบของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งนำมาสู่การปฏิวัติทางสังคมที่ทุกชนชั้นมีส่วนร่วม อันได้แก่การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789

  - กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว