คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา

วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 99 บาท

Special Price 90 บาท

ลด 9.00 บาท (9%)

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย ได้สร้างความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่พระองค์ได้ทรบบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในห้วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี อย่างยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดมาเทียบได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับปวงพสกนิกรชาวไทย โดยไม่รู้จักเหน็ดจัดเหนื่อย ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด

การปฏิบัติตนของพระองค์ จึงเป็นไปตามครรลองวิถีแห่งธรรมราชย์ เป็นศาสตร์แห่งพระราชา อย่างสมบูรณ์ จึงควรที่ปวงพสกนิกรชาวไทย ในฐานะที่เป็นลูกของพ่อหลวงจะได้เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม แล้วดำเนินตามรอยพระยุคลบาทที่ได้ทรงสอนไว้

หนังสือ วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ เป็นต้น

ข้อมูลหนังสือ

วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา

ISBN : 9786169109860

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เชน นคร

จำนวนหน้า : 151

ปีที่พิมพ์ : 2560

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย ได้สร้างความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่พระองค์ได้ทรบบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในห้วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี อย่างยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดมาเทียบได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับปวงพสกนิกรชาวไทย โดยไม่รู้จักเหน็ดจัดเหนื่อย ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด

การปฏิบัติตนของพระองค์ จึงเป็นไปตามครรลองวิถีแห่งธรรมราชย์ เป็นศาสตร์แห่งพระราชา อย่างสมบูรณ์ จึงควรที่ปวงพสกนิกรชาวไทย ในฐานะที่เป็นลูกของพ่อหลวงจะได้เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม แล้วดำเนินตามรอยพระยุคลบาทที่ได้ทรงสอนไว้

หนังสือ วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ เป็นต้น

 

สารบัญ

 

  • - รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • - มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน
  • - พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙
  • - ยังประทับอยู่ในความทรงจำ
  • - วิถีแห่งธรรมราชย์
  • - รามรอยพ่อ
  • - ธรรมราชา
  • - ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว
  • - ประวัติผู้เขียน
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว