คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. กบฏ ร.ศ. 130 การปฏิวัติครั้งแรกของไทย (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือเรื่อง "กบฏ ร.ศ. 130" ที่อยู่ในมือของผู้อ่านในเวลานี้ เขียนขึ้นโดย ร.ต.เหรียญ ศรีจันทร์ และ ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์ ในนามของคณะ ร.ศ. 130 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ประเภทสารคดี/ประวัติศาสตร์ รูปแบบการเขียนนับเป็นการเขียนในเชิงบันทึกความทรงจำ บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสายตาของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ กล่าวคือทั้ง 2 ท่านเป็นสมาชิกในกลุ่มกบฏ ร.ศ. 130 ในครั้งนั้น

  หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการเชื่อถือและยอมรับ กลายเป็นที่นิยมในวงกว้าง ทั้งนี้ก็เพราะมันเป็นงานเขียนและบันทึกของคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์จริงนั้นอีกเช่นกัน กลายเป็นหนังสือที่ไม่อาจละเว้นได้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องราวของการกบฏในครั้งนั้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 2. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ปกแข็ง

  Code :

  พระราชพงศาวดาร ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) เขียนและชำระขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งลงความเห็นว่า บางส่วนของพระราชพงศาวดาร โดยเฉพาะเนื้อความในช่วงก่อน พ.ศ. ๒๓๒๐ เป็นอย่างน้อย น่าจะเขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี พระราชพงศาวดาร ฉบับ พันจันทนุมาศนี้จึงเป็นเอกสารเดิมชิ้นสำคัญที่เป็นต้นฉบับให้พระราชพงศาวดารฉบับอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี และพระราชประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราช

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 600 บาท

  Special Price 540 บาท

  ลด 60.00 บาท (10%)

 3. จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์กับหัวเมืองแหลมมลายู (ปกแข็ง)

  Code :

  เบื้องต้นก่อนจะลงมือทำ หนังสือจดหมายเหตุทะเลบรรณ เล่มนี้ ข้าพเจ้าเคยเขียนจดหมายเหตุเกี่ยวกับบ้านเกิด "เมืองพงัน-เมืองสมุย" เพื่อบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของเกาะพงัน-เกาะสมุย ซึ่งเป็นเกาะที่ขึ้นกับการปกครองเมืองไชยาและเมืองนครศรีธรรมราช ในโครงการคืนความรู้ให้แก่แผ่นดินแม่ เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากนักโบราณคดีอาวุโสอย่าง พลโท ดำเนิร เลขะกุล และนักโบราณคดีท่านอื่นๆ จึงพบว่าเกาะพงันกับเกาะสมุยเคยเป็นแคว้นหนึ่งของราชอาณาจักรศรีวิชัยและตามพรลิงค์ ตามจดหมายเหตุในราชวงศ์ซ้องของจีน นับเป็นแคว้นหนึ่งในจำนวน ๑๕ แคว้น และจีนเรียกเมืองพงัน-เมืองสมุย ว่า "โปโลอัน" (Po-Lo-An)= เกาะพงัน-สมุย?

  การจัดทำหนังสือ "จดหมายเหตุทะเลบรรณ" ข้าพเจ้าถือเอาความหมายที่เรียกว่าหนังสือบันทึกของชาวทะเลใต้เป็นสำคัญ โดยแยกออกเป็นหนังสือ ๒ เล่ม เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือจดหมายเหตุ ดังนี้

  ๑. หนังสือจดหมายเหตุทะเลบรรณเรื่องราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม-ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู ฯลฯ
  ๒. หนังสือจดหมายเหตุทะเลบรรณเรื่อง "เมืองพงัน-เมืองสมุย ๒,๐๐๐ ปี"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 700 บาท

  Special Price 630 บาท

  ลด 70.00 บาท (10%)

 4. พระโสทรเชษฐภคินี

  Code :

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คือพระโสทรเชษฐภคินีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คำว่า 'พระโสทรเชษฐภคินี' มีความหมายว่า พี่ร่วมอุทรเดียวกันซึ่งพระองค์ทรงเป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์ถึงสองรัชกาลคือ

  พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร..รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..รัชกาลที่ ๙

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความเคารพรัก ความอาทรผูกพันต่อพระโสทรเชษฐภคินีอย่างแนบสนิท

  ในท่ามกลางมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ว่า "พี่สาวนี่ เคยบอกว่า ถึงเวลาอายุ ๘๐ ไม่ไหว ท่านอายุ ๘๔ ก็เหนื่อย ท่านไม่ค่อยสบายก็เลยขอพูดถึงท่าน ขอให้ท่านสบาย และมีความสำเร็จในการรักษาตัว เดี๋ยวนี้ คนที่เป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเหลือคนเดียว คือพี่สาว"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 5. history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง)

  Code :

  Viet Nam

  ประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอีกแห่งหนึ่งและเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเช่นกันประเทศเวียดนามมีประวัติการสร้างประเทศที่น่าศึกษาอย่างมาก ประเทศนี้ต้องผ่านการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของตนตลอดกว่า ๒ พันปีทีเดียวที่ประเทศนี้ต้องเกิดศึกสงครามมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนับแต่โบราณ ตั้งแต่การทำสงครามกับจีน สงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงจนถึงสงครามในยุคสมัยปัจจุบันเช่น สงครามกับญี่ปุ่น สงครามกับฝรั่งเศส และ สงครามเพื่อการรวมแผ่นดินจากการถูกแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซง หรือที่เรียกว่าสงครามเวียดนาม กว่าจะได้เป็นเวียดนามที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 6. ชนชาติไทย วิลเลียม คลิฟตัน ด็อดด์ (ปกแข็ง)

  Code :

  งานของหมอด็อดด์แม้จะเป็นผลงานของนักวิชาการ ยุคเก่าก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ส่งต่อให้เกิดการต่อยอดต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ก่อให้เกิดการสืบค้นศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของชนชาติไทยอย่างกว้างขวาง หนังสือเรื่อง ชนชาติไทย เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ไม่ควรมองข้าม หากคือหนังสือที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างสำคัญ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 375 บาท

  Special Price 338 บาท

  ลด 37.00 บาท (10%)

 7. ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง (ปกแข็ง)

  Code :

  คาร์ล บ็อค (Carl Bock) เป็นนักธรรมชาติและนักสำรวจชาวนอร์เวย์ ความจริงเขาน่าจะถูกนับว่าเป็นชาวเดนมาร์กมากกว่า ทั้งนี้เพราะเขาถือกำเนิดในกรุงโคเปนเฮเกน อันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศเดนมาร์ก หากแต่ในช่วงที่เขาถือกำเนิดขึ้นมานั้น พ.ศ. ๒๓๙๒ เวลานั้นประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ถูกนับเป็นประเทศเดียวกัน ภายใต้ชื่อ สหราชอาณาจักรเดนมาร์กและนอร์เวย์ (พ.ศ. ๒๓๕๗-๒๔๔๘) กล่าวคือในเวลานั้นทั้งสองชาติอยู่ภายใต้กษัตริย์พระองค์เดียวกันจากราชวงศ์เบอร์นาดอตต์

  เข้าได้เข้ามาสำรวจดินแดนในประเทศสยาม (นามในเวลานั้น) ทางด้านภูมิศาสตร์ ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๔ และเดินทางจากสยามกลับสู่ยุโรปในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยเดินทางสำรวจดินแดนแถบภาคเหนือของสยามประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปลาย พ.ศ. ๒๔๒๔ ด้วยการออกเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ กำแพงเพชร ไปจนถึงลำปาง และต่อไปจนถึงลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย กระทั่งเข้าสู่ดินแดนไทใหญ่ในอาณาเขตยูนนาน หรือสิบสองปันนาในเวลานั้น

  ไม่เพียงเท่านั้น ในระหว่างที่รอคอยการเดินทางเพื่อขึ้นไปสำรวจดินแดนทางตอนเหนือของสยาม เขายังได้เดินทางสำรวจตรวจตราไปในท้องถิ่นต่างๆ ของสยามหลายแห่งไม่ว่าเพชรบุรี หรือกาญจนบุรี พร้อมกันไปอีกด้วย

  การสำรวจและการเดินทางของเขาในครั้งนั้นถูกเขียนขึ้นเป็นเอกสารและได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกออกเป็นภาษาเยอรมันใน พ.ศ. ๒๔๒๖ และต่อมาได้มีการแปลหนังสือนั้นออกเป็นภาษาอังกฤษ ในอีกปีต่อมาคือใน พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยใช้ชื่อในภาคภาษาอังกฤษว่า Temples and Elphants

  กล่าวกันว่าผลงานเล่มนี้ของเขาได้รับการชมเชยอย่างสูงจากบรรดาสมาคมภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในยุโรป ส่งผลให้เขาได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ และเหรียญตราเกียรติยศจากกษัตริย์แห่งออสเตรีย และ สมาคมภูมิศาสตร์หลายแห่งเชิญให้เขาเข้าไปเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์อีกด้วย.

  ทั้งยังสามารถกล่าวได้อีกว่า หนังสือเรื่อง Temples and Elephants นี้ยังเป็นหนังสือที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในการศึกษาและสนใจภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในเวลานั้นอีกมากด้วย

  กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ผลงานบันทึกและเขียนของคาร์ล บ็อค เล่มนี้ก็กลายเป็นหนังสืออันทรงค่า ที่เหมาะควรจะเรียนรู้และเข้าใจต่อสภาพของประเทศไทยในมุมท้องถิ่นภาคเหนือในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้า อย่างมากยิ่ง.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 550 บาท

  Special Price 495 บาท

  ลด 55.00 บาท (10%)

 8. ราชบัลลังก์พม่า: วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่ปรากฏออกมาอย่างเคร่งครัด หากแต่ใช้ภาษาและการเขียนที่อ่านง่าย แม้ผู้อ่านจะไม่มีพื้นฐานในเรื่องราวประวัติศาสตร์พม่ามาก่อนก็ตาม ผู้เขียนยังได้เสนอมุมมองอันหลากหลายผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาของพม่าในยุคเวลานั้น โดยเฉพาะการฉายภาพเรื่องอำนาจวาสนา กิเลส ตัณหา และความักใหญ่ใฝ่สูงของคนในช่วงเวลาดังกล่าว อันกลายเป็นปฐมเหตุแห่งการสูญเสียเอกราชของพม่าแก่อังกฤษ อีกทั้งยังให้ข้อมูลและภาพปรากฏของราชวงศ์พม่าในวาระสุดท้ายได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าเรื่องความอ่อนแอ ความเหี้ยมโหด หรือแม้แต่เรื่องเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองต่างๆ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 9. หนังสือชุด รามเกียรติ์ศึกษา ( ๓ เล่ม)

  Code :

  หนังสือชุด รามเกียรติ์ศึกษา โดย เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ทั้ง ๓ เล่ม อันได้แก่ อุปกรณ์รามเกียรติ์ สมญาภิธานรามเกียรติ์ และ ประชุมเรื่องพระราม นี้กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือหลักอันสำคัญสำหรับผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีเอกในยุคต้นรัตนโกสินทร์เรื่อง รามเกียรติ์ โดยหนังสือชุดดังกล่าวผู้เรียบเรียงได้บันทึกไว้ว่ามีกำเนิดมาจากความปรารถนาที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้ามาก่อน และได้ทรงปรารภไว้ถึงการศึกษาค้นคว้าให้ก้าวหน้าสืบต่อจากพระองค์ ที่ทรงเรียบเรียงมาเป็นพระราชนิพนธ์ บ่อเกิดรามเกียรติ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 510 บาท

  Special Price 459 บาท

  ลด 51.00 บาท (10%)

 10. อุปกรณ์รามเกียรติ์

  Code :

  รามเกียรติ์ นับเป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของไทย การศึกษาความเป็นมาหรือเค้ามูลที่มาของเรื่อง รามเกียรติ์ นั้น ถือได้ว่า บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นหนังสือสำคัญที่สุดในการนี้ ต่อมาเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแห่งวรรณคดีไทย พระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ (เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป) ได้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเค้ามูลของ รามเกียรติ์ เพิ่มเติม จนได้หนังสือเกี่ยวกับรามายณะของชาติต่างๆ อันเป็ฯที่มาแห่งเรื่อง รามเกียรติ์ ของไทยขึ้นชุดหนึ่งอันได้แก่ อุปกรณ์รามเกียรติ์ ประชุมเรื่องพระรามฯ และ สมญาภิธานรามเกียรติ์ จึงทำให้เราได้มีแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว