คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. สมญาภิธานรามเกียรติ์ และ ชีวิตและงานของ "นาคะประทีป"

  Code :
  เรื่อง รามเกียรติ์ แม้จะทราบกันอยู่ ว่ามีกำเนิดมาจาก คัมภีร์รามายณะ ในภาษาสันสกฤตก็ตามที แต่ทั้งสองเรื่องนี้มีข้อความอันเป็นสาระของเรื่องลางตอนตลอดจนชื่อบุคคลในเรื่องต่างกันมากจนถือได้ว่าเรื่อง รามเกียรติ์ มีลักษณะพิเศษเป็นของไทยโดยเอกเทศจึงสมควรแก่การศึกษาหาความรู้ไม่น้อยแก่ผู้สนใจเรื่องไทยๆ ที่สืบต่อเป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานหลายร้อยปีและยังคงมีชีวิตอยู่อย่างคนแก่ หนังสือ สมญาภิธานรามเกียรติ์ นี้ ข้าพเจ้ากล่าวได้แน่ว่าเป็นคู่มือค้นหาเกี่ยวกับเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีอยู่แต่เล่มเดียวเท่านั้น....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 190 บาท

  Special Price 171 บาท

  ลด 19.00 บาท (10%)

 2. เที่ยวเมืองเชียงตุงและแคว้นสาละวิน

  Code :

  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวเชียงตุงแคว้นฉาน และพม่า ได้ผ่านบ้านเมืองของชนเผ่าไทยและชนชาวดอยในแคว้นฉาน เห็นความเป็นอยู่และได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาแล้ว ก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างรู้อยากเห็นมากขึ้นแต่เวลาเที่ยวเพียงเล็กน้อยจะทำได้อย่างไรนอกจากอาศัย หนังสือที่เขาเขียนไว้มาอ่านหาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้น ครั้งมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปรับราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจำ "สหรัฐไทยเดิม" และอยู่ที่เชียงตุงเป็นเวลา ๒ ปีเศษ มีเวลาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติเมืองเชียงตุงและความเป็นอยู่ของคนเผ่าไทยกับชนชาวดอยได้บ้าง...

  ในระยะสองปีเศษ (พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึงต้นปี ๒๔๘๘) ...เราเข้ายึดเชียงตุงไม่ใช่ฐานะผู้ชนะ แต่เข้าไปด้วยความจำเป็นที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้..แลบะ "คนเมืองใต้" ก็ได้ไปรู้จักบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเชียงตุง ทำให้เกิดการสัมพันธ์ในทางจิตใจได้อีกทางหนึ่ง

  -บ.บุญค้ำ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 3. ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑ (ปกแข็ง)

  Code :

  แคว้นสิบสองปันนาเคยอ่อนน้อมเป็นข้าขอบขัณฑสีมากรุงเทพพระมหานครเมื่อจุลศักราช ๑๑๖๘ หรือ พ.ศ. ๒๒๔๙


  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ ไทยก็ได้ยกไปกวาดต้อนเอาครอบครัวไทยลื้อเมืองพง เมืองหย่วน เมืองล่า สิบสองปันนา เข้ามาไว้ในเขตนครน่านประมาณคนพันเศษ ให้ตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองเชียงม่วน เมืองเชียงคำ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในจังหวัดเชียงราย


  ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ขึ้น ไม่มีเจตนาจะให้คนไทยเราคิดขยายอาณาเขต รวบรวมถิ่นอยู่ของคนไทยในต่างประเทศ เข้ามาไว้ภายในพระราชอาณาจักรแต่อย่างใดไม่นอกจากเพื่อการศึกษาของชาติเท่านั้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 550 บาท

  Special Price 495 บาท

  ลด 55.00 บาท (10%)

 4. ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๒ (ปกแข็ง)

  Code :

  หลังจาก ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑ ออกไปสู่ท้องตลาดเพียงไม่กี่วัน ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี ผู้มีเกียรติหลายท่านตลอดจนหนังสือพิมพ์ไทย จีน บางฉบับได้ให้คำชมเชย และนำไปแปลลงเป็นประจำสัปดาห์ ข้าพเจ้าจึงเขียน ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๒ ต่อจนจบเพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจต่อชีวิตความเป็นอยู่จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ ของชนเผ่าไทยในต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่ได้เขียนไว้ในเล่ม ๑

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 500 บาท

  Special Price 450 บาท

  ลด 50.00 บาท (10%)

 5. เที่ยวเมืองญี่ปุ่น (ปกแข็ง)

  Code :

  ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเมืองญี่ปุ่นสองคราวก่อนและระหว่างสงครามปรมาณู

  ประเทศญี่ปุ่นสมัยเก้าสิบปีล่วงมาแล้วมีสภาพไม่ผิดอะไรกับประเทศไทยแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นได้ก้าวหน้าไปไกลประเทศไทยเราเพิ่งมาตื่นตัว เข้าจับงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเมื่อสิบปีมานี้เอง และได้ชะงักลงไประหว่างสงคราม

  ถึงแม้พลเมืองทั้งหมดร่วมร้อยล้านคนญี่ปุ่นก็สามารถปกครองพลเมืองของเขาได้ด้วยความเป็นระเบียบพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นเมื่อเราพบปะคนญี่ปุ่นคนหนึ่งก็เหมือนเราได้พบปะคนญี่ปุ่นทั้งประเทศ ความรู้สึกนึกคิด ความสุภาพ ความเป็นระเบียบ ความรักประเทศชาติของเขา ตลอดจนความเป็นอยู่ของเขา คล้ายๆ กันหมด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 550 บาท

  Special Price 495 บาท

  ลด 55.00 บาท (10%)

 6. ข้อมูลประวัติศาสตร์ สมัยบางกอก

  Code :

  หนังสือนี้ประกอบด้วยบทความ ๑๕ บท  บางบทความเขียนขึ้นนานแล้ว และได้ตีพิมพ์เป็นเล่นโดยกรมวิสามัญศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อเป็นหนังสืออุเทศแก่ผู้ใฝ่ใจในวิชาประวัติศาสตร์ไทย แต่ก็มีหลายบทความที่เขียนขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๐๖ แม้แต่เขียนขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ก็มีอยู่ ๒ บทความ ซึ่งบทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่มเลย เพิ่งจะมาปรากฏเป็นรูปเล่มในคราวนี้เอง

  แต่ในบทความทั้ง ๑๕ บทความในหนังสือนี้ มีเรื่องอัจฉริยะของขุนหลวงตาก และเรื่องนโยบายผูกมิตรของ ร.ด เกี่ยวกับญวน ซึ่งข้าพเจ้าเพิ่มเขียนขึ้น ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน เป็นการเขียนขึ้นเพื่อความเป็นธรรมแต่ขุนหลวงตาก และเพื่อสดุดียกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในความเป็นรัฐบุรุษของพระองค์ เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อความเป็นธรรมแด่ขุนหลวงตากและเรื่องวิเทโศบายของ ร.๑ อันให้ผลดีแก่ประเทศชาติเป็นระยะยามนานร่วมร้อยปี ยังไม่มีใครเขียนมาก่อน ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแด่ท่านทั้งหลายเพื่อพิจารณาและทดสอบในโอกาสนี้ด้วย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 7. พงศาวดารโยนก

  Code :

  พงศาวดารโยนก เล่มนี้คือเอกสารสำคัญอีกเล่มหนึ่งสำหรับผู้รักการศึกษาตำนานของล้านนา เขียนโดย พระยาประชากิจกรจักร หรือ แช่ม บุนนาค จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้รวบรวมข้อเขียนต่างๆ ของเขาที่เคยคัดแปลจากอักษรไทยเหนือลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วชิรญาณ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๑๔๔๒

  พงศาวดารโยนกเล่มนี้ นอกจากจะบอกเนื้อหาของตำราเก่าแก่แล้วย่อมเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็น โลกทัศน์ และความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๕ อันเป็นเวลาซึ่งผู้เรียบเรียงแปลความจากตำราเก่าแก่ที่เสาะหามาได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 495 บาท

  Special Price 446 บาท

  ลด 49.00 บาท (10%)

 8. ฟื้นความหลัง เล่ม ๑-๔

  Code :

  ฟื้นความหลัง เป็นหนังสือที่นับว่าเป็นนฤมิตกรรมเอกชิ้นสุดท้ายที่ท่านเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธนฝากไว้แก่วรรณพิภพ งานชิ้นนี้ แม้จะมิได้กล่าวถึงอัตชีวประวัติของท่านเท่าใดนัก แต่ก็ได้บอกเล่าเกร็ดเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของผู้คน ที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับท่าน เมื่อราวค่อนศตวรรษ ที่ผ่านมาไว้อย่างน่าศึกษายิ่งคนรุ่นหลังที่เติบโตมาในสภาพบ้านเมือง และสิ่งแวดล้อมที่พลิกเปลี่ยนไปอย่างหาร่องรอยของสภาพเดิมไม่ได้ ยิ่งควรใส่ใจอย่างยิ่ง ในสรรพสาระของงานสำคัญชิ้นนี้

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือชุดฟื้นความหลัง ชุดนี้ได้รับเลือกจากโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหนังสือ ๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ในหมวดสังคมวิทยา มนุษวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม

  อนึ่ง หนังสือชุดฟื้นความหลัง ที่ได้ตีพิมพ์ใหม่นี้ คงจัดสารบาญตามที่เคยตีพิมพ์ในครั้งก่อน และได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบสมบรูณ์ยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ชอบสะสมหนังสือแนวประวัติศาสตร์สังคม อัตชีวประวัติของคนในอดีต และอื่น ๆ ในฟื้นความหลัง ๑ ชุด ประกอบด้วย หนังสือจำนวน ๔ เล่ม จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และเหมาะสมกับราคาเป็นอย่างยิ่ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 1,200 บาท

  Special Price 1,080 บาท

  ลด 120.00 บาท (10%)

 9. บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ๑-๕

  Code :

  "บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ" เป็นจดหมายตอบโต้กันระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับพระยาอนุมานราชธน ในด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ดนตรี และประเพณี อย่างน่าสนใจ เช่น ระหว่าง พ.ศ. กับ พุทธศักราช เราควรเลือกใช้คำใด เป็นต้น

  .
  ส. ศิวรักษ์ เคยปรารภว่า "ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ข้าพเจ้าจัดพิมพ์ชุด "บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ" จำนวน ๕ เล่ม อันเป็นการรวบรวมจดหมายตอบโต้ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับพระยาอนุมานราชธน หนังสือชุดดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ซ้ำถึง ๓ ครั้งแล้ว

  .
  "แล้วข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำเตือนว่า ชาวไทยคนใดที่ไม่เคยอ่านหนังสือชุดนี้ ย่อมไม่สมควรเอ่ยอ้างว่าตนเข้าใจวัฒนธรรมสยามอย่างถ่องแท้" (จาก ด้านใน ส. ศิวรักษ์, หน้า ๑๒๒-๑๒๓)

  .
  และกล่าวย้ำว่า "แม้จนบัดนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ยังถือว่า ถ้าคนไทยไม่ได้อ่านหนังสือชุดนี้ ซึ่งมี ๕ เล่ม ก็เท่ากับว่าเสียชาติเกิด และฝรั่งนักไทยวิทยาทั้งหลาย ถ้าเข้าไม่ถึงหนังสือทั้ง ๕ เล่มนี้ ความรู้ในทางไทยสยามของเขา ยังห่างไกลไปจากเนื้อหาสาระนัก" (จาก กล้าๆ กลัวๆ ชนชั้นปกครองกับงานฉลอง ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์, หน้า ๗๔)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 2,000 บาท

  Special Price 1,800 บาท

  ลด 200.00 บาท (10%)

 10. สามก๊ก ฉบับวณิพก วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีน

  Code :

  สามก๊กมีเนื้อหาหลากหลายรสชาติ เต็มไปด้วยกลยุทธ์ลึกล้ำซ่อนเงื่อนเปี่ยมไปด้วยกลอุบาย การปกครอง การบริหาร การทหาร แสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นไปของชีวิต ซึ่งมีขึ้นมีลงมีดีมีร้ายปะปนกัน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง ความเสื่อมถอย การชิงรักหักเหลี่ยม ความเคียดแค้น ชิงชัง ความซื่อสัตย์และมิตรภาพของสหาย การให้อภัย

  สามก๊ก ฉบับวณิพกของ 'ยาขอบ' เป็นอีกสำนวนที่มีลีลาโดดเด่นเป็นเอกเทศไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร นับเป็นอีกฉบับที่มีความน่าอ่านไปอีกรสหนึ่ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 750 บาท

  Special Price 675 บาท

  ลด 75.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว