คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม

สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม

นพนันท์ วรรณเทพสกุล

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 190 บาท

Special Price 171 บาท

ลด 19.00 บาท (10%)

หนังสือ “สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม : รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมทางสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕” เล่มนี้ เป็นผลผลิตสำคัญของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์กลุ่มเล็ก-เล็ก ที่ให้ความสนใจต่อประเด็นความไม่เป็นธรรมในสังคม และได้ออกแบบการทำงานในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๗ โครงการ เชื่ยมโยงกับนักวิชาการท้องถิ่นและคนทำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆ กว่า ๕๑ พื้นที่ และดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๒ ปี ข้อมูลจากพื้นที่ปฏิบัติการจริงถูกส่งเชื่อมโยงเข้ามาที่สถานบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมในระดับภาพรวมและสังเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อยกระดับความไม่เป็นธรรมในสังคม ผลลัพธ์จากการดำเนินงานนั้นน่าสนใจยิ่ง คือ

หนึ่ง พบว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น กำลังดำเนินไปสู่ความรุ่นแรงมากขึ้น คนจำนวนมากถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบ และสังคมไทยกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของปัญหาที่รุนแรงกว่าเดิม

สอง พบว่าแนวทางการตรวจสอบระดับความเป็นธรรมโดยรวมของสังคมควรมุ่งไปที่การสำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่ปรากฏต่อกลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มคนที่เสียเปรียบมากที่สุดในสังคม

สาม ยุทธศาสตร์การยกระดับความเป็นธรรมในสังคมไทยนั้นอยู่ที่การสร้างสัญญาทางสังคมแบบใหม่ร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเน้นหลักการ ๒ เรื่อง คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และธรรมาภิบาลที่ดี ให้กลายเป็นอุดมการณ์ของรัฐและกติการ่วมกันในสังคม

ข้อมูลหนังสือ

สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ISBN : 9789743158193

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : นพนันท์ วรรณเทพสกุล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

จำนวนหน้า :

ปีที่พิมพ์ : 2556

หนังสือ “สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม : รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมทางสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕” เล่มนี้ เป็นผลผลิตสำคัญของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์กลุ่มเล็ก-เล็ก ที่ให้ความสนใจต่อประเด็นความไม่เป็นธรรมในสังคม และได้ออกแบบการทำงานในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๗ โครงการ เชื่ยมโยงกับนักวิชาการท้องถิ่นและคนทำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆ กว่า ๕๑ พื้นที่ และดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๒ ปี ข้อมูลจากพื้นที่ปฏิบัติการจริงถูกส่งเชื่อมโยงเข้ามาที่สถานบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมในระดับภาพรวมและสังเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อยกระดับความไม่เป็นธรรมในสังคม ผลลัพธ์จากการดำเนินงานนั้นน่าสนใจยิ่ง คือ

หนึ่ง พบว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น กำลังดำเนินไปสู่ความรุ่นแรงมากขึ้น คนจำนวนมากถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบ และสังคมไทยกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของปัญหาที่รุนแรงกว่าเดิม

สอง พบว่าแนวทางการตรวจสอบระดับความเป็นธรรมโดยรวมของสังคมควรมุ่งไปที่การสำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่ปรากฏต่อกลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มคนที่เสียเปรียบมากที่สุดในสังคม

สาม ยุทธศาสตร์การยกระดับความเป็นธรรมในสังคมไทยนั้นอยู่ที่การสร้างสัญญาทางสังคมแบบใหม่ร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเน้นหลักการ ๒ เรื่อง คือ การไม่เลือกปฏิบัติ และธรรมาภิบาลที่ดี ให้กลายเป็นอุดมการณ์ของรัฐและกติการ่วมกันในสังคม

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว