คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ความรู้ทั่วไป / วิชาการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. NZ Study นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งการเรียนรู้และเติบโต

  Code :

  หนังสือเล่มนี้ เปิดมุมมองจากประสบการณ์จริงของพี่แจนและพี่โอ๋ ให้ข้อคิดทำให้เข้าใจว่าจังหวะในการตัดสินใจ เมื่อไหร่ และจะเริ่มตอนไหนอย่างไรของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน อ่านเรื่องเล่าจากหลากหลายมุมมอง จะทำให้เราเข้าใจว่าการเรียนเมืองนอกได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนนอก ไม่ได้มีไว้เป็นเพียงภาพเปลือกนอกอีกต่อไป แต่เป็นการตัดสินใจที่จะเลือดสภาพแวดล้อม ห้องเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนแคบๆ แต่มันคือโลกกว้างที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้จำลองไว้ในที่เดียว มีครบทุกมิติที่จะเป็นห้องแห่งการเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่าง คือห้องเรียนแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วบนโลกใบนี้
  - ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์

  เมื่อได้อ่านหนังสือที่ทั้งสองท่านได้เขียน เพื่อแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้มีครบทุกองค์ประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างละเอียดชัดเจน มีกรณีตัวอย่างดีๆ ให้ศึกษาทั้งการไปเรียน การไปใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงระหว่างเรียน รวมถึงการกลับมาทำงาน เลือกตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพด้วยการเตรียมตัวที่จะศึกษาที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ครูโอ๋และครูแจนใช้ประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ทั้งที่ตนเองไปเรียนและไปดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีมาถ่ายทอดไว้หมดในหนังสือเล่มนี้ จึงมีข้อคิดและรายละเอียดมากมาย
  - อุไรวรรณ ศิวะกุล (อาจารย์อุ๊),อนุสรณ์ ศิวะกุล (อาจารย์เจี๊ยบ)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 299 บาท

  Special Price 269 บาท

  ลด 30.00 บาท (10%)

 2. ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส (เล่ม 2)

  Code :

  หนังสือรวมบทความชื่อ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส มีสองเล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ประมาณ 10-11 บทความ เนื้อหามีทั้งด้าน ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือสองเล่มนี้

  หนังสือ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เป็นการประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่าน ร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 3. ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง

  Code :

  ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะรูปแบบหนึ่งของโลก การศึกษาทำความเข้าใจความเป็นมา รูปแบบและโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศส ทำให้เห็นถึงที่มา ที่เป็นอยู่ และที่เป็นไปของรูปแบบโครงสร้างการเมืองปกครองแบบหนึ่ง ที่เป็นทั้งบทเรียนที่ผ่านช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ ความล้มเหลว ความสำเร็จ การประนีประนอมของอำนาจในแต่ละช่วงเวลาของการเมืองการปกครอง

  ฝรั่งเศส: สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง เล่มนี้ นอกจากเป็นการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของผู้เขียนเองแล้ว ยังจัดทำเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองของยุโรปที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศส โดยหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงความเป็นมา พัฒนาการทางการเมืองของประเทศฝรั่งเศส จากช่วงการก่อกำเนิดเป็น "รัฐชาติ" การปฏิวัติฝรั่งเศส สาธารณรัฐต่างๆ ของฝรั่งเศสที่ผ่านมา ตลอดจนสถาบันการเมืองฝรั่งเศสในยุคปัจจุบัน คือ สาธารณรัฐที่ 5 ที่มีลักษณะเด่นในหลากหลายด้านด้วยกัน

  ฝรั่งเศสในปัจจุบันยังคงพยายามดำรงความเป็นประชาธิปไตยผ่านความเป็นประชาธิปไตยทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตยเศรษฐกิจ และความเป็นประชาธิปไตยสังคม-วัฒนธรรมด้วย หากมองย้อนกลับมา บทเรียนหนึ่งสำหรับประเทศไทยคือเราอาจจะไม่สามารถลอกเลียนรูปแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองจากประเทศใดประเทศหนึ่งได้ทั้งหมด เราคงต้องเลือกรับดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเมืองของเรา แต่อย่างไรก็ดีเราต้องไม่ลืมว่าจะอย่างไร เราต้องตั้งมั่นกับหนทางที่ให้ประชาชนเจ้าของประเทศมีอำนาจใจการตัดสินทางเลือกด้วยตัวของประชาชนเอง...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 390 บาท

  Special Price 351 บาท

  ลด 39.00 บาท (10%)

 4. วัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วงกับความเข้าใจวัฒนธรรมไทย

  Code :

  หนังสือเล่มนี้ วัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วงกับความเข้าใจวัฒนธรรมไทย (2562) เป็นผลงานในโครงการฯ ประกอบด้วยบทความวิจัย รายงานวิจัย และ สรุปคำอภิปรายในการสัมมนาทางวิชาการ

  บทความวิจัย : "วัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วงกับความเข้าใจวัฒนธรรมไทย" เป็นความพยายามที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติจ้วง อย่างกว้าง ทำความเข้าใจสาระและความหมายของคัมภีร์โบราณปู่รู้ทั่วของชนชาติจ้วง โดยการอ่านจากคำแปลคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษ และการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติจ้วงกับชนชาติไทกลุ่มอื่น อย่างกว้าง เพื่อโยงมาช่วยในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมไทยประเทศไทยเพิ่มขึ้น

  รายงานวิจัย : "ศึกษาวัฒนธรรม 'เอาเขย' และบทบาททางสังคมของผู้หญิงจ้วงโบราณ ผ่านการอ่านคัมภีร์ปู่รู้ทั่วและเอกสารจีนโบราณ" เป็นรายงานการวิจัยที่ปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติม เป็นภาษาไทย จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกประวัติศาสตร์ของอุษา โลหะจรูญ มหาวิทยาลัยยูนนาน พ.ศ. 2557 ว่าด้วยวัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วง เรื่องฐานะที่สูงของผู้หญิงชาวจ้วงและบทบาทมากยิ่งของผู้หญิงชาวจ้วง ในการทำมาหากิน ในครอบครัว ชุมชนและสัมคม รวมทั้งในการปกครองและความเชื่อพิธีกรรม เสรีภาพของผู้หญิงในการเลือกคู่และการแต่งงาน ตั้งแต่ยุคโบราณ และยังดำรงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมจ้วงปัจจุบัน เป็นร่องรอยช่วยการทำความเข้าใจและอธิบายฐานะและบทบาทที่สูงและสำคัญมากของผู้หญิง ในสังคมและวัฒนธรรมประเทศไทยปัจจุบัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 450 บาท

  Special Price 405 บาท

  ลด 45.00 บาท (10%)

 5. คณิตศาสตร์(ลับ)สมอง ม.ต้น เล่ม 2

  Code :

  หนังสือรวมโจทน์ข้อสอบคณิตศาสตร์เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น นักเรียนสามารถอ่านและฝึกทำโจทย์ในแต่ละบทเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น สำหรับข้อบกพร่องของหนังสือสเล่มนี้ ทีมงาน และผู้เขียนขอน้อมรับคำชี้แจง และข้อแนะนำจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 6. สถานพำนักจิตวิญญาณ: สถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด

  Code :

  สำหรับคริสโตเฟอร์ เดย์ แล้ว สถาปัตยกรรมใช่แค่การปรากฏของสิ่งก่อสร้าง หากแต่เป็นประสบการณ์การก่อสร้าง หนังสือชั้นครูฉบับพิมพ์ใหม่เอี่ยมนี้ เขาได้เตือนเราว่า การออกแบบเพื่อความยั่งยืนนั้นมีความหมายมากกว่าการสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงจิตวิญญาณด้วย

  หนังสือเล่มนี้ได้สำรวจการออกแบบที่หลายฝ่ายต้องมีความเห็นร่วมกัน มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และวิธีที่ทำให้แนวคิดทางสถาปัตยกรรมเติบโตอย่างมีชีวิต สอดคล้องกลมกลืนกับนิเวศโดยรวม ตามความต้องการของสถานที่และผู้คน แนวคิดของผู้เขียนได้เปิดตาเปิดใจให้แก่หลักการออกแบบที่เป็นไปได้ ปรัชญาและแนวทางที่นำเสนอมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสถาปนิก นักก่อสร้าง นักออกแบบ นักผังเมือง นักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เจ้าของบ้าน และทุกคนผู้ปรารถนาจะปลูกสร้างสิ่งใดๆ บนผืนดินนี้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 450 บาท

  Special Price 405 บาท

  ลด 45.00 บาท (10%)

 7. อยู่กับบาดแผล

  Code :

  เราไม่ควรจะมุ่งมองไปข้างหน้าจนเกิดอหังการกับการสร้างอนาคตอย่างเดียว โดยทิ้งเหยื่อความรุนแรงทางการเมืองไว้ข้างหลัง อย่างเช่นกรณีอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าที่หลักฐานถูกทำลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บแค้นและชิงชังส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไป หนังสือ อยู่กับบาดแผล ได้เปิดเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ซึ่งน่าจะช่วยให้เราสำนึกในหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อกัน

  หนังสือ อยู่กับบาดแผล ได้ทำให้เราได้ยินเสียงจากหญ้าแพรกที่ถูกช้างสารเหยียบย่ำในนามของการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เราอาจจะได้ยินเสียงน้ำตาที่หลั่งรินในหัวใจของเขา เราอาจจะเห็นคราบน้ำตาและรอยเลือดเกรอะกรังอยู่บนใบหน้าและทั่วสรรพางค์กาย

  โปรดสดับฟังเสียงของพวกเขาพร้อมกับรับฟังเสียงจากหัวใจของท่านเพื่อที่เราทั้งหมดจะช่วยกันหาทางผ่อนคลายความทุกข์ระทมที่มาจากสังคมเราไปบ้าง เพราะเราทั้งหมดล้วนเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 359 บาท

  Special Price 323 บาท

  ลด 36.00 บาท (10%)

 8. หนังสือชุด รามเกียรติ์ศึกษา ( ๓ เล่ม)

  Code :

  หนังสือชุด รามเกียรติ์ศึกษา โดย เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ทั้ง ๓ เล่ม อันได้แก่ อุปกรณ์รามเกียรติ์ สมญาภิธานรามเกียรติ์ และ ประชุมเรื่องพระราม นี้กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือหลักอันสำคัญสำหรับผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีเอกในยุคต้นรัตนโกสินทร์เรื่อง รามเกียรติ์ โดยหนังสือชุดดังกล่าวผู้เรียบเรียงได้บันทึกไว้ว่ามีกำเนิดมาจากความปรารถนาที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้ามาก่อน และได้ทรงปรารภไว้ถึงการศึกษาค้นคว้าให้ก้าวหน้าสืบต่อจากพระองค์ ที่ทรงเรียบเรียงมาเป็นพระราชนิพนธ์ บ่อเกิดรามเกียรติ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 510 บาท

  Special Price 459 บาท

  ลด 51.00 บาท (10%)

 9. ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

  Code :

  "ในโอกาสของการรำลึกถึงครูผู้มีความรักความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแสวงหาความรู้ คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของความรักที่มีต่อความรู้ที่คนเป็นครูได้ปลูกฝังได้งอกเงยเติบโตไปอย่างไรบ้าง

  ผ่านบทความของลูกศิษย์ทั้งหลายที่รวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ หวังว่าผู้อ่านจะได้เห็นมรดกและคุณูปการทางความคิดของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่มีต่อสังคมไทย และดังที่หนังสือเรื่อง ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ได้บอกพวกเราไว้ในโลกของการเดินทาง ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่ากับอยู่ที่ 'ระหว่างทาง'

  การเดินทางทางปัญญาย่อมมิใช่ข้อยกเว้น และหนังสือเล่มนี้คือดอกผลของโลกแห่งการเดินทางซึ่งครูและศิษย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฉันมิตรมาตลอดเส้นทาง และการเดินทางนี้ยังคงดำเนินต่อไป.."

  บางส่วนจาก บทนำบรรณาธิการ
  "ชัยวัฒน์ สถาอานันท์: ครู ความรัก ความรู้"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 520 บาท

  Special Price 468 บาท

  ลด 52.00 บาท (10%)

 10. คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

  Code :

  หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ" นี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  ๑. ความนำ
  ๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๔. ความส่งท้าย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 500 บาท

  Special Price 450 บาท

  ลด 50.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว