คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ความรู้ทั่วไป / วิชาการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. หนังสือชุด รามเกียรติ์ศึกษา ( ๓ เล่ม)

  Code :

  หนังสือชุด รามเกียรติ์ศึกษา โดย เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ทั้ง ๓ เล่ม อันได้แก่ อุปกรณ์รามเกียรติ์ สมญาภิธานรามเกียรติ์ และ ประชุมเรื่องพระราม นี้กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือหลักอันสำคัญสำหรับผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีเอกในยุคต้นรัตนโกสินทร์เรื่อง รามเกียรติ์ โดยหนังสือชุดดังกล่าวผู้เรียบเรียงได้บันทึกไว้ว่ามีกำเนิดมาจากความปรารถนาที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้ามาก่อน และได้ทรงปรารภไว้ถึงการศึกษาค้นคว้าให้ก้าวหน้าสืบต่อจากพระองค์ ที่ทรงเรียบเรียงมาเป็นพระราชนิพนธ์ บ่อเกิดรามเกียรติ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 510 บาท

  Special Price 459 บาท

  ลด 51.00 บาท (10%)

 2. อุปกรณ์รามเกียรติ์

  Code :

  รามเกียรติ์ นับเป็นวรรณคดีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของไทย การศึกษาความเป็นมาหรือเค้ามูลที่มาของเรื่อง รามเกียรติ์ นั้น ถือได้ว่า บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นหนังสือสำคัญที่สุดในการนี้ ต่อมาเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแห่งวรรณคดีไทย พระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ (เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป) ได้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาหรือเค้ามูลของ รามเกียรติ์ เพิ่มเติม จนได้หนังสือเกี่ยวกับรามายณะของชาติต่างๆ อันเป็ฯที่มาแห่งเรื่อง รามเกียรติ์ ของไทยขึ้นชุดหนึ่งอันได้แก่ อุปกรณ์รามเกียรติ์ ประชุมเรื่องพระรามฯ และ สมญาภิธานรามเกียรติ์ จึงทำให้เราได้มีแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 3. LEGO CULTURE

  Code :

  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความประทับใจในวัยเด็กที่ผมมีต่อของเล่น LEGO

  แม้ปัจจุบันผมจะเลิกเล่น LEGO มานานแล้ว ทว่าความผูกพันที่มีต่อ LEGO ทำให้ผมยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารของ LEGO อยู่อย่างสม่ำเสมอ

  โดยเฉพาะเมื่อผมโตขึ้น ผมมอง LEGO ออกมาจากมิติของเล่น ไปที่มิติทางนวัตกรรม สู่การวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจของ LEGO

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 200 บาท

  Special Price 180 บาท

  ลด 20.00 บาท (10%)

 4. อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย

  Code :

  ในวาระครบรอบ 70 ปี นับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์สาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์ สำนักท่าพระจันทร์ ได้ทบทวนและสะท้อนย้อนคิดถึงการเดินทางอันผกผันและระหกระเหินของ "ประชาธิปไตย" ในสังคมไทย

  แต่ละท่านได้รับโจทย์จากบรรณาธิการให้เขียนบทความขนาดสั้น ในลักษณะความเรียงที่สะท้อนแง่คิดของแต่ละท่านต่อ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ของประชาธิปไตยไทย โดยให้สิทธิการตีความโจทย์ดังกล่าวอย่างอิสระ

  เกษียร เตชะพีระ
  ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
  ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
  ทักษ์ เฉลิมเตียรณ
  ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  สมบัติ จันทรวงศ์
  เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
  เอนก เหล่าธรรมทัศน์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 5. ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

  Code :

  "ในโอกาสของการรำลึกถึงครูผู้มีความรักความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแสวงหาความรู้ คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของความรักที่มีต่อความรู้ที่คนเป็นครูได้ปลูกฝังได้งอกเงยเติบโตไปอย่างไรบ้าง

  ผ่านบทความของลูกศิษย์ทั้งหลายที่รวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ หวังว่าผู้อ่านจะได้เห็นมรดกและคุณูปการทางความคิดของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่มีต่อสังคมไทย และดังที่หนังสือเรื่อง ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ได้บอกพวกเราไว้ในโลกของการเดินทาง ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่ากับอยู่ที่ 'ระหว่างทาง'

  การเดินทางทางปัญญาย่อมมิใช่ข้อยกเว้น และหนังสือเล่มนี้คือดอกผลของโลกแห่งการเดินทางซึ่งครูและศิษย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฉันมิตรมาตลอดเส้นทาง และการเดินทางนี้ยังคงดำเนินต่อไป.."

  บางส่วนจาก บทนำบรรณาธิการ
  "ชัยวัฒน์ สถาอานันท์: ครู ความรัก ความรู้"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 520 บาท

  Special Price 468 บาท

  ลด 52.00 บาท (10%)

 6. คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

  Code :

  หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ" นี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  ๑. ความนำ
  ๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๔. ความส่งท้าย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 500 บาท

  Special Price 450 บาท

  ลด 50.00 บาท (10%)

 7. คู่มือกฎหมายประจำบ้าน เรื่องใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้

  Code :

  "ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย"
  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงจำเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ แต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณีที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา ครั้งเมื่อสังคมขยายใหญ่ขึ้น จึงจำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจน

  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อาจถูกฟ้องดำเนินคดี

  หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวม "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน" มาให้อ่านศึกษา โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้อ่านและค้นคว้าได้โดยง่าย

  "รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 8. ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส (เล่ม 1)

  Code :

  หนังสือ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เป็นการประมวลผลงานวิชาการ
  ของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่าน
  ร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยน
  ทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 270 บาท

  Special Price 243 บาท

  ลด 27.00 บาท (10%)

 9. คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา

  Code :

  อำนาจในที่นี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใคร หรือหมายความว่าจะต้องมีใครหรือ ผู้มีอำนาจมาควบคุม เราจึงจะบังคับตัวเอง แต่อำนาจชีวะนี้ทำงานได้ แม้ไม่มีผู้มีอำนาจ มาบงการ คนเร ก็ยังต้องบังคับและกำกับตัวเอง เพราะผู้ควบคุมไม่ใช่เป็นหน่วยอะไร ที่มองเห็นได้ แต่เป็นระบอบความจริง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 210 บาท

  Special Price 189 บาท

  ลด 21.00 บาท (10%)

 10. โลก วิวัฒนาการ สภาวะ และผลกระทบ

  Code :

    การทำความเข้าใจจุดกำเนิด เข้าใจวงจรของสมดุลธรรมชาติ

  และการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสมดุลทางธรรมชาติ จะช่วยทำให้เรา

  รู้วิธีอนุรักษ์โลกซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของเรา       

            หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมทั้งแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดโลก

  วิวัฒนาการของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก วิกฤติทางธรรมชาติ

  ที่ส่งผลต่อมนุษยชาติ เพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ ปรับตัวและมีสำนึกในการใช้ชีวิต

  ร่วมกับธรรมชาติ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 170 บาท

  Special Price 153 บาท

  ลด 17.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว