คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ความรู้ทั่วไป / วิชาการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ผลัดแผ่นดินมังกร

  Code :

  หนังสือ ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5 ปรับปรุงจากงานวิจัยของผู้เขียนเรื่อง “จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม และเพิ่มอีก 1 บทสำหรับการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เป็นบทที่เกี่ยวกับผู้นำรุ่นที่ 5 ในกองทัพจีน เพราะมีการเปลี่ยนรุ่นผู้นำภายในสถาบันพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทั้งคณะกรรมการกลางและกรมการเมืองสถาบันฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) หรือคณะรัฐบาลจีน และในสถาบันกองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมมาธิการทหารส่วนกลางของพรรคและของรัฐ

  หนังสือเล่มนี้ใช้เวลาค้นคว้าและวิจัยค่อยข้างนานกว่าที่คิดเพราะหาข้อมูลได้ยากเกี่ยวกับผู้นำรุ่นใหม่ที่จะได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะผู้นำของคณะกรรมการประจำของกรมการเมือง อีกทั้งการวิเคราะห์นั้นใช้ปัจจัยการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำให้ต้องสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆ กว่าจะเชื่อมโยงวิเคราะห์สรุปได้ ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังวิเคราะห์และทำนายเกี่ยวกับคณะผู้นำชุดใหม่ก่อนการประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติครั้งที่ 18 ซึ่งเริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 โดยจะมีการแต่งตั้งผู้นำระดับสูงในกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้ว่าผู้เขียนพยายามทำนายว่าจะมีผู้นำคนใดที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งระดับสูงในคณะกรรมการประจำกรมการเมือง แต่ก็อาจไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ก็ได้ เพราะอาจมีปัจจัยแทรกซ้อน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใกล้ชิดหรือครอบครัวของผู้นำดังกล่าว ทำให้โอกาสลดลงหรือหมดไปเลยในการขึ้นสู่ระดับสูงสุด....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 2. เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก How to Master English Grammar

  Code :

  การที่ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ย่อมนำไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานโครงสร้างที่แข็งแรง ก็มีผลทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้านมั่นคงอยู่ได้ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพื้นฐานดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกัน

  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายและให้ตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์แต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และที่สำคัญคือ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความขยันและความตั้งใจจริง เพราะหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่ต้องหมั่นฝึกฝน แต่ละแบบฝึกหัดจะทบทวนกฎเกณฑ์การใช้ไวยากรณ์ในแต่ละเรื่อง และเน้นหนักการทำแบบฝึกหัดด้วยการเขียนเป็นประโยคและการเติมข้อความลงในช่องว่าง ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะเคยชินกับแบบฝึกหัดประเภทเลือกข้อความที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง…การเรียนกาษาใดก็ตาม การฝึกฝนย่อมนำมาสู่ความสำเร็จดังคำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า “Practice makes perfect.” และไม่มีใครแก่เกินเรียน ถึงแม้จะช้าไปบ้างแต่ยังดีกว่าไม่คิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 280 บาท

  Special Price 252 บาท

  ลด 28.00 บาท (10%)

 3. เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

  Code :
  หนังสือเล่มนี้เป็นการเพิ่มเติมส่วนที่ทำให้ผู้อ่นรู้มากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนภาษานั้นไม่สามารถจำกัดอยู่เฉพาะเพียงในห้องเรียนเท่านั้น การดูภาพยนตร์ยังคงเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่สมจริงและสามารถนำไปใช้ได้จริงแถมยังพ่วงความสนุกสนานเพลิดเพลินได้อย่างดีอีกด้วย สำนวนที่เขาใช้ก็สุดแสนจะทันสมัย ไม่รุ่มร่ามเชยเหมือนภาษาที่ใช้ในวงวิชาการ เพราะชีวิตเรานั้นมีหลายมิติ ไม่มีใครใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานตลอดเวลา เรามีชีวิตที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ภาษาภาพยนตร์ที่แหละคือการได้รู้วิธีคิดและสำนวนที่เก๋ไก๋นำสมัย กระซับแต่ได้ใจความครบถ้วน เพราะฉะนั้น เมื่อต้องจัดพิมพ์ใหม่ ก็อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้อ่านเพื่อว่าเงินทองที่เสียไปจะได้คุ้มค่ากับเงินทองที่หามาและเพื่อทำให้เราเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ภาษาอีกช่องทางหนึ่ง....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 230 บาท

  Special Price 207 บาท

  ลด 23.00 บาท (10%)

 4. ภาษิตจอมปราชญ์

  Code :

  มรดกภูมิปัญญาของโลกบูรพาสืบทอดตลอดมาเหนือเวลาล้ำสมัยมีทั้งผลประโยชน์และคุณธรรมประจำใจปราชญ์ท่านให้เราทั่วหน้าพากันเจริญ....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 120 บาท

  Special Price 108 บาท

  ลด 12.00 บาท (10%)

 5. สนทนา 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย ใน 30 สถานการณ์

  Code :
  สนทนา 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย ใน 30 สถานการณ์ เล่มนี้ เรียบเรียงเนื้อหาโดยยึดถือภาษาจีนกลางเป็นหลัก ภาษาอังกฤษเป็นส่วนเสริม สำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึ่งภาษา อีกทั้งยังเป็นการอ้างอิงซึ่งกันและกันของภาษาต่างประเทศทั้งสอง เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 30 สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อ่านได้ในชีวิตประจำวัน ในแต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ที่น่าสนใจ บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เนื้อหาเพิ่มเติมความรู้ และกิจกรรมเสริมท้ายบทคือการใช้คำแทน ซึ่งจะช่วยให้ขยายพื้นฐานความรู้แก่ผู้อ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจากคำศัพท์ที่ทดแทนกันได้....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

 6. ชวนฝรั่งเม้าท์แตก (Let' s Talk English)

  Code :

  หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ชาวไทยทุกเผ่าที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษควรรู้เพราะเป็นสำนวนที่เขาใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวัน มีให้เลือกใช้แบบหลากหลายและในหลายๆ สถานการณ์ มีวิธีพูดในหลากหลายสไตล์อันตรงกับความต้อ้งการของคน คนเรามันขี้เบื่อ เบื่ออะไรเร็ว อยากได้อะไรเก๋ๆ มาใส่ตัวในเล่มนี้จะนำเสนอความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ เพราะว่าจะสามารถนำไปใช้พูดกับฝรั่งเขาเพราะหากเราไม่รู้อะไรเลยพกเอาแต่ความหน้าด้านไปอย่างเดียวการเรียนรู้ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

  ทำใจให้กล้าแล้วบ้าที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ได้ยินได้ฟังมา หากไม่รู้อะไรก็ใช้สำนวนหากินถามฝรั่งไปเลย “Pardon !นี่นี่ คุณพูดอะไรขอฟังอีกรอบแด่” ทำเสียงอ้อนๆ หน่อย เคยได้ยินโฆษณาผงซักฟอกไหมที่ว่า “ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์” นั่นแหละใช่เลยสุดยอดของการเรียนรู้ละ !

  “ชวนฝรั่งเม้าท์แตก” เล่มนี้ จะนำเสนอเรื่องราวและสำนวนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การพูดคุยนั้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะในโลกแห่งการสื่อสารนั้น เราจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงกว้างให้มาก เพราะข้อมูลเชิงลึกนั้นไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะคุยด้วยหรอก ไม่เชื่อก็ลองดูพวกที่เรียนระดับสูงๆ สิ คุยกับคนได้ไม่มากเนื่องจากรู้เรื่องนั้นมากเกินไป อะไรก็ตามที่มันมากเกินไปคนโบราณท่านบอกไว้ว่ามันไม่ดี อย่าทำอะไรสุดขั้ว เดินสายกลางนั่นแหละดีที่สุด....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 210 บาท

  Special Price 189 บาท

  ลด 21.00 บาท (10%)

 7. คู่มือใช้คำลักษณนาม ภาษาจีนกลาง

  Code :
  คู่มือใช้คำลักษณนามภาษาจีนกลาง เป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะช่วยผู้เรียนภาษาจีนกลางได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเสริมฐานความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย คำลัษณนาม 149 คำ แต่ละคำลักษณนามจะมีคำศัพท์และแนวคำศัพท์ที่สามารถใช้กับคำนั้นๆ ได้ พร้อมด้วยประโยคตัวอย่าง และเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สองหรือสาม คำอธิบายในหนังสือเล่มนี้จึงใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก สำหรับคำอ่านพินอินและคำอ่านไทยมีไว้เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้ศึกษาภาษาจีนกลางสะดวกขึ้น สำหรับคำในวงเล็บหลังคำศัพท์ เป็นคำลักษณนามภาษาไทยที่ใช้อย่างเป็นทางการ จะใส่ประกอบไว้ในกรณีที่คำลักษณนาม (จีน) มีความหมายตรงกับคำลักษณนาม (ไทย) หลายๆ ความหมาย หากคำใดมีความหมายเหมือนกัน จะใส่ไว้ในคำอธิบายด้านบนของคำศัพท์ และหากคำใดมีความหมายไม่แน่นอน จะไม่กำกับไว้ แต่ให้สังเกตจากคำแปลในประโยคตัวอย่างแทนได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 8. เรียนจีนกลางจากคำตรงข้าม

  Code :
  เรียนจีนกลางจากคำตรงข้าม ได้รวบรวมคำตรงข้ามในภาษาจีนกลางไว้ทั้งสิ้น 117 คู่ พร้อมกับคำศัพท์ประสมนอกจากนี้ ยังเสริมด้วยประโยคตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในคำศัพท์หลักให้มากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเหมาะกับผู้เรียนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สองหรือที่สามแล้ว ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาจีนกลางด้วย เพราะมีคำอ่านทั้งแบบพินอินและคำอ่านไทย ช่วยให้ผู้เรียนสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาภายในหนังสือได้...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 125 บาท

  Special Price 113 บาท

  ลด 12.00 บาท (10%)

 9. ภาษาอังกฤษสามัญประจำบ้าน

  Code :
  ณรงค์ โตเขียวสำนักพิมพ์ศยามพิมพ์ครั้งแรก 2552หนา 176 หน้า หนังสือภาษาอังกฤษสามัญประจำบ้านเกิดขึ้นด้วยเพื่อส่งเสริมธุรกิจของทุกคน ทุกอาชีพที่ดำเนินอยู่ให้ก้าวหน้าโดยมีความรู้ภาษาอังกฤษคู่ต

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 120 บาท

  Special Price 108 บาท

  ลด 12.00 บาท (10%)

 10. ภาษาอังกฤษผิดบ่อย

  Code :

  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มที่ได้ประมวลจากประสบการณ์ในการสอน การเรียนรู้ การค้นคว้าที่ได้จากรอบกาย ครั้งแรกตั้งใจว่าจะรวบรวมต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่เนื่องจากทำเห็นสภาพของผู้เรียนที่ทำข้อผิดพลาดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ไหวก็เลยต้องทยอยระบายออกมาให้เห็นกันก่อน เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้รุ่นต่อไปทำผิดพลาดแบบเดิม มันน่าเบื่อ เพราะความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นทุกเวลานั้นแหละ และเราต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านี้ เราจึงจะฉลาดขึ้น ก็เลยนำเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน เราต้องพร้อมที่จะยิ้มรับการแก้ไขตัวเรา เพื่อที่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพราะการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติก็คือ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น และต่อจากนั้นเราก็จะช่วยกันป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกเพื่อว่าเราจะได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปพัฒนาความรู้ด้านอื่นต่อไป

  หนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยสามส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการรวบรวมสิ่งที่ผิดพลาดด้านการใช้ไวยากรณ์ที่ผิดชนิดที่เรียกว่าน่าเกลียดน่าขยะแขยง เพราะหากผิดเพียงเล็กน้อยเราจะมองข้ามอยู่แล้ว ตามที่เคยบอกแล้วว่า การเรียนเพื่อการสื่อสาร เราจะมองข้ามความผิดเล็กน้อยไปซะ ขืนไปใส่ใจในทุกความผิดพลาด ชาตินี้คงไม่ต้องทำอะไรมัวแต่นั่งจับผิดกันไปมา

  ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ของการใช้ไวยากรณ์และคำที่มีการทำกันเองไว้ ผู้เขียนเห็นได้โอกาสดีก็เลยเอาส่วนนี้แถมเข้ามาด้วย

  ส่วนที่สามคือ ส่วนที่มีผู้อ่านสงสัยและอยากรู้ว่า คำที่เราเจอะเจอบ่อยๆ นั้น มีที่ใช้กันแบบไหนโดยเฉพาะคำที่มันใกล้เคยงกันมากจนทำให้ผู้เรียนสับสนเกิดอาการตื่นตระหนกไม่เป็นอันหลับอันนอนมาหลายปีดีดักแล้ว สรุปได้ว่า สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ก็คือ ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่คนอื่นเขาทำผิด และเผลอๆ เราก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดเหล่านี้ด้วย และได้เรียนรู้คำที่น่ารู้เพราะเราต้องเห็นมันอยู่ทุกวี่ทุกวัน ในส่วนที่เป็นการออกเสียง ผู้เขียนก็ได้บอกบทกำกับไปในส่วนที่คิดว่าผู้เรียนน่าจะต้องระแวดระวังเพราะภาษาอังกฤษนั้นร้ายกาจจะตายไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 240 บาท

  Special Price 216 บาท

  ลด 24.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว