คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ
การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ

การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ

ปิยะพงษ์ บุษบงก์

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 210 บาท

Special Price 189 บาท

ลด 21.00 บาท (10%)

"Piyapong gives a beautiful conceptualization of this approach (refer to English version of theory part of this book) and I would quote from this."

Professor Hendrik Wagenaar


"หนังสือเล่มนี้เข้ากับยุคสมัย... สาระทั้งหมดนี้จะช่วยจุดประกายการค้นหาถกแถลงและสร้างกระบวนทัศน์นโยบายสาธารณะใหม่ให้กับแวดวงวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และช่วยขยายกระบวนทัศน์เรื่องนี้สู่นักปฏิบัติต่อไปได้ด้วย"

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ

"หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางวิชาการในด้านนโยบายสาธารณะในระดับแนวหน้าของประเทศและของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งในแง่ความคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา รวมทั้งบทสังเคราะห์ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนทางวิชาการในวิชานโยบายสาธารณะ และในวิชาด้านการพัฒนารวมทั้งการปกครองท้องถิ่นให้ก้าวออกมาจากความจำเจซ้ำซากทางด้านวิชาการที่ผ่านมา"

ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว

"หนังสือเล่มนี้ถือว่า refreshing อย่างยิ่ง เพราะในที่สุดก็มีนักวิชาการไทยที่รวบรวมแนวทางใหม่ๆ มาให้กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องการเป็น deliberative facilitator ที่นักปฏิบัติในไทยยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะอีกมาก"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ

ข้อมูลหนังสือ

การวิเคราะห์นโยบายและวางแผนแบบปรึกษาหารือ

ISBN : 9786169119289

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : ปิยะพงษ์ บุษบงก์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คอมม่อนบุ๊คส

จำนวนหน้า : 141

ปีที่พิมพ์ : 2560

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ โดยได้ลงลึกถึงรากฐานทางปรัชญาของแนวคิดที่สะท้อนความสำคัญ การท้าทายกระบวนทัศน์ดั้งเดิม ญาณวิทยา พรมแดน จุดมุ่งเน้น และวิธีวิทยา ซึ่งตั้งต้นจากฐานคิดของ Jurgen Habermasians ที่ศึกษาทางด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน

 

นอกจากนั้นยังได้หยิบยกกรณีตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่สะท้อนแง่มุมที่ครอบคลุมทั้งในสเกลเมืองในภาพรวม สเกลชุมชน และสเกลองค์กร ทั้งที่อยู่ในลักษณะที่เป็นทางการหรือที่มีการออกแบบและจัดกระบวนการปรึกษาหารือ และที่ไม่เป็นทางการหรือที่เกิดขึ้นเองในวิถีปฏิบัติ โดยในส่วนท้ายจะเป็นการอภิปรายที่มุ่งชี้ให้เห็นคุณูปการของแนวคิดในทางปฏิบัติและประเด็นท้าทายที่ต้องเผชิญ อันเป็นการชวนขบคิดเพื่อแสวงหาแนวทางในการก้าวข้ามต่อไป

 

ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผน นักยุทธศาสตร์ นักผังเมือง และแวดวงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผน

 

สารบัญ


บทที่ 1 ความสำคัญของการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือในบริบทของไทย

บทที่ 2 แนวคิด Habermas กับการท้าทายกระบวนทัศน์นโยบายและการวางแผนแบบดั้งเดิม

บทที่ 3 ญาณวิทยาของการปรึกษาหารือ

บทที่ 4 พรมแดนและจุดมุ่งเน้นของกระบวนทัศน์

บทที่ 5 วิธีวิทยาของกระบวนทัศน์

บทที่ 6 ตัวอย่างแนวปฏิบัติของการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนแบบปรึกษาหารือ

บทที่ 7 จากแนวปฏิบัติย้อนกลับคืนสู่แนวคิด

บทที่ 8 สรุปคุณูปการและมองไปข้างหน้าสู่การรับมือกับข้อจำกัด

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว