คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บริหารธุรกิจ / ธุรกิจศึกษา

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง ฉบับ 2 ภาษา ไทย/จีน (ปกแข็ง)

  Code :

  "ตำราพิชัยสงครามขงเบ้ง" เป็นตำราที่บรรจงรจนาโดยขงเบ้ง เมื่อประมาณ ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยหลักการบริหารกองทัพและการปกครองประเทศชาติเป็นหลัก
  ผลงานนี้จึงเหมาะกับผู้บริหารในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับชาติ ผู้บริหารองค์กรทุกขนาด ไปจนถึงระดับครอบครัว นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะศึกษา
  เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตนเองให้จรรโลงอยู่ในกรอบแห่งความสุจริตยุติธรรมและความสุขได้อีกโสดหนึ่ง

  - รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชคตระการ
  ผู้อำนวยการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ตำราพิชัยสงครามขงเบ้งเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านชาวไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และสติปัญญาของขงเบ้งมากขึ้นว่า ขงเบ้งนั้นไม่เพียงแต่จะเก่งกาจในเชิงกลยุทธ์การศึก
  การทูต รู้ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศของประเทศจีนเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ขงเบ้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องการเป็นผู้นำที่รู้จักการใช้คน และรู้จักการจัดองค์กรคือกองทัพ
  ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความรู้จากการอ่านงานชิ้นนี้และเห็นว่าตำราพิชัยสงครามของขงเบ้ง ยังคงมีประโยชน์ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับสมัยปัจจุบัน

  - ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ศิริไกร
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กีรตยาจาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ถ้าเทียบกับยุคปัจจุบัน บทบาทของขงเบ้งในเรื่องสามก๊กที่พวกเราคุ้นเคยกันก็เห็นจะเปรียบเป็น "CEO" ของแคว้นจ๊กก๊ก เพราะดำรงตำแหน่งนายกฯ ควบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  ขงเบ้งได้นำทัพบุกแคว้นเว่ยของโจโฉถึง ๖ ครั้ง แม้ว่าแคว้นของตนจะด้อยกว่าด้วยประการทั้งปวง ผมวิเคราะห์หมากเกมนี้ของขงเบ้งว่าเป็นการรุกเพื่อรับ เนื่องจากจ๊กก๊กเป็นแคว้นที่เล็ก
  มีไพร่พลและทรัพยากรน้อยกว่าการรุกจะทำให้เป็นผู้นำเกม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นกว่าการตั้งรับ เพราะมีแต่แพ้เสมอเท่านั้น

  - ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 285 บาท

  Special Price 257 บาท

  ลด 28.00 บาท (10%)

 2. การบริหารอาคารชุด เพื่อศตวรรษที่ 21

  Code :

  หากพูดถึงสถานที่พักอาศัยในยุคที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วก็คงจะหนีไม่พ้น “คอนโดมิเนียม” หรือ “อาคารชุด”

  หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของคุณที่มีต่ออาคารชุด ให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อห้องชุด, ผู้ที่พักอาศัยภายในอาคารชุด, ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ผู้ที่ประกอบอาชีพบริหารอาคาร และนักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุด ได้ทราบถึงความเป็นมา และวงจรการทำงานต่างๆ ภายในอาคารชุด รวมถึงข้อกฎหมายที่ทุกคนต้องทราบ

  ถึงอย่างไรก็ตาม แม้หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมหลักความสำคัญของอาคารชุดเบื้องต้น แต่ยังมีรายละเอียดที่อยู่เบื้องลึกอีกมากมาย หากท่านกำลังตัดสินใจที่จะพักอาศัยในอาคารชุด ท่านพร้อมที่จะศึกษาวิธีการอยู่ร่วมกันในชุมชนอาคารชุดได้อย่างถูกต้อง หรือไม่...?

  ดร.อัคนันท์ อริยศรีพงษ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 456 บาท

  Special Price 411 บาท

  ลด 45.00 บาท (10%)

  สินค้าหมด

 3. กลยุทธ์สามก๊ก : หลักการบริหารสำหรับผู้ชนะในทุกสถานการณ์ (ปกแข็ง)

  Code :

  “กลยุทธ์สามก๊ก : หลักการบริหารสำหรับผู้ชนะในทุกสถานการณ์” เป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่สอดประสานหลักการบริหารแบบสากลกับภูมิปัญญาตะวันออกอย่างประสมกลมกลืน เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ความหมายทั้งวิธีการจัดการ การบริหาร การปกครอง การเมือง การทหาร ไม่ว่าจะมองทั้งในด้านกลยุทธ์ กลศึก หรือวิถีนักรบขุนศึกต่างๆ นับว่ามีแง่ให้ขบคิดตีความอย่างหลากหลาย จึงถือว่าเป็นหนังสือที่น่าศึกษาและน่าอ่าน เหมาะกับสังคม หน่วยงาน องค์กรธุรกิจ และนักอ่านทั่วไปอย่างแท้จริง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 285 บาท

  Special Price 257 บาท

  ลด 28.00 บาท (10%)

 4. กลยุทธ์หานเฟย : หลักการบริหารคน ที่จิ๋นซีฮ่องเต้ นำมาใช้ในการก่อสร้างมหาอาณาจักร (ปกแข็ง)

  Code :

  หลักการบริหารคน ที่จิ๋นซีฮ่องเต้ นำมาใช้ในการก่อสร้างมหาอาณาจักร

  ปรัชญานิพนธ์ของหานเฟยนั้นได้นำเสนอทรรศนะหลัก ซึ่งสืบทอดมาจากสฺวินจื่อผู้เป็นอาจารย์ของเขา ระหว่างที่สฺวินจื่อยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ประสบความสำเร็จทั้งในฐานะนักการเมืองและฐานะอาจารย์ผู้เผยแพร่คำสอนของขงจื๊อ แต่สฺวินจื่อไม่เห็นด้วยกับ เม่งจื่อศิษย์เอกอีกคนหนึ่งของขงจื๊อในข้อที่ว่า “ธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดี” โดยสฺวินจื่อโต้แย้งว่า “ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมาจากสวรรค์ที่ปราศจากตัวตนและศีลธรรมคุณธรรมใดๆ อารมณ์และความต้องการของมนุษย์มักนำไปสู่ความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้ธรรมชาติของมนุษย์จึงเลวร้าย”

  หานเฟยได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญานิตินิยมคนสำคัญ เขาเห็นว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นเห็นแก่ตัว จำเป็นต้องมีกฎหรือข้อบังคับไม่ให้เกิดการกระทำความชั่วอย่างเด็ดขาดผู้นำรัฐต้องมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครอง การกำหนดคุณและโทษต้องชัดเจน มีกฎหมายที่เคร่งครัด และทุกคนมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ผู้คน พลเมือง ชาวไร่ ชาวนา ต้องเสียภาษีหรือหารายได้เข้ารัฐ ผู้นำของรัฐต้องแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามความสามารถมีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้นำ ฯลฯ

  ข้อเขียนของหานเฟยจื่อเป็นที่พอพระทัยของ ฮ่องเต้ กษัตริย์ รัฐฉิน ถึงกับรำพึงว่า “หากเราได้มีโอกาสวิสาสะกับผู้รจนาหนังสือเล่มนี้แล้วไซร้แม้นตายก็ไม่เสียดายชีวิต”

  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ นักคิด นักปกครอง นักบริหาร จะนำไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์กับองค์การของตน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 295 บาท

  Special Price 266 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 5. ด้วยรัก : Essays on Thailand's Economy and Society เล่ม 9

  Code :

   Essays on Thailand’s Economy and Society

  The work of Professor Chatthip Nartsupha has been marked by a passionate humanitarianism and a creative approach to understanding the political economy of Thailand from past to present. The essays offered here in his honor by former students, colleagues, and admirers share the same focus. Key themes are the interplay of power and property through history, gender in past and present, culture and ethnicity, and the inequities and injustices of society.

  The collection begins with a review of Chatthip's critics by Craig J. Reynolds. Other contributors include Atsushi Kitahara. Cholthira Satyawadhana. Chris Baker. Eiji Murashima. Junko Koizumi. Kullada Kesboonchu-Mead. Pasuk Phongpaichit. Porphant Ouyyanont. Shigeharu Tanabe. and Ukrist Pathmanand. The collection is a fitting tribute to one of the luminaries of Thai intellectual life.

  This is one of nine volumes published to mark Professor Chatthip's sixth cycle. The others (mainly in Thai) are on the following themes: Philosophy and Essence of History and Social Science. The Tai: Familiality and Communitarianism in Thai Society: Economic. Political and Social History: Cultural History; The Thai and Others: Social and Political Thought: Religion. Belief and Society

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 400 บาท

  Special Price 360 บาท

  ลด 40.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว