คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ๑-๕
บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ๑-๕ บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ๑-๕

บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ๑-๕

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ ประทาน พระยาอนุมานราชธน

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 2,000 บาท

Special Price 1,800 บาท

ลด 200.00 บาท (10%)

"บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ" เป็นจดหมายตอบโต้กันระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับพระยาอนุมานราชธน ในด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ดนตรี และประเพณี อย่างน่าสนใจ เช่น ระหว่าง พ.ศ. กับ พุทธศักราช เราควรเลือกใช้คำใด เป็นต้น

.
ส. ศิวรักษ์ เคยปรารภว่า "ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ข้าพเจ้าจัดพิมพ์ชุด "บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ" จำนวน ๕ เล่ม อันเป็นการรวบรวมจดหมายตอบโต้ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับพระยาอนุมานราชธน หนังสือชุดดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ซ้ำถึง ๓ ครั้งแล้ว

.
"แล้วข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำเตือนว่า ชาวไทยคนใดที่ไม่เคยอ่านหนังสือชุดนี้ ย่อมไม่สมควรเอ่ยอ้างว่าตนเข้าใจวัฒนธรรมสยามอย่างถ่องแท้" (จาก ด้านใน ส. ศิวรักษ์, หน้า ๑๒๒-๑๒๓)

.
และกล่าวย้ำว่า "แม้จนบัดนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ยังถือว่า ถ้าคนไทยไม่ได้อ่านหนังสือชุดนี้ ซึ่งมี ๕ เล่ม ก็เท่ากับว่าเสียชาติเกิด และฝรั่งนักไทยวิทยาทั้งหลาย ถ้าเข้าไม่ถึงหนังสือทั้ง ๕ เล่มนี้ ความรู้ในทางไทยสยามของเขา ยังห่างไกลไปจากเนื้อหาสาระนัก" (จาก กล้าๆ กลัวๆ ชนชั้นปกครองกับงานฉลอง ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์, หน้า ๗๔)

ข้อมูลหนังสือ

บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ๑-๕

ISBN : 9789742353070

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ ประทาน พระยาอนุมานราชธน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

จำนวนหน้า : boxset ๕ เล่ม

ปีที่พิมพ์ : 2552

ในการแผ่ความรู้ให้คนทั้งหลาย ขอให้ท่านเข้าใจว่าฉันไม่เต็มใจจะเปนศาสดา แต่หาได้หวงแหนความรู้ความเห็นไม่ ท่านจะเอาความรู้ซึ่งรู้จากฉัน ไปพูดกับใครที่ไหนก็ได้ ฉันไม่รังเกียจ

– ศิลปกรรมต่างๆ จะเป็นเสมือนกระจกเงา ฉายให้เห็นภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และในประวัติบุคคล ว่ามีเป็นอย่างใดในสมัยนั้นสมัยนี้ เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็แล้วกัน แต่ศิลปที่สูงนั้นยังคงอยู่ สมดังคำกล่าวเป็นภาษาละตินบทหนึ่ง แปลว่า ชีวิตนั้นสั้นศิลปนั้นยืนยาว

– ข้อที่ท่านว่าคำใดๆ จะดูเอาแต่พจนานุกรมไม่แน่ได้ ด้วยไม่มีทางประกอบคำอยู่ในนั้น นั่นจับใจฉันยิ่งนัก คนทำพจนานุกรมก็เปนคนไม่ใช่เทวดา อาจรู้เท่าไม่ถึงการหรือเข้าใจผิดไปก็ได้ ฉันก็เคยจับได้บ่อยๆ ว่าพจนานุกรมแปลผิด คำประกอบนั้นเปนสำคัญที่สุดที่เราจะคิดคาดได้

– มีคนเปนอันมากย่อมยึดถือหนังสือเก่า เชื่อเอาว่าเปนความจริงที่ถูกดั่งนั้น แต่ฉันเห็นว่าหนังสือก็คนแต่ง คนที่แต่งก็ย่อมรู้มาถูกบ้างผิดบ้าง เดาเอาตามใจคิดเห็นบ้าง จะเชื่อเอาเปนหลักฐานแน่นอนเห็นยาก

– ข้อความที่ประทานมาในบางตอนเป็นหลักสำคัญที่สมควรรักษาไว้ แม้ไม่ได้ทรงพระเมตตาจนเป็นหลักฐาน ก็น่าจะสาปสูญได้ง่ายหรือไม่เช่นนั้นก็อาจกลายหลักไปโดยเร็วทันตาเห็นเป็นแน่

– การจัดพิมพ์หนังสือขึ้นในโอกาสอันสำคัญ เนื่องในบุคคลสำคัญของประเทศชาติเช่นนี้ ย่อมได้ประโยชน์ถึงสองทาง นับได้ว่าเป็นการมองไปข้างหลัง และทั้งยังเป็นการมองไปข้างหน้า กล่าวคือ เท่ากับว่าสำนักพิมพ์แห่งนี้แลเห็นพระคุณวิเศษของพระองค์ท่านอันทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีในอดีต และแล้วรู้สึกรำลึกถึงด้วยกตเวทิตาธรรม พยายามประกอบกรณียะเพื่อเชิดชูพระกิตติคุณนั้นให้ปรากฎแพร่หลายออกไป

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • ด้านใน ส.ศิวรักษ์ รวมคำพูดและข้อเขียน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ด้านใน ส.ศิวรักษ์ งานของอาจารย์สุลักษณ์ที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ร้อนแรงด้วยเรื่องการเมืองเท่านั้นหากยังมีเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันหลักในสังคมไทยอย่างจังๆ เช่น สถาบันสงฆ์ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น รวมตลอดจนเรื่องประวัติศาสตร์ ทั้งเหตุการณ์และตัวบุคคลกล่าวได้ว่า นี่เป็นหนังสือที่จะสะท้อนความคิดที่อยู่ "ด้านใน" ของอาจารย์สุลักษณ์ในวัย ๘๐ ปีออกมาได้อย่างดี ฉนั้น สิ่งที่ผู้อ่านจะได้นอกจากเนื้อหาที่ปรากฎร้อยเรียงเป็นตัวอักษรแล้ว อาจนำพาให้ท่านเข้าถึงจิตใจของอาจารย์สุลักษณ์อีกด้วย

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 • ฟื้นความหลัง เล่ม ๑-๔

  ฟื้นความหลัง เป็นหนังสือที่นับว่าเป็นนฤมิตกรรมเอกชิ้นสุดท้ายที่ท่านเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธนฝากไว้แก่วรรณพิภพ งานชิ้นนี้ แม้จะมิได้กล่าวถึงอัตชีวประวัติของท่านเท่าใดนัก แต่ก็ได้บอกเล่าเกร็ดเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของผู้คน ที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับท่าน เมื่อราวค่อนศตวรรษ ที่ผ่านมาไว้อย่างน่าศึกษายิ่งคนรุ่นหลังที่เติบโตมาในสภาพบ้านเมือง และสิ่งแวดล้อมที่พลิกเปลี่ยนไปอย่างหาร่องรอยของสภาพเดิมไม่ได้ ยิ่งควรใส่ใจอย่างยิ่ง ในสรรพสาระของงานสำคัญชิ้นนี้

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือชุดฟื้นความหลัง ชุดนี้ได้รับเลือกจากโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหนังสือ ๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ในหมวดสังคมวิทยา มนุษวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม

  อนึ่ง หนังสือชุดฟื้นความหลัง ที่ได้ตีพิมพ์ใหม่นี้ คงจัดสารบาญตามที่เคยตีพิมพ์ในครั้งก่อน และได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบสมบรูณ์ยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ชอบสะสมหนังสือแนวประวัติศาสตร์สังคม อัตชีวประวัติของคนในอดีต และอื่น ๆ ในฟื้นความหลัง ๑ ชุด ประกอบด้วย หนังสือจำนวน ๔ เล่ม จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และเหมาะสมกับราคาเป็นอย่างยิ่ง

  ราคาปกติ: 1,200 บาท

  Special Price 1,080 บาท

  ลด 120.00 บาท (10%)

 • กล้าๆ กลัวๆ ชนชั้นปกครองกับงานฉลอง ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์

  ข้อความที่นำมารวมในเล่ม มีต้นตอมาจากคำพูดและข้อเขียนของ ส.ศิวรักษ์ ตามกาลเทศะต่างๆ กัน อันล้วนเกี่ยวเนื่องกับการฉลองชาตกาลครบศตวรรษของนายปรีดี พนมยงค์ โดยงานทั้งหลายทั้งปวงจัดให้มีขึ้นอย่างต้องการเคารพสัจจะจากอดีต ที่ถูกบิดเบือนมาเกือบจะ ตลอด อย่างน้อยก็ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๐

   

  ราคาปกติ: 170 บาท

  Special Price 153 บาท

  ลด 17.00 บาท (10%)

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว