คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เพราะเธอ...คือชาวนา
เพราะเธอ...คือชาวนา เพราะเธอ...คือชาวนา

เพราะเธอ...คือชาวนา

พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์

ราคาปกติ: 160 บาท

Special Price 144 บาท

ลด 16.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

"โครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาล แม้ว่าเหมือนจะช่วยยืดเวลาการชำระหนี้เงินต้นออกไป แต่ระหว่างที่หยุดพักก็ยังจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ สำหรับเกษตรกรบางรายในช่วงเวลาปกติก็สามารถชำระได้เพียงดอกเบี้ยอยู่แล้ว โครงการนี้จึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาหนี้สินของเกษตจกร หากไม่มีแนวทางอื่นร่วมด้วย"
-- ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

"เกษตรกรทุกรายกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตนไม่เคยได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ได้รับแต่เพียงสมุดคู่บัญชีเงินกู้ ซึ่งระบุเพียงตัวเลขเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเท่านั้น...การไม่ได้รับสำเนาสัญญา ทำให้เกษตรกรในฐานะลูกหนี้ไม่สามารถรับรู้เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาเงินกู้ ตั้งแต่อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม งวดการผ่อนหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยผิดนัด ฯลฯ"
-- สฤณี อาชวานันทกุล

"ทุกวันนี้ การกู้ยืมเงินของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่ได้มีแนวคิด 'ใหม่ๆ' ในการเพิ่มพลังการผลิตอีกต่อไป เกษตรกรส่วนใหญ่กู้ยืมเงินไปเพื่อต่อชีวิตวงจรการผลิตแบบเดิมๆ...โดยไม่รู้ว่าตนเองจะออกจากวงจรนี้ได้เมื่อไร หรือจะออกจากวงจรนี้ได้หรือไม่ ทราบแต่ว่า ถ้าไม่มีเงินกู้เข้ามาต่ออายุ กระบวนการผลิตของตนจะต้องหยุดชะงักลง และตนอาจต้องสูญเสียหลักประกันเงินกู้ไปได้"
-- ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

ข้อมูลหนังสือ

เพราะเธอ...คือชาวนา

ISBN : 9786169255437

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิชีวิตไท

จำนวนหน้า : 200

ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2562

สารบัญ

บทนำ
พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์

ส่วนที่หนึ่ง: บริบทหนี้สินชาวนา

๐ พฤติกรรมการเงินชาวนาและความไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธ.ก.ส.
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ และ สฤณี อาชวานันทกุล

ส่วนที่สอง: โอกาสของการทำอินทรีย์ กับดักหนี้และนาเช่า

๐ หนี้สินและอินทรีย์
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และ วริษา สุขกำเนิด
๐ ความเหลื่อมล้ำและการปรับตัวของชาวนาผู้เช่านาภาคกลาง
ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และ นันทา กันตรี

ส่วนที่สาม: พลิกฟื้นผืนดิน เปิดช่องทางตลาดอินทรีย์

๐ ธนาคารที่ดินชุมชน ที่พึ่งของชาวนาไร้ที่ดิน
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ ณัฎฐวี สายสวัสดิ์
๐ ตลาดอินทรีย์ชาวนาภาคกลาง โอกาสและความหวัง
ดร.อาภา หวังเกียรติ และ อ.สมภพ ดอนดี

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว