คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน)
พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน) พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน)

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน)

สิกขา สองคำชุม: บรรณาธิการ

ราคาปกติ: 450 บาท

Special Price 405 บาท

ลด 45.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ด้วยพลังของการตั้งคำถาม ทำให้เรื่องราวการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอของรัชกาลที่ 4 ยังมีชีวิตโลดแล่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ความสนใจใคร่รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้อย่างไร และทำไมเราจึงได้รับรู้ความทรงจำแบบนี้ กลายเป็นประเด็นถกเถียงสนทนากันในหมู่ผู้รักการแสวงหาความจริงตลอดมา

บทความทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีคุณูปการอย่างสำคัญ นั่นคือ การสืบค้น หาข้อมูลหลักฐานในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และรอบด้านที่สุดเท่าที่เคยมีมา ภายใต้กระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันดังการทบทวนถึงข้อย้อนแย้งทางความรู้ในเรื่องนี้การพิจารณาถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์พร้อมๆ กับความเป็นนักโหราศาสตร์ ทั้งมีเรื่องราวจากหลายศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการใคร่ครวญข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ หรือพระอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์อย่างไหนจริงกว่ากัน ที่สำคัญคือบทวิเคราะห์ว่า เหตุใดวงการวิทยาศาสตร์ไทยจึงยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องการเมืองของวงการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างไร นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษายิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

พระจอมเกล้าฯ พยากรณ์: ความย้อนแย้งของ “ดาราศาสตร์” กับ “โหราศาสตร์” ในสังคมไทยสมัยใหม่ (ปกอ่อน)

ISBN : 9786168215081

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สิกขา สองคำชุม: บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Illuminations Editions

จำนวนหน้า : 368

ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2562

สารบัญ

คำนิยมโดย ชัชวาล ปุญปัน
คำนิยมโดย ทวีศักดิ์ เผือกสม
กิตติกรรมประกาศ
เกี่ยวกับผู้เขียน
สารบัญภาพ

บทนำ: ความกำกวมของ "การเฉลิมฉลอง"
และความย้อนแย้งของ "ความรู้"
สิกขา สองคำชุม

ภาค 1 ดาราศาสตร์/โหราศาสตร์: "คู่ตรงข้าม" หรือ "ผสมผสาน"?

บทที่ 1 การพิสูจน์การทรงคำนวณเพื่อการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ขาว เหมือนวงศ์
บทที่ 2 การพิสูจน์การทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ขาว เหมือนวงศ์
บทที่ 3 พระจอมเกล้าฯ กับโหราศาสตร์ไทย / พลูหลวง
บทที่ 4 ปูมนคราสองสดมภ์: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับโหราศาสตร์ไทยในรุ่งอรุณแห่งความเป็นสมัยใหม่ / เนริดา คุก

ภาค 2 พหูพจน์ของความรู้ใน "สรรพคราสหว้ากอ"

บทที่ 5 ก่อนจะเกิดสรรพคราสหว้ากอ: เส้นสมมติทางภูมิศาสตร์กับการทำนายอุปราคาของพระจอมเกล้าฯ / วิภัส เลิศรัตนรังษี
บทที่ 6 ความลับของสุริยุปราคาที่หว้ากอ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 / ลอย ชุนพงษ์ทอง
บทที่ 7 วิเคราะห์การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จากเอกสารร่วมสมัย / วรพล ไม้สน

ภาค 3 หลังหว้ากอ: การเมืองของความทรงจำ

บทที่ 8 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" บนความเคลื่อนไหว: การเกิดใหม่ของนักวิทยาศาสตร์นาม "พระจอมเกล้าฯ" / สิกขา สองคำชุม

ประวัติการพิมพ์

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • ลด 10%
  AUTONOMIA ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การเมืองของการปฏิวัติ AUTONOMIA ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การเมืองของการปฏิวัติ

  AUTONOMIA ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การเมืองของการปฏิวัติ

  Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม ของเก่งกิจ กิตติเรียงลาภเป็นผลงานในภาคภาษาไทยเล่มแรกที่นำพาเราไปรู้จักกับ Autonomia ขบวนการความคิดทฤษฎี ที่เปิดทางไปสู่การศึกษาระบบทุนนิยมในแง่มุมใหม่และการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของสังคมคอมมิวนิสต์อีกครั้ง

  ราคาปกติ: 270 บาท

  Special Price 243 บาท

  ลด 27.00 บาท (10%)

 • ลด 10%
  แผนที่สร้างชาติ: รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น แผนที่สร้างชาติ: รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น

  แผนที่สร้างชาติ: รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น

  “ทุกวันนี้ คนทั่วไปอาจเปิดดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือและมีส่วนร่วมแก้ไขได้อย่างง่ายดาย จนแทบไม่ได้สังเกตว่าเทคโนโลยีการทำแผนที่ มีความเป็นมาอย่างไร

  เรื่องของการทำแผนที่สมัยสงครามเวียดนามซึ่งเป็นต้นแบบของแผนที่ของราชการและของเอกชนอีกหลายฉบับ รวมทั้งกูเกิ้ลแมปมีประวัติที่น่าสนใจ

  เช่นเดียวกัน การสำรวจของนักวิชาการซึ่งมีส่วนร่วมในการทำแผนที่หฉบับนั้นและได้สร้างผลงานที่เป็นต้นแบบของการศึกษาหมู่บ้าน และวัฒนธรรมชุมชนก็เป็นประวัติของวงการวิชาการไทยที่น่าเรียนรู้”

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 • ลด 10%
  ประวัติศาสตร์ความลับ ประวัติศาสตร์ความลับ

  ประวัติศาสตร์ความลับ

  การก่อรูปของทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธิราชย์ส่งผลสำคัญต่อแนวคิดทางการเมืองหลายประการ..นักเทววิทยามองภาพพระเจ้าใหม่โดยมองว่าความยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความลี้ลับ...พระมหากษัตริย์กลายเป็นผู้ทรงพระฉายของพระเจ้ากล่าวคือมีพระราชอำนาจที่ลี้ลับและเป็นผู้ที่เข้าใจการปกปิดความลับทางการเมือง (arcana imperii) ขณะที่พสกนิกรนั้นเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาและมีสายตาคับแคบ ทั้งนี้ข้อถกเถียงที่นักคิดทางการเมืองที่กล่าวมาข้างต้น มีส่วนทำให้แนวคิดเรื่องความลับมีความสำคัญต่อทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ความลับจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครองที่งดงาม มีระบบ ระเบียบ มีเสถียรภาพ และสะท้อนพระมหิทธานุภาพของพระผู้เป็นจ้า

  หลักคิดสมบูรณาญาสิทธราชในศตวรรษที่ 17 ได้รับเอาชุดความคิดทางเทววิทยาคริสต์ศาสนากลับเข้ามาสู่หลักคิดและภาษาทางการเมือง ปราชญ์และผู้ปกครองได้ดึงเอาความลี้ลับในเทววิทยามาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกปิดในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งได้สร้างรัศมีของผู้ปกครองว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระเจ้า จึงมีการขับเน้นลักษณะบางประการที่ใกล้เคียงพระลักษณะและพระมหิทธานุภาพของพระเจ้าตามหลักเทววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความลี้ลับและการซ่อนเร้น ความลับจึงมีลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้ชัดเจนมากขึ้นในความพยายามของกษัตริย์ที่ยึดถือหลักสมบูรณาญาสิทธิราชหลายพระองค์ในการสร้างรัศมีดังกล่าว

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 • ลด 10%
  หยดเลือดจารึก และแท่นพิมพ์ หยดเลือดจารึก และแท่นพิมพ์

  หยดเลือดจารึก และแท่นพิมพ์

  ชนชั้นนำสยามใช้ความเป็นสมัยใหม่ของตะวันตกที่ตัวเองกระหายรับเข้ามาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการจัดวางให้ความเป็นตะวันตก แม้ว่าจะก้าวล้ำหน้ากว่าสยามในทางโลกวัตถุแต่กลับล้าหลังกว่าในทางจิตวิญญาณ ความเป็นตะวันตกจึงไม่ได้สูงกว่าและเหนือกว่าสยามไปทุกด้าน เนื่องจากในทางจิตวิญญาณแล้ว ความเป็นไทยและความเป็นตะวันออกต่างหากที่อยู่เหนือกว่า สูงกว่า และน่าพึงปรารถนามากกว่าความเป็นตะวันตก โดยร่องรอยของการเผชิญหน้า ปะทะและแตกหักทางความคิดดังกล่าวนี้ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อมิชชั่นนารีฝรั่งเริ่มกลับเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาอีกครั้งในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีเครื่องมือ/อาวุธสำคัญอย่างหนึ่งในภารกิจเผยแผ่อารยธรรมดังกล่าว คือ แท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพิมพ์อักษรไทย

  ราคาปกติ: 360 บาท

  Special Price 324 บาท

  ลด 36.00 บาท (10%)

 • ลด 10%
  CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21

  CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21

  ชีวิตเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างและสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
  แบบที่เราพูดถึงมโนทัศน์ว่าด้วยศึกยภาพในการสร้างชีวิต (conatus)
  ความปรารถนา (cupiditas) และความรัก (amor)
  ซึ่งรวมกันเป็นภาววิทยาของชีวิต
  การมีชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราคิดคนเดียวหรือทำคนเดียว
  แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่ต่างอาศัยพลังชีวิตของสิ่งอื่นเข้ามาประกอบกัน
  ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของความเป็น 'ฉัน' (I) แต่ชีวิตคือ 'เรา' (we)

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 • ลด 10%
  เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย (ปกอ่อน) เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย (ปกอ่อน)

  เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย (ปกอ่อน)

  หนังสือเล่มนี้มุ่งแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของระบบความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย ตลอดจนกระบวนการที่การแพทย์สมัยใหม่ของตะวันตกกลายเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐไทยทั้งในแง่ความคิด โครงสร้าง สถาบัน และนโยบาย

  กล่าวโดยสรุป แล้วก็คือ ต้องการแสดงให้เห็นว่าเชื้อโรคได้สร้างชาติขึ้นมาได้อย่างไร และการควบคุมเชื้อโรคกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยให้แก่พลเมืองของชาติได้อย่างไร

  ความคิดในเรื่องเชื้อโรคได้เดินทางเข้ามาในสังคมไทยพร้อมกับโรคระบาด ซึ่งแพร่กระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วตามเส้นทาง และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการคมนาคม ในด้านหนึ่งความคิดเรื่องเชื้อโรคได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดสำคัญให้กับรัฐในการดิ้นรนต่อสู้กับ "ศัตรูที่มองไม่เห็น"

  และในอีกด้านหนึ่งก็ได้กลายเป็นเหตุผลในการสร้างความชอบธรรมในการเข้าไปควบคุมดูแลร่างกายของพลเมือง ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้สร้างพลเมืองที่มีสุขภาพพลามัยที่เข้มแข็ง ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และมีอรรถประโยชน์สูงสุดในทางการผลิต โดยมีโรงพยาบาลเป็นกลไกทางความรู้และทางอุดมการณ์สำคัญที่ทำให้ความคิด เรื่องการจัดการกับร่างกายของพลเมืองมีความเป็นไปได้

  ราคาปกติ: 420 บาท

  Special Price 378 บาท

  ลด 42.00 บาท (10%)

 • ลด 10%
  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ

  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์กับชะตากรรมของชาติ

  วิถีการครอบงำทางการเมืองของรัฐในการสร้างความทรงจำร่วมทางประวัติศาสตร์ชาติ โดยการเน้นย้ำบทบาทของกลุ่มชนชั้นนำ
  ส่งผลให้นักประวัติศาสตร์ฟีลีปีโนได้หันไปสร้างความทรงจำด้วยสำนึกของตัวพวกเขาเอง อันเป็นการตอบโต้และต่อต้าน
  องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ผลิตขึ้นโดยรัฐ จนแตกปะทุขึ้นเป็นสงครามวิวาทะในการเขียนประวัติศาสตร์ขนานใหญ่
  ระหว่างการเขียนประวัติศาสตร์ชนชั้นนิยมแบบเจ้าอาณานิคมกับการเขียนประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 • ว่าด้วยความจริง

  หนังสือรวมบทความชุด ‘ว่าด้วยความจริง’ นี้ พยายามอธิบายหรือให้ภาพความจริง

  ในกรอบของปรัชญาและทฤษฎีตะวันตก ทั้งนี้ ก็เพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของแนวคิดเรื่อง

  โลกหลังความจริง (post-truth) อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งหมายให้ครอบคลุม

  มโนทัศน์เรื่องความจริงทั้งหมด แต่ก็มาดหมายว่าจะทำให้เราเห็นตำแหน่งแห่งที่ของ

  ความจริงในโลกของความคิดที่สัมพันธ์กับสังคมการเมืองได้หลากหลายและกว้างยิ่งขึ้น

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่กดทับเสียงของผู้คนจนทำให้เราลังเลหรือกระทั่งกลัวที่จะพูดความจริง

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 • ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส

    เหตุการณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดความสนใจอย่างท่วมท้นต่อแนวความคิด

  ‘หลังฆราวาส(Post-secular)’ ในโลกวิชาการของตะวันตก คือคำสุนทรพจน์ที่มีชื่อว่า

  “ความศรัทธาและความรู้ (Faith and Knowledge)” ของเยอร์เกน ฮาบามาส (Jurgen Habermas)

  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2001 เพียงหนึ่งเดือน หลังจากเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001

            คำปราศรัยนี้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่ออธิบายความรู้สึก

  ที่ถูกตัดขาดของหลายชีวิตในโลกอิสลาม การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของคนเหล่านี้ไม่อาจ

  เชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ของโลกที่กระบวนการทำให้เกิดความทันสมัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว

  ดังนั้นเพื่อที่จะเชื่อมรอยแยกดังกล่าว เราจะต้องมีการพัฒนาภาษาที่ใช้ร่วมกัน

            “นอกเหนือไปจากความเงียบที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงของผู้ก่อการร้ายหรือของขีปนาวุธแล้ว

  รอยแยกของการพูดไม่ได้นี้ ไม่เพียงแต่วิ่งไปตามเส้นแบ่งระหว่างโลกอิสลามกับโลกตะวันตกเท่านั้น

  แต่มันยังวิ่งไปสู่สังคมในยุโรปอีกด้วย ดังนั้นชาวตะวันตกจะต้องเรียนรู้วิธีที่เหมาะสมในการตอบสนอง

  ต่อความหวาดกลัวจากการกระทำ ของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นชาวตะวันตกเหล่านี้ และพวกเขาจะทำได้

  ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจต่อ ‘สังคมแบบหลังฆราวาส (Post-secular)’ ของพวกเขาเองดีพอ”

  เยอร์เกน ฮาบามาส

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว