คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้

วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 38 บาท

Special Price 35 บาท

ลด 3.00 บาท (8%)

พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุนั้น เป็นนิพพานที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ท่านในปัจจุบันชาติ และพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติของแต่ละองค์เช่นกัน การจะเข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติ (ชาตินี้) ได้นั้น ต้องพยายามมีสติละชั่ว ทำแต่ความดี เพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับพระอรหันต์ โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเรื่องของอริยสัจ ๔ อย่างง่ายๆ ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และประเมินผล เพื่อให้ท่านเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ได้ในทุกขณะที่กำลังคิดแต่กุศลโดยไม่จำกัดกาลเวลาสถานที่ และไม่ต้องรอชาติหน้า

ข้อมูลหนังสือ

วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้

ISBN : 9786167639000

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

ผู้แปล :

สำนักพิมพ์ : คุณเอกชัย จุละจาริตต์

จำนวนหน้า : 134

ปีที่พิมพ์ : 2554

พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุนั้น เป็นนิพพานที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ท่านในปัจจุบันชาติ และพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติของแต่ละองค์เช่นกัน การจะเข้าถึงนิพพานในปัจจุบันชาติ (ชาตินี้) ได้นั้น ต้องพยายามมีสติละชั่ว ทำแต่ความดี เพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับพระอรหันต์ โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเรื่องของอริยสัจ ๔ อย่างง่ายๆ ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และประเมินผล เพื่อให้ท่านเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ได้ในทุกขณะที่กำลังคิดแต่กุศลโดยไม่จำกัดกาลเวลาสถานที่ และไม่ต้องรอชาติหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว