คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

กามสูตร : วาตสยายน

กามสูตร : วาตสยายน

เซอร์ริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตัน

๘๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ในความสำคัญในคำสอนของนนทิได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมาโดยเนื้อหาของ "กามศาสตร์" ของนนทินั้นกระจัดกระจายไปตามหัวข้อและมีผู้ถ่ายทอดแต่ละหัวข้อ จนกระทั่งวาตสยายนรวบรวมทั้งหมดเมื่อราว ๔๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ถึงศตวรรษที่ ๖ พร้อมทั้งแสดงความเห็นของตนประกอบ จึงเกิดเป็น กามสูตร ซึ่งถือเป็นวรรณกรรมความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์ที่เก่าที่สุดของอารยธรรมเท่าที่มีในขณะนี้

ข้อมูลหนังสือ

กามสูตร : วาตสยายน

ISBN : 9786167146713

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : เซอร์ริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตัน

ผู้แปล : หนุมาน กรรมฐาน

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

จำนวนหน้า : 284

ปีที่พิมพ์ : 2558

กามสูตร เป็นงานเขียนของชาวฮินดูโบราณ คือแม่แบบของวรรณกรรมสันสกฤตที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของคน หนังสือเก่าแก่นี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการร่วมเพศและการใช้ชีวิตตามความเชื่อแบบฮินดูในเวลานั้น (เกือบสองพันปีกว่า) เขียนด้วยร้อยแก้วและสอดแทรกโศลกโบราณ (สามถึงสี่พันปีก่อน) เป็นช่วงๆ

การสูตร ไม่เพียงเป็นคู่มือทางเพศของชนชั้นสูงในสมัยดังกล่าว หากแต่ยังอภิปรายถึงธรรมชาติของความรัก เกียรติ คุณธรรม ชีวิตครอบครัว และแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับการหาความสุขความสำราญของคนในเวลานั้น ชาวฮินดูแบ่งกิจกรรมของชีวิตออกเป็นสาม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับศีลธรรม (dharma) กิจกรรมเกี่ยวกับวัตถุ (artha) และกิจกรรมทางเพศ (kama) ทั้งสามสิ่งนี้ยังเป็นจุดหมายของชีวิตที่ต้องปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่สี่คือ โมกษะ (moksha) เพื่อหลุดพ้นจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งถือเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต การปฏิบัติกามจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางศาสนาของฮินดู

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว