คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง)
history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง) history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง)

history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง)

รงรอง วงศ์โอบอ้อม: เรียบเรียง

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 320 บาท

Special Price 288 บาท

ลด 32.00 บาท (10%)

Viet Nam

ประวัติศาสตร์ของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอีกแห่งหนึ่งและเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเช่นกันประเทศเวียดนามมีประวัติการสร้างประเทศที่น่าศึกษาอย่างมาก ประเทศนี้ต้องผ่านการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของตนตลอดกว่า ๒ พันปีทีเดียวที่ประเทศนี้ต้องเกิดศึกสงครามมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนับแต่โบราณ ตั้งแต่การทำสงครามกับจีน สงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงจนถึงสงครามในยุคสมัยปัจจุบันเช่น สงครามกับญี่ปุ่น สงครามกับฝรั่งเศส และ สงครามเพื่อการรวมแผ่นดินจากการถูกแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้ ที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซง หรือที่เรียกว่าสงครามเวียดนาม กว่าจะได้เป็นเวียดนามที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ

history of VIETNAM ประวัติศาสตร์เวียดนาม (ปกแข็ง)

ISBN : 9786164971097

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : รงรอง วงศ์โอบอ้อม: เรียบเรียง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ทอร์ช

จำนวนหน้า : 304

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2562

สารบัญ

บทนำ

เวียดนาม อารยธรรมแห่งคาบสมุทรอินโดจีนตะวันออก
เวียดนาม ยุคสมัยโบราณ
เวียดนาม ยุคสมัยกลาง
เวียดนาม ก่อนยุคสมัยปัจจุบัน
เวียดนาม ยุคสมัยปัจจุบัน

เวียดนามกับการปฏิวัติเพื่อรวมชาติ โฮจิมินห์ บิดาแห่งการปฏิวัติเวียดนาม
เวียดนามกับการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียว สงครามเวียดนาม สงครามครั้งสุดท้าย

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • history of CHINA ประวัติศาสตร์จีน (ปกอ่อน)

  History of CHINA : ประวัติศาสตร์จีน เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์จีนภายใน  1 วัน

   

  ประวัติศาสตร์จีน

            ประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นต้นกำเนิด

  ของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศจีนมีอะไรน่าศึกษามากมาย

  โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ต่าง ๆ นับแต่อดีตจนปัจจุบันหลายพันปี

  แม้ประเทศนี้จะไม่มีระบอบกษัตริย์ดำรงอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความน่าศึกษาอย่างมาก

  ลองอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จีนเล่มนี้แล้วจะทราบว่าเราก็สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์

  ของประเทศที่มีความเป็นมายาวนานได้ง่าย ๆ ด้วยเช่นกัน 

  ราคาปกติ: 245 บาท

  Special Price 221 บาท

  ลด 24.00 บาท (10%)

 • history of JAPAN ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (ปกแข็ง)

  ประวัติศาสตร์ของประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตนัก แต่ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและครั้งหนึ่งประเทศนี้ก็เคยเป็นมหาอำนาจและเคยอำนาจทางทหารที่แผ่ไพศาล จนสามารถเข้ายึดครองประเทศต่าง ๆ จนเกือบทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเชียใต้

                แต่ปัจจุบันประเทศนี้เปลี่ยนบทบาทจากอำนาจทางการทหารมาเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจ จนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ จึงน่าศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ว่าอะไรที่หล่อหลอมพวกเขาจนสามารถสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่ได้

  ราคาปกติ: 315 บาท

  Special Price 284 บาท

  ลด 31.00 บาท (10%)

 • history of Thailand ประวัติศาสตร์ไทย (ปกแข็ง)

  เรียบเรียงประวัติการตั้งถิ่นฐานของคนไทย นับจากอารยธรรมโบราณ จนกระทั่งถึงประเทศไทยในปัจจุบัน อย่างครอบคลุมและเข้าใจง่ายๆ ภายใน ๑ วัน

  ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเพียงใดกันแน่ มักเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่เป็นที่ยุติ บ้างก็ว่ามีประวัติศาสตร์นับพันปีนับแต่เริ่มมีมนุษย์เข้ามาอาศัยบนแผ่นดินนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ แต่บ้างก็ว่ามีประวัติเพียงไม่กี่ร้อยปีนับจากอาณาจักรสุโขทัย หรืออยุธยาเท่านั้น ท่ามกลางข้อถกเถียงเหล่านี้เราลองมาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับจากยุคสมัย ทวารวดี โยนกเชียงแสน ศรีโคตรบูรณ์ ศรีวิชัย ฯลฯ จนกระทั่งมาถึงสมัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์ด้วยตัวเองกันดูว่าประเทศไทยควรจะมีประวัติศาสตร์นับจากจุดไหน โดยไม่ต้องอาศัยการฟันธงใดๆ 

  ราคาปกติ: 298 บาท

  Special Price 269 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 • history of INDIA ประวัติศาสตร์อินเดีย (ปกแข็ง)

  ประวัติศาสตร์ของประเทศที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นต้นธารของวัฒนธรรมและศาสนาที่เก่าแก่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะศาสนาฮินดูและพุทธก็กำเนิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ นอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นๆ อีกที่เจริญงอกงามขึ้นที่นี่ ครั้งหนึ่งศาสนาอิสลามก็เคยแผ่ขยายอิทธิพลขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกัน
  ประเทศอินเดียสร้างอารยธรรมผ่านยุคสมัยต่างๆ ที่อาจกล่าวได้ว่ายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก

  กว่าจะมาเป็นชาวอิเดียอย่างเช่นในยุคปัจจุบัน ประเทศนี้มีชนต่างเผ่าพันธุ์ผลัดเปลี่ยนเข้ามาสร้างอารยธรรม นับจากชนพื้นเมืองรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาสร้างอารยธรรมยุคเริ่มแรกขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ไปจนถึงชาวอารยัน เปอร์เซีย กรีก และมองโกล

  ราคาปกติ: 315 บาท

  Special Price 284 บาท

  ลด 31.00 บาท (10%)

 • history of KOREA ประวัติศาสตร์เกาหลี (ปกแข็ง)

  ประวัติศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทร ซึ่งกั้นอยู่ระหว่างประเทศสำคัญ 2 ประเทศ คือจีน และ ญี่ปุ่น

                  ประเทศเกาหลีมีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจมาตั้งแต่อดีต ก็เนื่องจากการที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางของประเทศสำคัญทั้งสองเกาหลีจึงถูกหมายตาเพื่อใช้เป็นสะพานข้ามระหว่าง 2 ประเทศ

                  ในการแผ่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงการแผ่ขยายอำนาจของทั้ง / ประเทศมาแต่โบราณ ไม่เพียงเท่านั้น ประเทศนี้ยังเป็นที่หมายตาของจักรวรรดิตะวันตก ที่แย่งชิงกันยึดครองอำนาจในโลกยุคใหม่อีกด้วย ทั้ง สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ต่างก็ต้องการเกาหลีเพื่อการแผ่ขยายอิทธิพลของลัทธิตนในโลกยุคใหม่ระหว่าง ทนุนิยม กับ คอมมิวนิสต์ จนเกิดเป็นสงครามเกาหลีขึ้นและจบลงด้วยการแบ่งเกาหลีออกเป็น 2 ประเทศ

  ราคาปกติ: 315 บาท

  Special Price 284 บาท

  ลด 31.00 บาท (10%)

 • history of MALAYSIA ประวัติศาสตร์มาเลเซีย (ปกแข็ง)

  history of MALAYSIA ประวัติศาสตร์มาเลเซีย เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์มาเลเซียภายใน ๑ วัน

  MALAYSIA

  ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่ชิดติดกับประเทศไทยเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่สุดปลายคาบสมุทรมลายู ประเทศมาเลเซีย หรือสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกันกับไทย มาเลเซีย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจอย่างมากประเทศนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆอย่างมากมาย นับจากสมัยอาณาจักรโบราณ กระทั่งถึงสมัยรัฐสุลต่านและสมัยที่ชาติตะวันตกต่างๆแผ่ขยายอำนาจเข้ามา มาเลเซียต้องผ่านยุคสมัยต่างๆเหล่านี้มาอย่างไรกว่าที่จะมาเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งในหลายๆด้านเช่นในปัจจุบัน

  ราคาปกติ: 315 บาท

  Special Price 284 บาท

  ลด 31.00 บาท (10%)

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว



ลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว



[profiler]
Memory usage: real: 24379392, emalloc: 24037512
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem