คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา
เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา

เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา

นายแพทย์วรินทร์ วิชญานุโรจน์

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 280 บาท

Special Price 252 บาท

ลด 28.00 บาท (10%)

พุทธศาสนา คือ คำสอนและหลักปฏิบัติให้เกิด “พุทธะ” ในจิตเป็นศาสนาแห่ง “สติ” ที่อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา ไม่หวนหาอดีต ไม่พะว้าพะวงกับอนาคตตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ทำประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นสำคัญ

เป็นศาสนาแห่ง “ปัญญา” ที่รู้ “อะไรเป็นอะไร” ตามความเป็นจริง จนถึงที่สุดรู้ว่า “สิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน” และอบรมจิตให้ยึดถือ ไม่อยากเอา ไม่อยากเป็นอะไรเพื่อเข้าถึงขึ้นดับทุกข์ เป็นศาสตร์แห่งโพธิปัญญา

เป็นศาสนาแห่ง “เหตุและผล” ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ถือความจริงความถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ทันสมัยตลอดเวลา ทนต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อ

เป็นศาสนาแห่ง “ความสุข” (โลกุตตรสุข =สงบ – เย็น) โดยรู้ “ทุกข์” และ “การดับทุกข์”

เป็นศาสนาแห่ง “ความถูกต้อง” (“สัมมา”) ทั้งของเรื่องกาย และเรื่องของจิต ตามหลักพื้นฐานของธรรมชาติ

เราสามารถศึกษาพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็น “หลักดำเนินชิวิต” ให้ก้าวไปในทางที่ถูกต้อง และ “แก้ปัญหาชีวิต”

ข้อมูลหนังสือ

เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา

ISBN : 9786164860315

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : นายแพทย์วรินทร์ วิชญานุโรจน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

จำนวนหน้า : 328

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 กันยายน 2563

สารบัญ

คำนำ

บทที่ ๑ ธรรมะ
บทที่ ๒ พระพุทธศาสนา
บทที่ ๓ หัวใจของพระพุทธศาสนา
บทที่ ๔ แผนภูมิ
บทที่ ๕ ปัจจัยแห่งทุกข์
บทที่ ๖ ชีวิตคือการศึกษา
บทที่ ๗ พระคาถาชินบัญชร
บทที่ ๘ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอริยบถนั่งตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโก
บทที่ ๙ อิทัปปัจยตา
บทที่ ๑๐ เบญจขันธ์
บทที่ ๑๑ ไตรลักษณ์
บทที่ ๑๒ ไตรสิกขา
บทที่ ๑๓ ปฏิจจสมุปบาท
บทที่ ๑๔ กฎแห่งกรรม
บทที่ ๑๕ อาหารของอวิชชา
- อาหารของวิชชาและวิมุตติ
บทที่ ๑๖ โยนิโสมนสิการ
บทที่ ๑๗ ปรโตโฆสะ
บทที่ ๑๘ ศรัทธา
บทที่ ๑๙ อริยสัจ ๔
- ทุกข์
- สมุทัย
- นิโรธ
- มรรค
บทที่ ๒๐ มรรคมีองค์ ๘
- สัมมาทิฏฐิ
- สัมมาสังกัปปะ
- สัมมาวาจา
- สัมมากัมมันตะ
- สมมาอาชีวะ
- สัมมาวายามะ
- สัมมาสติ
- สัมมาสมาธิ
- กรรมฐาน ๔๐
- จริยา
- วิธีเจริญสมาธิ
- ปัญหาและอุปสรรคในการเจริญสมาธิ
- เครื่องวัดความพร้อมและผลของสัมมาสมาธิ
- ระดับและองค์ฌาณของสมาธิ
บทที่ ๒๑ สมถะ-วิปัสสนาภาวนา
บทที่ ๒๒ วิสุทธิ ๗
บทที่ ๒๓ วิมุตติ
บทที่ ๒๔ มรรค-ผล
บทที่ ๒๕ นิพพาน
ฯลฯ

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว[profiler]
Memory usage: real: 12582912, emalloc: 14135440
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem