คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. นิทานเวตาล (ปกแข็ง)

  Code :

  "นิทานเวตาล เป็นนิยายสันสกฤตที่รู้จักกันแพร่หลาย เวตาลเป็นปีศาศาจพวกหนึ่งที่หากินอยู๋ ในสุสานและสิงตามศพ ซึ่งในคัมภีร์มหานิทานนั้นได้รวบรวมนิทานโฐราณ 300 เรื่อง มีนิทานเวลาตาลรวมอยู่ 25 เรื่อง ซึ่งเล่มนี้ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้รวบรวบเอานิทาน ทั้ง 10 เรื่อง จากหนังสือ เวตาลปัญจวิงศติ โดยเป็นผลงานของ "ศิวทาส" โดยเนื้อหาในเล่มมีทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และด้วยเนื้อหาครบถ้วนนี้ นิทานเวตาลจึงกลายเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยต้องอ่าน หรือกล่าวคือ นิทานเวตาล คือวรรณคดีไทยที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ.2475"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 225 บาท

  Special Price 203 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 2. จับตาย และรวมเรื่องเอก (ปกแข็ง)

  Code :

  มนัส จรรยงค์ ได้ชื่อว่าเป็นราชาเรื่องสั้นไทย กระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ใดรวบรวมผลงานเรื่องสั้นของท่านเอาไว้ได้ครบถ้วนชัดเจนมีอยู่สักเท่าไร ได้แต่เพียงประมาณการกันเอาไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง

  “จับตาย และรวมเรื่องเอก”  ของมนัส จรรยงค์ เล่มนี้ ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็น “๑ ใน ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน” คัดเลือกโดยศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 325 บาท

  Special Price 293 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 3. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ปกแข็ง)

  Code :

  “ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) ที่สำคัญอย่างยิ่งเล่มหนึ่ง

  โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

  ผู้เขียนได้อธิบายให้เห็นภาพปฐมเหตุก่อนที่จะเกิดสงคราม ระหว่างเกิดสงคราม และหลังสงคราม อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยความรอบรู้ ด้วยความเข้าใจ สมกับที่ท่านเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนั้น จนหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือที่คนไทยควรอ่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 700 บาท

  Special Price 630 บาท

  ลด 70.00 บาท (10%)

 4. โฉมหน้าศักดินาไทย

  Code :

  (๑ ใน ๑๐๐ หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)

  การเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจิตร ภูมิศักดิ์ควรถือเป็นเรื่องเด่นที่ต่างจากการเขียนแบบเรียนหรือเอกสารประกอบวิชาประวัติศาสตร์ที่เคยมีคนทำกันมา กล่าวคือ เขาได้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์อย่างใหม่ คือวิเคราะห์ตามแนวทางของมาร์กซิสต์ชนิดที่ไม่มีผู้ใดทำมาก่อน และแน่นอนจุดยืนในการวิเคราะห์ของเขาอยู่ที่มวลชนเนื้อหาสาระจึงต่างกับแนวคิดของประวัติศาสตร์ฝ่ายศักดินามากนัก...

  ธรรมเกียรติ กันอริ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 165 บาท

  Special Price 149 บาท

  ลด 16.00 บาท (10%)

 5. ๓๐ ชาติในเชียงราย (ปกแข็ง)

  Code :

  ๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

  พ.ศ. ๒๔๙๒ ข้าพเจ้าถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ต่างๆ จึงเลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศึกษาขนบประเพณีความเป็นอยู่ของชาวป่าชาวเขาและชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย นำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกจำหน่ายก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนต้องพิมพ์ซ้ำ

  ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าได้แก้ไขเสียใหม่พร้อมทั้งเพิ่มภาพแทรกประกอบเรื่องให้มากก็จะเป็นการดีไม่น้อย จึงเดินทางไปสำรวจบันทึกใหม่หลายแห่งหลายคราวแล้วนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่บ้างทั้งในเวลาปัจุบันและอนาคต

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 650 บาท

  Special Price 585 บาท

  ลด 65.00 บาท (10%)

 6. กามนิต วาสิฏฐี ฉบับสมบูรณ์

  Code :

  กามนิต-วาสิฏฐี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน เป็นงานที่เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) และ นาคะประทีป (พระสารประเสริฐ) แปลและเรียบ เรียงจากฉบับแปลภาษาอังกฤษของจอห์น อี. โลจี (John E. Logie) เรื่อง The Pilgrim Kamanita (พ.ศ. ๒๔๕๔) โดยที่จอห์น อีโลจี แปลอีกต่อหนึ่งจากบทประพันธ์ภาษาเยอรมัน เรื่อง Der Pilger Kamanita (พ.ศ. ๒๔๔๙) ของคาร์ล อดอล์ฟ เจลลิรูป (Karl Adolph Gjellerup) กวีและนักเขียนชาวเดนมาร์ก ฉบับภาษาไทยจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔
  ในระยะแรกมีการแปลเรื่องกามนิตออกมาเป็นตอนๆ ลงหนังสือพิมพ์ไทยเขษมรีวิว และมีการรวมเล่มในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ซึ่งผู้แปลชี้แจงว่าเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่หลวงสรรสารกิจในโอกาสที่มีอายครบ ๓ รอบ ต่อมามีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง และในพ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการนำ กามนิตภาคพื้นดินไปเป็นหนังสือแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า “วาสิฏฐี”

  โครงเรื่องของกามนิตแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

  ๑) โครงเรื่องภาคบนดิน มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา โดยอาศัยเค้าโครงมาจากพุทธประวัติตอนปลาย ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารจนถึงเสด็จปรินิพพาน เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้ายที่กรุงราชคฤห์ เสด็จสู่แคว้นวัชชี ทรงจำพรรษาที่เมืองเวสาลี พร้อมทั้งทรงปลงพระชนมายุสังขาร จากนั้นเสด็จสู่เมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพาน ผู้แต่งได้กำหนดให้ตัวละครเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลในพุทธ ประวัติ เช่น กามนิตผู้เป็นตัวละครเอกได้สนทนากับพระพุทธเจ้าขณะพักค้างแรมที่บ้านช่าง ปั้นหม้อ ณ กรุงราชคฤห์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสพบกับคณะสงฆ์ที่เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นต้น

  ๒) โครงเรื่องภาคบนสวรรค์ เกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง ประกอบกับข้อมูลทางศาสนา ทั้งพระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ในเรื่องภพภูมิต่างๆ ซึ่งผู้แต่งได้
  กำหนดให้ภายหลังจากที่ตัวละครเอก คือ กามนิตและวาสิฏฐีตาย ทั้งสอนคนได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ จนกระทั่งเข้าสู่นิพพาน
  ตัวละครในวรรณกรรมเรื่องกามนิตแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ตัวละครที่เป็นบุคคลจริงตามพุทธประวัติ และตัวละครที่เป็นบุคคลสมมติ

  ๑) ตัวละครที่เป็นบุคคลจริงตามพุทธประวัติ ได้แก่ พระพุทธเจ้า และพุทธสาวก เช่น พระอานนท์ พระสารีบุตร และองคุลีมาล เป็นต้น ทั้งนี้ผู้แต่งมิได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมตรงตามประวัติศาสตร์ทุก ประการ หากแต่มีการเพิ่มเติมหรือสับเปลี่ยนบทบาท เช่น บทบาทขององคุลีมาลที่มีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรว่าเป็นโจรที่ได้รับการแสดง ธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดความสำนึกและบวชในพระพุทธศาสนา ภายหลังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ สำหรับในวรรณกรรมเรื่องกามนิตได้มีการกล่าวถึงองคุลีมาลเช่นเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มเติมบทบาทให้เป็นหัวหน้ากลุ่มโจรที่มีความเกี่ยวข้องกับตัว ละครเอกคือ กามนิตและวาสิฏฐี ภายหลังได้บวชในพระพุทธศาสนา

  ๒) ตัวละครสมมติ ได้แก่ ตัวละครเอก คือ กามนิต และวาสิฏฐี พร้อมทั้งบุคคลแวดล้อม เช่น วาชศรพ สาตาเคียร บิดา มารดา ตลอดจนเพื่อนๆ ของกามนิตและวาสิฏฐี ผู้แต่งได้กำหนดให้ตัวละครสมมติเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ ตัวละครที่เป็นบุคคลจริงตามประวัติศาสตร์ เช่น บทบาทของกามนิตในตอน “ในห้องโถงช่างหม้อ” ที่ได้เค้าโครงมาจากเนื้อความในพระสูตรตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดปุก กุสาติ ตามเหตุการณ์แม้ปุกกุสาติจะไม่เคยพบพระพุทธเจ้าแต่ก็สามารถระลึกได้ว่าบุคคล ที่ตนสนทนาด้วยคือพระพุทธเจ้า สำหรับในวรรณกรรมเรื่องกามนิตผู้แต่งกำหนดให้ กามนิตสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับปุกกุสาติ เพียงแต่ไม่ทราบว่าผู้แสดงธรรมคือ พระพุทธเจ้า จึงเกิดความสงสัยในหลักธรรม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

  ลด 18.00 บาท (10%)

 7. ภารตวิทยา

  Code :

  ภารตวิทยา เป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ที่ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอินเดียทางด้านวัฒนธรรมไว้ในเล่ม

  ชาวอินเดียในสมัยโบราณเรียกชื่อประเทศของเขาว่า ภารตวรรษ ซึ่งแปลว่าถิ่นที่อยู่ของชาวภารต อันเป็นพระนามกษัตริย์องค์แรกของอินเดีย คือ ภรต หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของอินเดียตั้งแต่ความเป็นมาในอดีตจวบปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ การเข้ามาของพวกอารยันและความคิดระบบวรรณะ ศาสนาต่างๆ ในอินเดีย วรรณคดีอินเดียวในยุคต่างๆ ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่จารึกเรื่องราวทางวัฒนธรรมของอินเดียและอิทธิพลที่ผูกพันในภาษาไทย เทพนิยายและเทพเจ้าในยุคต่างๆ หลักการศึกษาในอินเดียโบราณ มหากาพย์มหาภารตะ วรรณคดีเล่มสำคัญของอินเดีย และพระพุทธศาสนาเสื่อมสลายไปจากอินเดียได้อย่างไร

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 300 บาท

  Special Price 270 บาท

  ลด 30.00 บาท (10%)

 8. ฟื้นความหลัง เล่ม ๑-๔

  Code :

  ฟื้นความหลัง เป็นหนังสือที่นับว่าเป็นนฤมิตกรรมเอกชิ้นสุดท้ายที่ท่านเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธนฝากไว้แก่วรรณพิภพ งานชิ้นนี้ แม้จะมิได้กล่าวถึงอัตชีวประวัติของท่านเท่าใดนัก แต่ก็ได้บอกเล่าเกร็ดเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของผู้คน ที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับท่าน เมื่อราวค่อนศตวรรษ ที่ผ่านมาไว้อย่างน่าศึกษายิ่งคนรุ่นหลังที่เติบโตมาในสภาพบ้านเมือง และสิ่งแวดล้อมที่พลิกเปลี่ยนไปอย่างหาร่องรอยของสภาพเดิมไม่ได้ ยิ่งควรใส่ใจอย่างยิ่ง ในสรรพสาระของงานสำคัญชิ้นนี้

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือชุดฟื้นความหลัง ชุดนี้ได้รับเลือกจากโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหนังสือ ๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ในหมวดสังคมวิทยา มนุษวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม

  อนึ่ง หนังสือชุดฟื้นความหลัง ที่ได้ตีพิมพ์ใหม่นี้ คงจัดสารบาญตามที่เคยตีพิมพ์ในครั้งก่อน และได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบสมบรูณ์ยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ชอบสะสมหนังสือแนวประวัติศาสตร์สังคม อัตชีวประวัติของคนในอดีต และอื่น ๆ ในฟื้นความหลัง ๑ ชุด ประกอบด้วย หนังสือจำนวน ๔ เล่ม จึงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และเหมาะสมกับราคาเป็นอย่างยิ่ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 1,200 บาท

  Special Price 1,080 บาท

  ลด 120.00 บาท (10%)

 9. หกปีจากปริทัศน์ ของ ส.ศิวรักษ์

  Code :

  ข้อเท็จจริงคืออาจารย์ ส.ศิวรักษ์ ซึ่งเป็นบรรณาธิการคนแรกของวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ในยุคบุกเบิกของสามาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยจริงๆ คือตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๒ เพราะฉะนั้นการรวมข้อเขียนทั้งหมดของอาจารย์ ส.ศิวรักษ์ ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งใช้ชื่อว่า หกปีจากปริทัศน์ จึงยังคงมีคุณอย่างอเนกอนันต์ต่อการพัฒนาภูมิปัญญาและการเสาะแสวงหาสาระเนื้อแท้ หรือกำพืดของสังคมไทยร่วมสมัย ได้อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องอาศัยลมปากหรือลอกเลียนบทวิเคราะห์ของชาวต่างด้าวแต่อย่างใด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 280 บาท

  Special Price 252 บาท

  ลด 28.00 บาท (10%)

 10. นิทานเวตาล

  Code :

  หนังสือดี ๑๐๐ เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

  นิทานเวตาล เป็นนิยายสันสกฤตที่รู้จักกันแพร่หลาย เวตาลเป็นปีศาจพวกหนึ่งซึ่งหากินอยู่ในสุสานและสิงสู่ศพโดยทั่วไป เวตาลเป็นภูตผีที่กล่าวถึงเป็นอันดับสุดท้ายในนิยายสันสกฤตที่มีเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือสชื่อพฤหัตกถาของคุณาฒัย กวีโบราณผู้มีชีวิตอยู่ในพุทธศตวรรณที่ ๕ ต่อมาภายหลังมีกวีชาวแคว้นกัษมีร ชื่อ โสมเทวะ ได้นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่และขยายความเพิ่มขึ้นอีกมากมายและเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๑๖๑๓ มีความยาวทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ โศลก ให้ชื่อว่ากถาสริตสาคร

  ในคัมภีร์มหานิทานอันเป็นที่รวบรวมนิทานโบราณราว ๓๐๐ เรื่องมีนิทานเวตาลรวมอยู่เป็นชุดรวม ๒๕ เรื่อง พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ทรงพบต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ Richard Burton แปลจากเวตาลปัญจวีสติ ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต พระองค์ท่านได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเป็นพากษ์ภาษาไทยเพียง ๑๐ เรื่องเท่านั้น โดยได้รวมเรื่องสุดท้ายมาไว้ด้วย และได้ทรงพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมพัฒน์รัชนี ชายาองค์แรกของพระองค์ท่าน ปรากฏว่าพระนิพนธ์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอ่านกันเรื่อยมาตลอดระยะเวลายาวนานเกิดกว่า ๙๐ ปี อีกทั้งยังใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกด้วย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

  ลด 15.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว