คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

งดร่วมโปร

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ลด 10%
  ๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๑ ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง) ๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๑ ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง)

  ๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๑ ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาสิทธิราชย์ (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือ 10 ปัญญาชนสยาม มุ่งวิเคาระห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้งและพลังทางปัญญาอันสูงส่งของชนชั้นนำไป ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นทางการเมือง รวมทั้งตอบสนองต่อการท้าทายจากความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ

  ขณะเดียวกันการวิเคราะห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติในหนังสือนี้ ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ควมเป็นไทย” ที่ปัญญาชนสร้างขึ้น ได้กลายมาเป็น “ความจริง” คือทำให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” และ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ที่ทรงพลังขึ้นมา ดังนั้น หนังสือนี้จึงช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐไทย และยังช่วยให้เข้าใจ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ของคนไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างลึกซึ้งและไพศาล เพราะนอกจากจะกำหนดวิถีคิดในการอธิบายปัญหาและวิถีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยแล้ว ยังมีผลต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศที่มุ่งหมายสร้างความเจริญทางวัตถุแบบตะวันตกโดยรักษา “ความเป็นไทยทางจิตใจ” เอาไว้ด้วย

  ผู้เขียนหวังว่าความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงที่มาของ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และวิธีคิดของคนไทยเกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ตลอดจนผลกระทบที่ตามมา จะก่อให้เกิดความตระหนักอย่างแท้จริงว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยและวิธีคิดในกรอบของ “ความเป็นไทย” เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการปฏิรูปไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 795 บาท

  Special Price 716 บาท

  ลด 79.00 บาท (10%)

 2. ลด 10%
  ๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๒ ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ (ปกแข็ง) ๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๒ ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ (ปกแข็ง)

  ๑๐ ปัญญาชนสยาม เล่ม ๒ ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือ 10 ปัญญาชนสยาม มุ่งวิเคาระห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้อันกว้างขวางลึกซึ้งและพลังทางปัญญาอันสูงส่งของชนชั้นนำไป ที่สามารถตอบสนองความจำเป็นทางการเมือง รวมทั้งตอบสนองต่อการท้าทายจากความคิด ความรู้ และอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ

  ขณะเดียวกันการวิเคราะห์และอธิบายการสร้างความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยปัญญาชนสำคัญของชาติในหนังสือนี้ ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ควมเป็นไทย” ที่ปัญญาชนสร้างขึ้น ได้กลายมาเป็น “ความจริง” คือทำให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” และ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ที่ทรงพลังขึ้นมา ดังนั้น หนังสือนี้จึงช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ “วัฒนธรรมแห่งชาติไทย” ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในรัฐไทย และยังช่วยให้เข้าใจ “วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย” ของคนไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างลึกซึ้งและไพศาล เพราะนอกจากจะกำหนดวิถีคิดในการอธิบายปัญหาและวิถีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยแล้ว ยังมีผลต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศที่มุ่งหมายสร้างความเจริญทางวัตถุแบบตะวันตกโดยรักษา “ความเป็นไทยทางจิตใจ” เอาไว้ด้วย

  ผู้เขียนหวังว่าความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงที่มาของ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และวิธีคิดของคนไทยเกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ตลอดจนผลกระทบที่ตามมา จะก่อให้เกิดความตระหนักอย่างแท้จริงว่าในปัจจุบันวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยและวิธีคิดในกรอบของ “ความเป็นไทย” เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการปฏิรูปไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 795 บาท

  Special Price 716 บาท

  ลด 79.00 บาท (10%)

 3. ลด 10%
  มาดามโบวารี (ปกแข็ง) มาดามโบวารี (ปกแข็ง)

  มาดามโบวารี (ปกแข็ง)

  Code :

  มาดามโบวารี เป็นหนังสือที่ในโลกวรรณคดีสากลยกย่องว่าเป็นหนังสือคลาสสิกหรือชั้นครู ในประวัติศาสตร์ของการประพันธ์น้อยนักที่จะมีผลงานใดได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์พร้อมเพรียงกันถึงเพียงนี้

  มาดามโบวารี เป็นนวนิยายขนาดยาว และเป็นผลงานชิ้นเอกของ กุสตาฟ โฟลแบรต์ นักประพันธ์ผู้โด่งดังชาวฝรั่งเศส เป็นเรื่องราวชีวิต โชคชะตาชีวิตของผู้คนที่แฝงไปด้วยแง่คิดที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตัวละคร 4 ตัวที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันคือ ชาร์ล เอ็มมา พระบูร์นิเชียง และโอเมส์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 400 บาท

  Special Price 360 บาท

  ลด 40.00 บาท (10%)

 4. ลด 10%
  โอดิสซี ปกแข็ง --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก โอดิสซี ปกแข็ง --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก

  โอดิสซี ปกแข็ง --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก

  Code :

  หนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค พรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก

  ชาวกรีกเชื่อว่ามหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี รจนาโดยโฮเมอร์ มีนครต่างๆ ในกรีกเจ็ดแห่ง ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเขา ไม่มีใครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของมหากวีผู้ นี้แน่นอน และก็ปราศจากข้อพิสูจน์ชัดแจ้งด้วยว่ามหากาพย์ทั้งสองเรื่องเป็นผลงานของฅนๆ เดียวกัน แต่เนื้อหาและเอกภาพในแต่ละเรื่องบ่งว่าผู้รจนาเป็นฅนๆ เดียวกัน ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่น นอกจากโฮเมอร์ ปราชญ์สมัยใหม่เชื่อว่า เขาคงมีชีวิตอยู่ในแคว้นไอโอเนีย ประมาณ ๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล

  มหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี ได้ร่วมกันสรรสร้างการแสดงออกซึ่งจิตใจแบบตะวันตกออกมาในรูปวรรณกรรมเป็น ครั้งแรก จะเข้าใจง่ายกว่า ถ้ากล่าวว่า อิเลียด คือโศกนาฏกรรม และ โอดิสซี คือนวนิยาย โดยโอดิสซีมีพล็อดเรื่องอันถักร้อยไว้อย่างประณีต มีจุดสนใจในแง่จิตวิทยา และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของตัวละครได้กลายเป็นบรรพบุรุษของนวนิยายทั้ง ปวงที่หลั่งไหลตามมาไม่ขาดสาย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 420 บาท

  Special Price 378 บาท

  ลด 42.00 บาท (10%)

 5. ลด 10%
  โอดิสซี ปกอ่อน --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก โอดิสซี ปกอ่อน --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก

  โอดิสซี ปกอ่อน --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก

  Code :

  หนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค พรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก

  ชา วกรีกเชื่อว่ามหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี รจนาโดยโฮเมอร์ มีนครต่างๆ ในกรีกเจ็ดแห่ง ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเขา ไม่มีใครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของมหากวีผู้ นี้แน่นอน และก็ปราศจากข้อพิสูจน์ชัดแจ้งด้วยว่ามหากาพย์ทั้งสองเรื่องเป็นผลงานของฅนๆ เดียวกัน แต่เนื้อหาและเอกภาพในแต่ละเรื่องบ่งว่าผู้รจนาเป็นฅนๆ เดียวกัน ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่น นอกจากโฮเมอร์ ปราชญ์สมัยใหม่เชื่อว่า เขาคงมีชีวิตอยู่ในแคว้นไอโอเนีย ประมาณ ๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล

  มหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี ได้ร่วมกันสรรสร้างการแสดงออกซึ่งจิตใจแบบตะวันตกออกมาในรูปวรรณกรรมเป็น ครั้งแรก จะเข้าใจง่ายกว่า ถ้ากล่าวว่า อิเลียด คือโศกนาฏกรรม และ โอดิสซี คือนวนิยาย โดยโอดิสซีมีพล็อดเรื่องอันถักร้อยไว้อย่างประณีต มีจุดสนใจในแง่จิตวิทยา และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของตัวละครได้กลายเป็นบรรพบุรุษของนวนิยายทั้ง ปวงที่หลั่งไหลตามมาไม่ขาดสาย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 6. ลด 10%
  มิตรภาพต่างสายพันธุ์ มิตรภาพต่างสายพันธุ์

  มิตรภาพต่างสายพันธุ์

  Code :

  หลายครั้งที่ขับรถอยู่บนเส้นทางอันวกวน

  ไต่ไปตามเทือกเขาสูง เบื้องล่างเป็นป่าทึบ

  ผมอดไม่ได้ที่จะแอบรถเข้าข้างทาง

  หยุดและลงมายืนมองป่าเขียวชอุ่มเบื้องล่าง

  จากข้างล่าง สรรพเสียงในนั้นลอยแว่วขึ้นมา

  ไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ำ เสียงนกเซ็งแซ่

  หรือแม้แต่เสียงหวีดหวิวของสายลม

  เหล่านี้ทำให้สมาธิอันกระจัดกระจายของผมเริ่มเข้าที่เข้าทาง

  ประสบการณ์ทำให้ผมได้เรียนรู้การใช้เสียงเพื่อเรียกสัตว์

  ในทำนองเดียวกัน เสียงจากป่าก็ดูคล้ายจะเรียกให้เข้าไปหา

  ผมเหวี่ยงเป้ใบเก่าขึ้นท้ายรถ มุ่งหน้าสู่ป่าอันคุ้นเคย

  เสียงเรียกดูจะดังยิ่งขึ้น

  เสียงดังชัดเจนเพราะมันไม่ได้ดังมาจากราวป่า

  มันเป็นเสียงเรียก

  ซึ่งดังมาจากข้างในใจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 165 บาท

  Special Price 149 บาท

  ลด 16.00 บาท (10%)

 7. ลด 10%
  รีพับลิก ปรัชญานิพนธ์ของ : เพลโต (ปกแข็ง) รีพับลิก ปรัชญานิพนธ์ของ : เพลโต (ปกแข็ง)

  รีพับลิก ปรัชญานิพนธ์ของ : เพลโต (ปกแข็ง)

  Code :

  นิยามคำว่า “ธรรมะ” เพลโตเองก็ไม่อาจกระทำได้ง่ายๆ เพราะเพลโตยอมรับว่าสังคมที่เป็นอยู่นั้น เลว มนุษย์ส่วนมากก็ล้วนมีอวิชชา เพลโตจึงต้องสร้างรัฐขึ้นมาใหม่ สร้างราษฎรขึ้นมาใหม่ มีระบบการศึกษาใหม่ ด้วยเหตุฉะนี้ “รีพับลิก” จึงเป็นทฤษฎีทั้งในทางการเมือง การศึกษา ศิลปะ วิทยาการ วรรณคดี และลัทธิศาสนา พร้อมอยู่ในตัว แม้เมื่อสรุปลงแล้ว เพลโตอาจจะตอบปัญหาบางประการถึงใจเรา แต่วิธีเสนอข้อคิดความเห็นก็เป็นไปตามเหตุตามผลสมกับเป็นหนังสือปรัชญา ปรัชญาผิดกับวิชาอื่นๆ และนักปราชญ์ก็ผิดกับฅนอื่นๆทั้งหลาย สรุปได้ว่า  

  “นักปราชญ์คือ ฅนที่มีอำนาจความคิดยิ่งกว่าสามัญชน เป็นฅนที่คิดในเรื่องธรรมดาๆ ยิ่งกว่าบุคคลอื่น ผลที่ได้จึงเป็นความจริงอันมีเหตุผลสนับสนุน”

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 650 บาท

  Special Price 585 บาท

  ลด 65.00 บาท (10%)

  สินค้าหมด

 8. ลด 10%
  เยิรเงาสลัว (ปกอ่อน) เยิรเงาสลัว (ปกอ่อน)

  เยิรเงาสลัว (ปกอ่อน)

  Code :

  เยิรเงาสลัว เป็นหนังสือที่สถาปนิก จิตรกร ประติมากร นักออกแบบ และศิลปินแขนงต่างๆ ไม่ควรจะพลาดและแม้แต่นักคิดและคนทั่วไป ผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรม ก็ไม่ควรจะพลาดหนังสือที่ดีนี้ด้วยเช่นกัน

  สารบัญ

  • - เยิรเงาสลัว - ข้อคำนึงจากผู้แปล - ชีวประวัติของทานิซากิโดยสังเขป

  บทความว่าด้วยเรื่องความงามที่ถูกมองข้าม ในสมัยโบราณก่อนที่แสงสว่างของยุคสมัยใหม่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจน ขึ้นจนสูญเสียความงามเหล่านั้นไป

  ผู้เขียนบรรยายความงามในเงาสลัวตั้งแต่บ้านและห้องน้ำแบบญี่ปุ่น เครื่องเรือน เครื่องครัวต่างๆ เลยไปจนถึงการแสดงละครโนของญี่ปุ่น และรสนิยมความงามของหญิงสาวในญี่ปุ่นสมัยโบราณ ฯลฯ เทคโนโลยีจากตะวันตกได้พรากความงามเหล่านี้ไป หากชาวตะวันออกมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองบางทีความงามเหล่านี้ก็อาจจะยังคง อยู่

  ด้วยผู้เขียนเป็นนักเขียนจึงลงท้ายด้วยความพยายามปกป้องหรือหวงแหนโลกในวรรณกรรมให้ยังคงความงามเหล่านั้นไว้

  เป็นงานเขียนที่สะเทือนความคิดผู้อ่านได้ไม่เบา เพราะเนื่องจากตลอดทั้ง บทความผู้เขียนเอ่ยถึงเงาสลัวของสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งดูเหมือนผู้เขียนก็ยอมจำนนต่อแสงสว่างที่รุกคืบเข้ามาภายใต้การพัฒนาแบบ ตะวันตกสมัยใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังทัดทานได้ก็คือความงามจากเงาสลัวในวรรณกรรม หรือนั่นอาจรวมถึงเขตแดนทางความคิดด้วยที่สามารถสงวนเอาไว้ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 265 บาท

  Special Price 239 บาท

  ลด 26.00 บาท (10%)

 9. ลด 10%
  ถนนชีวิต (ปกแข็ง) ถนนชีวิต (ปกแข็ง)

  ถนนชีวิต (ปกแข็ง)

  Code :

  ซินแคลร์ ลูอิ๊ส

  งานเขียนของเขาออกไปในทางเสียดสีสังคมอเมริกัน และพุ่งเป้าไปที่ด้านที่เป็นมะเร็งร้ายของชีวิตร่วมสมัย โลกธุรกิจที่โฆษณาห้ำหั่นกันอย่างบ้าเลือด ธุรกิจการเผยแพร่คำสอนศาสนา ความงมงายของชาวอเมริกันกับศาสนาเทียมอย่าง New Thought หรือเทวญาณวิทยา ลูอิ๊สเกลียดกลยุทธ์ต่ำทรามทางธุรกิจ ที่แนวโน้มจะถูกยกขึ้นเป็นจรรยาบรรณในทรรศนะของพลเมืองอเมริกัน ความเกลียดชังเหล่านั้นถูกบ่มจนได้ที่และมาสุกงอมเอาในเรื่อง “Babbitt” แต่ความจริงมันได้แตกดอกออกเป็นผลเล็กผลน้อยในเรื่องสั้นชุดหนุ่มนักโฆษณาจอมฉ้อฉลก่อนหน้านี้แล้ว

  เมื่ออเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี 1917 ลูอิ๊สรู้สึกเหมือนน้ำท่วมปากในทันใด กระแสความเกลียดชังเยอรมันทำให้เขาไม่สามารถพูดได้อย่างอิสระ เพราะไม่ว่าพูดอะไรก็มีสิทธิ์ถูกเหมาว่าเป็นพวกต่อต้านอเมริกันได้หมด ดังเช่น ยูยีน เด้ปส์ผู้นำกรรมกรที่เป็นวีรบุรุษฅนหนึ่งของลูอิ๊สถูกจับเข้าคุก เพียงเพราะแสดงความเป็นว่าสหรัฐอเมริกาไม่ควรไปยุ่งกับสงคราม เขาต้องรออีกสามปี จึงสามารถระบายความรู้สึกต่อกระแสชาตินิยมไม่ลืมหูลืมตาในช่วงสงครามได้ใน “ถนนชีวิต”

  อารมณ์หลังสงครามที่ผู้ฅนเริ่มตั้งคำถามต่อค่านิยมและการปลุกเร้ากระแสชาตินิยมของอเมริกันนั้นสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อของลูอิ๊ส “ถนนชีวิต” นับว่าตีพิมพ์ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะ ที่ผู้ฅนมากมายไม่เพียง ศิลปิน ปัญญาชน แม้แต่พลเมืองอเมริกันทั่วไปเริ่มแลกเปลี่ยนข้อข้องใจต่อกัน ดังนั้น ความสำเร็จของนวนิยายเล่มนี้จึงมิใช่มาจากอัจฉริยภาพของเขาเท่านั้น แต่เป็นเพราะว่าวุฒิภาวะชาวอเมริกันสุกงอมพร้อมแล้วที่กลืนยาขมจากตัวหนังสือของเขา “ถนนชีวิต”

   

  มัลคอล์ม โควลี่ย์ (Malcolm Cowley, 1898-1989) นักเขียน, กวี, นักวิจารณ์วรรณกรรม และนักหนังสือพิมพ์กล่าวไว้ว่า...

  “ฅนอเมริกันที่ซื้อหนังสืออ่านมีจำนวนสองถึงสามแสนฅน หากนวนิยายสักเล่มมียอดขายประมาณนี้ก็หมายความว่า ต้องมีผู้อ่านที่อยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงรวมอยู่ด้วย ซึ่งบ้านหลังหนึ่งๆในถิ่นห่างไกลเหล่านี้ในชั่วอายุฅนหนึ่งมีหนังสือไม่เกินสิบเล่มบนชั้นหนังสือ ทว่าในปี 1921 ในห้องรับแขกของไม่ว่าโรงเตี้ยมไหน คุณย่อมเห็น “ถนนชีวิต” วางอยู่ระหว่าง “ไบเบิ้ล และ เบนเฮอร์”

  เหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้ “ถนนชีวิต” ตรึงใจผู้อ่านได้อย่างฉับพลันเช่นนี้ก็เพราะว่า นวนิยายได้พูดแทนสิ่งที่อยู่ในใจของฅนจำนวนมากใน ค.ศ. นั้น

  “ถนนชีวิต” สะท้อนภาพความจริงอย่างตรงไปตรงมาของชีวิตชาวอเมริกันหลายล้านฅน และทำให้ผู้อ่านนึกถึงตัวเองและสังคมที่ตนอยู่ อาจกล่าวได้ว่า นวนิยายเล่มนี้ได้ปลดเปลื้องชาวอเมริกันจากมายาคติที่ยึดถือกันมานาน ความเชื่ออย่างภาคภูมิใจว่า อเมริกาได้บรรลุความเป็นประธิปไตยที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบ ที่สังคมล้าสมัยอื่นๆ ไม่รู้จัก และความเชื่ออย่างฝังรากลึกว่า “สุภาพสโมสร ครอบครัว โบสถ์ ธุรกิจมั่นคง พรรคการเมือง ประเทศชาติ อภิเผ่าพันธุ์ผิวขาว” คือคำตอบสำเร็จสำหรับความสมบูรณ์พูนสุข

  “ถนนชีวิต” เสมือน หอกที่พุ่งใส่วัฒนธรรมบ้านนอกอเมริกันที่เต็มไปด้วยความยโส ลำพองตน และเหวี่ยงคำเยาะหยันและข้อกังขาใส่ศาสนศรัทธาที่แสนคับแคนในจิตใจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 700 บาท

  Special Price 630 บาท

  ลด 70.00 บาท (10%)

 10. ลด 10%
   พรากจากแสงตะวัน & รูปเงาบนพรมหญ้า (ปกแข็ง) พรากจากแสงตะวัน & รูปเงาบนพรมหญ้า (ปกแข็ง)

  พรากจากแสงตะวัน & รูปเงาบนพรมหญ้า (ปกแข็ง)

  Code :

  OUT OF AFRICA

  พรากจากแสงตะวัน
  &
  SHADOWS ON THE GRASS
  รูปเงาบนพรมหญ้า

  ไอแซค ไดนีเสน :เขียน
  สุริยฉัตร ชัยมงคล : แปล

  พิมพ์ครั้งที่ 3 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ(15 x 21.75 ซม.) หนา 608 หน้า เข้าเล่มเย็บกี่ ปกแข็งสันโค้ง ติดริบบิ้น ปกในและสันเดินทองบนผ้าแล็คซิน ปกนอกพิมพ์สี่สี กระดาษอ๊าร์ตด้าน เคลือบด้าน เนื้อในพิมพ์ขาวดำ กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 570 บาท

  Special Price 513 บาท

  ลด 57.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว