คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 160 บาท

Special Price 144 บาท

ลด 16.00 บาท (10%)

เนื่องในปัจจุบัน ลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมได้ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก กอปรกับพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ยังขาดความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมและวินัย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักบวชและผู้คนกลุ่มหนึ่งฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาซึ่งลาภสักการะและยศ ด้วยการบิดเบือนหลักธรรมและวินัยให้สอดคล้องกับช่องทางผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง โดยอาศัยความอ่อนแอและความไม่รู้ของพุทธบริษัท

“ในเวลานี้ พุทธศาสนาในประเทศไทยอยูในระยะวิกฤต มีคณะที่สอนสัทธรรมอย่างคณะพระธรรมกายอยู่จำนวนมิใช่น้อย พระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาก็มัวหมอง แม้กระนั้นยังโชคดี ที่มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นสดมภ์หลักในยุคปัจจุบัน ที่มุ่งเผยแผ่คำสอนของพระบรมศาสดา ถึงท่านจะอาพาธอยู่เนือง ๆ แต่ก็ยังเขียนงานต่าง ๆ ออกมาเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้ผู้คนในยุคที่เต็มไปด้วยความมืดมน ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่าลึกซึ้ง และถ่องแท้ต่อไป อย่างน้อยก็โดยเริ่มจาก กรณีพระธรรมกาย เล่มนี้”  

ส.ศิวรักษ์

ข้อมูลหนังสือ

กรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

ISBN : 9786167704388

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : พลมานัส

จำนวนหน้า : 460

ปีที่พิมพ์ : 2559

"เนื่องในปัจจุบัน ลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมได้ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก กอปรกับพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ยังขาดความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมและวินัย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักบวชและผู้คนกลุ่มหนึ่งฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาซึ่งลาภสักการะและยศ ด้วยการบิดเบือนหลักธรรมและวินัยให้สอดคล้องกับช่องทางผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง โดยอาศัยความอ่อนแอและความไม่รู้ของพุทธบริษัท ปัญหานี้ได้สำแดงออกในหลายกรณี แต่ที่โดดเด่นและเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนามากที่สุดนั้น คงไม่พ้นจากกรณีของวัดพระธรรมกาย เนื่องจากได้จาบจ้วงและเปลี่ยนแปลงคำสอนในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งนี้ หนังสือ "กรณีธรรมกาย" โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มิได้เป็นเพียงแค่การ "แก้ต่าง" การบิดเบือนธรรมคำสอนโดยวัดพระธรรมกายเท่านั้น หากเป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและหลักของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันให้แก่พุทธศาสนิกผู้ได้อ่านศึกษาทำความเข้าใจ จากการฉกฉวยหลอกลวงจาก"เจ้าลัทธิ"และลัทธิต่างๆ ซึ่งกำลังมีจำนวนมากในขณะนี้ ท้ายที่สุดนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสจัดพิมพ์หนังสือ "กรณีธรรมกาย" โดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ใดๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมและพระไตรปิฎกในหมู่พุทธบริษัทสืบต่อไป" บรรณาธิการ

 

สารบัญ

 

- ต้นเรื่อง

- ปัญหาของวัดพระธรรมกาย ส่วนที่กระทบต่อพระธรรมวินัย

- รู้จักพระไตรปิฎก

- เบ็ดเตล็ด 1 รู้จักพระไตรปิฎกอย่างชาวบ้าน

- เบ็ดเตล็ด 2 อ้างฝรั่ง

ภาค 1 อนัตตา -ธรรมกาย-อายตนนิพพาน

- นิพพานเป็นอนัตตา

- ธรรมกาย เรื่องสูงที่ที่ไม่ใหญ่

- อายตนิพพาน คือดับอายตนะ

ฯลฯ

ภาค 2 บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย

- บุญกิริยา : บุญ เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและชุมชน

- เมตตาภาวนา

- อหิงสา : บุญ เพื่อสร้างสรรค์โลก

- บารมี : บุญ เพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอิสรภาพ

expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว