คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือทั้งหมด

หนังสือ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น หนังสือเด็ก หนังสือออนไลน์

หนังสือทั้งหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ปกแข็ง

  Code :

  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ต้นฉบับเป็นสมุดไทย เขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี

  ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ครั้งแรกในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เนื้อความเริ่มต้นตั้งแต่สถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามาจนกระทั่งกรุงแตก สิ้นสมัยอยุธยา นับเป็นเอกสารหลักเล่มหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ซึ่งกินเวลาหลายร้อยปี

  นอกจากพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ดังกล่าวแล้วพระราชพงศาวดารเล่มนี้ ยังรวบรวมเอกสารสำคัญ ซึ่งเขียนในสมัยอยุธยา คือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐฯ อันนับเป็นเอกสารร่วมสมัยเพียงจำนวนน้อยที่หลงเหลืออยู่ ในพงศาวดารฉบับนี้

  นอกจากมีความสำคัญในฐานะเอกสารร่วมสมัยแล้ว ยังถือกันว่าบันทึกศักราชได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดอีกด้วย และมักใช้เป็นฉบับสอบเทียบกับฉบับอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่บันทึกคำบอกเล่าเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาโดยผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีก ๒ ฉบับ คือ คำให้การชาวกรุงศรี และคำให้การขุนหลวงหาวัด ซึ่งล้วนเป็นเอกสารสำคัญในการศึกษาเรื่องราวกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 625 บาท

  Special Price 563 บาท

  ลด 62.00 บาท (10%)

 2. ฝันร้ายในร่างกาย: สมอง ร่างกาย จิตใจ ในการเยียวยาบาดแผลทางใจ

  Code :

  มันเป็นภาพนิมิต หรือเป็นฝันในยามตื่น
  บทเพลงนั้นแผ่วหายไป นี่ฉันกำลังตื่นหรือหลับฝัน
  - จอห์น คีทส์

  ฝันร้ายในร่างกาย คือเรื่องราวอันน่าประทับใจของกลุ่มนักบำบัดและนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งผู้ป่วยที่กล้าหาญ พวกเขาได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะผสมผสานความก้าวหน้าล่าสุดของวิทยาศาสตร์ทางสมอง งานวิจัยว่าด้วยความผูกพันและความตระหนักรู้ในร่างกายเข้ากับวิธีการรักษาที่จะปลดปล่อยผู้รอดชีวิตจากบาดแผลทางใจให้เป็นอิสระจากแอกของอดีต หนทางใหม่สู่การฟื้นตัวเหล่านี้กระตุ้นความยืดหยุ่นตามธรรมชาติของสมองให้เชื่อมวงจรการทำงานที่ถูกรบกวนขึ้นมาใหม่ และค่อยๆ สร้างความสามารถที่จะ "รู้ สิ่งที่คุณรู้ และรู้สึก สิ่งที่คุณรู้สึก" ขึ้นมาทีละขั้นทีละตอน หนทางใหม่เหล่านี้ยังมอบประสบการณ์ซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับความอับจนหนทางและความไร้ตัวตน ซึ่งเชื่อมโยงกับบาดแผลทางใจ ช่วยให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กกอบกู้ความเป็นเจ้าของร่างกายและชีวิตคืนมาอีกครั้ง

  เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ผู้อ่านจะรู้สึกเกรงขามในความสามารถฟื้นตัวของมนุษย์และในพลังของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความใกล้ชิดในบ้านหรือในชุมชนที่กว้างออกไป ที่สามารถสร้างทั้งความเจ็บปวดและให้การเยียวยาได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 620 บาท

  Special Price 558 บาท

  ลด 62.00 บาท (10%)

 3. จ้าวแผ่นดิน

  Code :

  หนึ่งในนวนิยายสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมชนบทไทยภาคกลางร่วมชุดกับ "งู" "คนทรงเจ้า" และ "โคกพระนาง" อันกล่าวได้ว่าเป็น "มหากาพย์" แห่งการวิพากษ์วิจารณ์ต้นตอบ่อเกิด "เชื้อร้าย" ที่ฉกทิ้งทำลายคุณค่าชีวิตดั้งเดิม จนวิถีพื้นถิ่นวิญญาณพื้นบ้านถึงกาลล่มสลายลง

  วิมล ไทรนิ่มนวล ไม่เพียงตีแผ่ถึงความฉ้อฉลมัวเมาในอำนาจของฝ่าย "พระ" และฝ่าย "ผี" ที่ต่างก็มีธาตุแท้ แสวงหาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเช่นกัน โดยเฉพาะความโลภโมโทสันที่ต้องการครอบครองผืนแผ่นดินอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องเพราะเล็งเห็นแล้วว่าจะสามารถได้รับผลประโยชน์เพิ่มจากการนี้อย่างไร

  ปรารถนาแห่งด้านมืดดังกล่าวได้ก่อปัญหาสารพัดตามมา ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ความขัดแย้งแตกแยกในชุมชน ตลอดจนหายนะที่เกิดขึ้นทั่วด้าน กระทั่งอวสานแห่งชีวิต!

  สภาพเยี่ยงนี้จะปฏิเสธได้อย่างไรว่ามิใช่ข้อเท็จจริงของสังคมไทยในวันนี้?

  นี่คือนวนิยายร่วมสมัยของวิมล ไทรนิ่มนวลอีกเรื่องซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเนื้อสารอันหนักแน่นจริงจัง หากยังรวมไปถึงการเดินเรื่องที่กรชับไม่ซับซ้อน หรือยากแก่ความเข้าใจอีกด้วย

  จึงไม่แปลกแต่อย่างใดกับข้อสังเกตที่ว่า ถ้าหากอยากรู้จักโฉมหน้าสังคมไทยอย่างชนิดถึงแก่นนวนิยายของวิมล ไทรนิ่มนวล เล่มนี้ คือบทสรุปแห่งคำตอบโดยตรง!

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 565 บาท

  Special Price 509 บาท

  ลด 56.00 บาท (10%)

 4. คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี

  Code :

  สารบัญ

  ส่วนที่ ๑ ความนำ
  ส่วนที่ ๒ คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ส่วนที่ ๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ส่วนที่ ๔ คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
  ส่วนที่ ๕ คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
  ส่วนที่ ๖ คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  ส่วนที่ ๗ ความส่งท้าย
  บรรณานุกรม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 600 บาท

  Special Price 540 บาท

  ลด 60.00 บาท (10%)

 5. ลด 10%
  Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที สร้างปัญญาผ่านบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร (ปกแข็ง) Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที สร้างปัญญาผ่านบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร (ปกแข็ง)

  Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที สร้างปัญญาผ่านบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือเล่มนี้คือมิชลินสตาร์ของวงการปัญญาทั้งอาหาร ผู้คน บทสนทนาคือตำราล้ำค่า ของหลากหลายสาขาวิชาชีวิต
  - ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

  ไลโอเนล บาร์เบอร์ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียลไทมส์ผู้สร้างผลงานจนได้รับรางวัล หนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมประจำปีถึงสามครั้งไลโอเนลร่วมเขียนหนังสือหลายเล่มได้รับเชิญไปบรรยายให้หลายสถาบันและปรากฏตัวในสื่อเช่นวิทยุและโทาทัศน์บ่อยๆ ในปี 2009 เขาได้รับเหรียญเกียรติยศจากสมาคมเซนต์จอร์จ (St.George Society) มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นกรรมการของพิพิธภัณฑ์เทท (Tate)

  สมชัย สุวรณณบรรณ เป็นคนไทยที่ทำงานกับบีบีซียาวนานที่สุดกว่า 25 ปี ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นคลื่นสั้น ได้ก้าวขึ้นตำแหน่งหัวหน้าภาคภาษาไทยหลังเหตุการณ์พฤษภา 35 และแปลงโฉมวิทยุบีบีซีให้เป็นคลื่น FM ผ่านดาวเทียมมาถึงผู้ฟังในประเทศไทยจนได้รับรางวัล Strategic Planning จากสถาบัน CBA เมื่อเกษียณจากบีบีซีในปี 2549 เข้ารับตำแหน่งกรรมการนโยบายชุดก่อตั้งของไทยพีบีเอสก่อนลาออกมาสมัครเป็นผู้อำนวยการปัจจุบันสมชัยทำงานเป็นอาจารย์ที่สถาบัน School of oriental and African Studies (SOAS),University of London

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 700 บาท

  Special Price 630 บาท

  ลด 70.00 บาท (10%)

 6. สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน

  Code :

  ด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำ จนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากพ้นสุดพรรณนา พระองค์จึงทรงเป็น "พระเจ้าแผ่นดิน" ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 590 บาท

  Special Price 531 บาท

  ลด 59.00 บาท (10%)

 7. ลด 10%
  รีพับลิก: ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก (ปกแข็ง) รีพับลิก: ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก (ปกแข็ง)

  รีพับลิก: ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก (ปกแข็ง)

  Code :

  ปรัชญานิพนธ์ของ : เพลโต
  แปลโดย : เวธัส โพธารามิก
  บรรณาธิการ : นันทพร ปีเลย์
  คำนิยม : ส. ศิวรักษ์

  ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก

  หนังสือที่ปัญญาชนทุกคนในยุโรปจะต้องได้อ่าน
  มหาวิทยาลัยในยุโรปทุกแห่งกำหนดรวมไว้ในหลักสูตร

  เป็นหนังสือที่มีการแปลออกเป็นภาษาฝรั่งต่างๆทุกภาษา

  เป็นหนังสือที่ได้รับทั้งการยกย่องอย่างเลิศลอย
  และโจมตีอย่างสาดเสียเทเสีย แต่ทั้งสองฝ่าย
  ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 680 บาท

  Special Price 612 บาท

  ลด 68.00 บาท (10%)

 8. คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๑-๒ (ปกแข็ง)

  Code :

  ()คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๑ (ปกแข็ง)
  ()คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๒ (ปกแข็ง)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 790 บาท

  Special Price 711 บาท

  ลด 79.00 บาท (10%)

 9. อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมว

  Code :

  "อันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวนามนั้นยังไม่มี"

  มองโลกและมนุษย์ผ่านสายตาขอวแมวไร้นามที่เกรี้ยวกราดยามเบื่อหน่ายโลกผ่านปลายปากกาหนึ่งในนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
  Natsume Soseki

  ข้าพเจ้าเริ่มจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นแมว และคิดว่าตนเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมมนุษย์ไปแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ดูถูกเผ่าพันธุ์เดียวกัน แต่เป็นอย่างที่เขาว่ากันว่า บุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะสบายใจเวลาอยู่ร่วมกัน ในเมื่อข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองให้อยู่เหนือวิสัยแมวทั่วไปแล้วยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยากจะวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดหรือคำพูดต่างๆของพวกมนุษย์จากสถานะที่เทียบเท่ากัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 560 บาท

  Special Price 504 บาท

  ลด 56.00 บาท (10%)

 10. อุษาคเนย์: ประวัติศาสตร์ "อาเซียน" ฉบับประชาชน (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสืออีกเล่มที่ร้อยเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านและเมืองในดินแดน "อุษาคเนย์" หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ภาพกำเนิดตั้งแต่การเคลื่อนไหวของผู้คนในถิ่นฐานแถบนี้ถึงการสร้างบ้านแปงเมืองในดินแดนทั้งแผ่นดินบก และแผ่นดินทะเล กับพัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่งในฐานะบ้านเมืองกลางเส้นเดินทางของโลกตะวันออกและตะวันตก กลางอารยธรรมอินเดียและจีนผ่านการเปลี่ยนแปลงและขีดเขียนให้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ผ่านห้วงแห่งการพัฒนาและตกต่ำ รวมทุกอย่างที่หล่อหลอมรวมกันกลายเป็นดินแดนอันน่าสนใจแห่งนี้ในรูปของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่งเล่มหนึ่ง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 750 บาท

  Special Price 675 บาท

  ลด 75.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20920816
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem