คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือทั้งหมด

หนังสือ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น หนังสือเด็ก หนังสือออนไลน์

หนังสือทั้งหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)

  Code :

  "คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (ปกแข็ง)" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2552 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 900 บาท

  Special Price 720 บาท

  ลด 180.00 บาท (20%)

 2. สังคมศาสตร์ทางเลือก (Alternative Social Sciences)ปกแข็ง

  Code :

  อาวุธทางการเมืองวัฒนธรรมที่แหลมคมของพลังฝ่ายอนุรักษนิยมคือการสร้างเรื่องเล่าและเทคนิควิทยาการของการเล่าเรื่องที่ทั้งทรงพลังและมีความสลับซับซ้อนสูง พลังของเรื่องเล่าอยู่ที่การทำให้เส้นแบ่งระหว่างเท็จกับจริง เรื่องจริงกับเรื่องแต่งเกิดความพร่ามัวไม่ชัดเจน เรื่องเล่าทำให้ประชาชนรู้สึกมีความร่วมทั้งในระดับปัจเจกและในระดับของความรู้สึกนึกคิด เรื่องเล่าทำงานคนละแบบกับการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ในอดีต เรื่องเล่าสร้างความรู้สึกนึกคิดให้กับคนฟัง เป็นความรู้สึกนึกคิดในทำนองที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันโดยไม่มีเรื่องของความขัดแย้งหรือความตึงเครียดใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง (บางส่วนจาก "การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย: เรื่องเล่า")

  นักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการตัดสินใจทางการเมือง (political judgement)เป็นเรื่องของเหตุผลหรือเจตนารมณ์ล้วนๆ ส่วนอารมณ์จะทำให้เกิดการบิดเบือน บิดเบี้ยวหรือเบี่ยงเบนออกจากเหตุผล หากจะดีขึ้นหน่อยก็จะมองว่าการปลุกเร้าอารมณ์เป็นวิธีการที่จะโน้มน้าวการสนับสนุนจากสาธารณชนในเรื่องที่มีเหตุผล การตัดสินใจทางการเมืองที่ดีต้องเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลเสมอ อารมณ์จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อมีการกำหนดข้อถกเถียงหรือนโยบายที่สร้างขึ้นจากเหตุผลแล้วเท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว การเมืองเป็นเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่ต้นจนจบ (บางส่วนจาก "อารมณ์กับประชาธิปไตยไทย")

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 850 บาท

  Special Price 680 บาท

  ลด 170.00 บาท (20%)

 3. คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)

  Code :

  คัมภีร์โหราศาสตร์ไทย มาตรฐาน ฉบับสมบูรณ์ ของหลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร) เล่มนี้ นับเป็นตำราชั้นครูในหมู่โหรเล่มหนึ่ง เป็นงานเขียนที่ใช้เวลาเขียนยาวนานถึง ๑๔ ปี จากปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๘๐ ถือกันว่าเป็นตำราขั้นมาตรฐานทางโหราศาสตร์ไทยอย่างแท้จริง โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและภาคพิธีกรรม ที่หลวงวิศาลดรุณกรได้รวบรวมเรียบเรียงมาจากตำราพยากรณ์ ๑๕๓ คัมภีร์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 750 บาท

  Special Price 600 บาท

  ลด 150.00 บาท (20%)

 4. มือสังหารบอด

  Code :

  มือสังหารบอด นวนิยายแห่งคำสารภาพและคำสารภาพในรูปแบบนวนิยาย เรื่องราวกล่าวขานถึงชีวิตวกวนผกผันของ ไอริส กับ ลอรา พี่น้องสองสาวแห่งตระกูลผู้ดีเก่าเจ้าของโรงงานผลิตกระดุม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 870 บาท

  Special Price 696 บาท

  ลด 174.00 บาท (20%)

 5. ลด 10%
  เหลียวหลังแลหน้า (ปกแข็ง) เหลียวหลังแลหน้า (ปกแข็ง)

  เหลียวหลังแลหน้า (ปกแข็ง)

  Code :

  คำนำ

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานที่ผมเขียนใน Facebook ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ก่อนหน้านั้น ผมประสบอุบัติเหตุบนรถโดยสารประจำทาง โดยมิใช่ความผิดของคนขับ หากแต่เป็นความผิดของสตรีที่ขับรถอยู่ข้างหน้า ซึ่งเหยียบเบรกกะทันหัน ผมป่วยถึงขั้นเดินไม่ได้อยู่ 2-3 เดือน เมื่ออาการดีขึ้นมากแล้ว ลูกสาว (ดุจจินดา ธนะพรพันธุ์) แนะนำให้เขียน fb เพื่อกระตุ้นให้สมองทำงาน ผมเพลิดเพลินกับการเขียน fb เพราะผมชอบเขียนหนังสืออยู่ก่อนแล้ว เริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต่อมาเป็นนักศึกษาและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่า เนื้อหาที่เขียนบน fb มีหลายร้อยหน้า หลากหลายเรื่องราว และมีคุณภาพพอสมควร (ประเมินอย่างเข้าข้างตนเอง)

  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งไทยและสากล ผมตั้งชื่อว่า “เหลียวหลัง แลหน้า” ตามอัตชีวประวัติของท่านศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพราะมีเนื้อหาทั้งย้อนอดีตและแลไปข้างหน้า ผมได้จัดหมวดหมู่ของเรื่องที่เขียน เพื่อสะดวกแก่การอ่าน

  หนังสือเล่มนี้อุทิศให้แก่ท่านศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีคุณูปการแก่ผมและครอบครัวอย่างเหลือคณานับ

  - รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 880 บาท

  Special Price 748 บาท

  ลด 132.00 บาท (15%)

 6. ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือ "ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔" เป็นหนังสือรวบรวม "ประกาศ" ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสสั่งให้ประกาศ นับแต่ปี ๒๓๙๗ ซึ่งเป็นปีแรกใน ๑๗ ปีที่พระองค์ครองราชสมบัติ มาจนถึงปี ๒๔๑๑ อันเป็นปีที่พระองค์ทรงเสร็จสวรรคต

  "ประกาศ" เหล่านี้ นอกจากจะเป็นเสมือนกฎหมายที่ออกประกาศใช้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นแล้วอีกด้านหนึ่งยังสะท้อนภาพ "ตัวตน" ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยุคสมัยนั้นอย่างชัดเจน แม้ว่าประกาศเหล่านี้จะมีอาลักษณ์ หรือขุนนางเป็นผู้รับพระราชดำรัส พระบรมราชโองการทำการร่างประกาศ จากนั้นพระองค์จะทรงทำการตรวจร่างและตรวจแก้ไขก่อนจะนำไปประกาศใช้อีกชั้นหนึ่ง

  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงรวบรวมนำเอาคำประกาศเหล่านี้มาจัดพิมพ์ออกเป็นหนังสือในรูปเล่มครั้งแรกๆ ได้ทรงกล่าวว่าเป็นพระราชนิพนธ์เองโดยมาก ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า นี่คือภาษาและความคิดของพระองค์อย่างแท้จริง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 680 บาท

  Special Price 544 บาท

  ลด 136.00 บาท (20%)

 7. จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา (ปกแข็ง)

  Code :

  "จดหมายเหตุเหล่านี้เป็นจดหมายรายการของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสเล่าเหตุการณ์แห่งศาสนาคริสเตียนที่ได้มาตั้งในเมืองไทยก็มี เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็มี เป็นจดหมายที่มีชื่อผู้แต่งบอก เหตุการณ์ศาสนาและการเมืองส่งไปยังประเทศฝรั่งเศสก็มี ที่บันทึกความเห็นในเรื่องราวเหล่านั้นเก็บไว้ก็มี เป็นรายงานที่ตนได้ทำความติดต่อในระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสก็มี ผู้ใดได้เห็นได้รู้ได้ทำอะไรต่างคนต่างก็จดไว้เนื้อความในจดหมายเหตุจึงไม่ติดต่อเป็นระเบียบอย่างเรื่องพงศาวดาร มีซ้ำกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง แต่เมื่ออ่านด้วยความพิจารณาแล้วพอจะติดต่อเข้าเป็นเรื่องได้"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 625 บาท

  Special Price 500 บาท

  ลด 125.00 บาท (20%)

 8. หนังสือชุด กล่องไปรษณีย์สีแดง ฉบับสมบูรณ์

  Code :

  จาก "ดากานดา..ฉันรักแกว่ะ" ถึง ภาพยนตร์ "เพื่อนสนิท" และเหตุการณ์หลังจากนั้นใน 9 ปีต่อมา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 885 บาท

  Special Price 700 บาท

  ลด 185.00 บาท (21%)

 9. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ปกแข็ง

  Code :

  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ต้นฉบับเป็นสมุดไทย เขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี

  ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ครั้งแรกในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เนื้อความเริ่มต้นตั้งแต่สถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามาจนกระทั่งกรุงแตก สิ้นสมัยอยุธยา นับเป็นเอกสารหลักเล่มหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ซึ่งกินเวลาหลายร้อยปี

  นอกจากพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ดังกล่าวแล้วพระราชพงศาวดารเล่มนี้ ยังรวบรวมเอกสารสำคัญ ซึ่งเขียนในสมัยอยุธยา คือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐฯ อันนับเป็นเอกสารร่วมสมัยเพียงจำนวนน้อยที่หลงเหลืออยู่ ในพงศาวดารฉบับนี้

  นอกจากมีความสำคัญในฐานะเอกสารร่วมสมัยแล้ว ยังถือกันว่าบันทึกศักราชได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดอีกด้วย และมักใช้เป็นฉบับสอบเทียบกับฉบับอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่บันทึกคำบอกเล่าเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาโดยผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีก ๒ ฉบับ คือ คำให้การชาวกรุงศรี และคำให้การขุนหลวงหาวัด ซึ่งล้วนเป็นเอกสารสำคัญในการศึกษาเรื่องราวกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 625 บาท

  Special Price 500 บาท

  ลด 125.00 บาท (20%)

 10. ลด 10%
  Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที สร้างปัญญาผ่านบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร (ปกแข็ง) Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที สร้างปัญญาผ่านบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร (ปกแข็ง)

  Lunch with the FT: มื้อเที่ยงกับเอฟที สร้างปัญญาผ่านบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร (ปกแข็ง)

  Code :

  หนังสือเล่มนี้คือมิชลินสตาร์ของวงการปัญญาทั้งอาหาร ผู้คน บทสนทนาคือตำราล้ำค่า ของหลากหลายสาขาวิชาชีวิต
  - ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

  ไลโอเนล บาร์เบอร์ เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไฟแนนเชียลไทมส์ผู้สร้างผลงานจนได้รับรางวัล หนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมประจำปีถึงสามครั้งไลโอเนลร่วมเขียนหนังสือหลายเล่มได้รับเชิญไปบรรยายให้หลายสถาบันและปรากฏตัวในสื่อเช่นวิทยุและโทาทัศน์บ่อยๆ ในปี 2009 เขาได้รับเหรียญเกียรติยศจากสมาคมเซนต์จอร์จ (St.George Society) มีประสบการณ์ยาวนาน และเป็นกรรมการของพิพิธภัณฑ์เทท (Tate)

  สมชัย สุวรณณบรรณ เป็นคนไทยที่ทำงานกับบีบีซียาวนานที่สุดกว่า 25 ปี ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นคลื่นสั้น ได้ก้าวขึ้นตำแหน่งหัวหน้าภาคภาษาไทยหลังเหตุการณ์พฤษภา 35 และแปลงโฉมวิทยุบีบีซีให้เป็นคลื่น FM ผ่านดาวเทียมมาถึงผู้ฟังในประเทศไทยจนได้รับรางวัล Strategic Planning จากสถาบัน CBA เมื่อเกษียณจากบีบีซีในปี 2549 เข้ารับตำแหน่งกรรมการนโยบายชุดก่อตั้งของไทยพีบีเอสก่อนลาออกมาสมัครเป็นผู้อำนวยการปัจจุบันสมชัยทำงานเป็นอาจารย์ที่สถาบัน School of oriental and African Studies (SOAS),University of London

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 700 บาท

  Special Price 595 บาท

  ลด 105.00 บาท (15%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 9224376
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem