คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือทั้งหมด

หนังสือ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น หนังสือเด็ก หนังสือออนไลน์

หนังสือทั้งหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ปรีชาญาณของสิทธัตถะ

  Code :

  สมัคร บุราวาส เป็นปัญญาชนไทยรุ่นแรกที่มีความสนใจทางปรัชญาเป็นอย่างมาก เป็นปัญญาชนไทยชั้นสูงคนแรกที่สนใจศึกษาปรัชญาอย่างเป็นระบบ จนสามารถเข้าใจความหมายและบทบาทของรัชญาที่มีต่อสังคม สามารถเข้าใจความสำคัญของ "โลกทรรศน์" ในกระบวนการคิดของคนเราชั่วชีวิตของท่านได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ความรู้ทางปรัชญาและเผยแพร่โลกทรรศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนไทย ท่านได้ฝากผลงานทางปรัชญามากมายไว้กับสังคมไทย

  - ประวุฒิ ศรีมันตะ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 2. ฮีโร่ในดวงใจ (Just one of the guys)

  Code :
  แชสทิตี้ โอนีล นักหนังสือพิมพ์สาว สาวกตัวจริงของอารากอร์นแห่งลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และทีมแยงกี้ เกิดมาเป็นลูกสาวคนเดียวและคนสุดท้องของครอบครัวชายล้วน ทั้งพ่อกับพี่ชายสี่คนต่างเป็นฮีโร่ทำงานอยู่ในวงการกู้ภัยฉุกเฉิน ด้วยหุ่นโย่ง บึ้บด้วยกล้ามล้วนๆ เล่นกีฬาทุกชนิด เอาชนะผู้ชายอกสามศอกในเกมแข่งขัน แถมขึ้นเข่าอัดกล่องดวงใจของคาราเต้สายดำจนหน้าเขียว

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 289 บาท

  Special Price 260 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 3. พุทธโคดม

  Code :
  พุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมอินเดียในสมัยพุทธกาลนับเป็นผลงานศึกษาที่สำคัญยิ่งกอปรด้วยคุณปการอันทรางค่าต่อทั้งพุทธศาสน์ศึกษา อินเดียศึกษา รัฐศษสตร์ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แขนงอื่นๆ เป็นการผสมผสานแหล่งความรู้และมุมมองอันหลากหลาย เพื่อวิเคราะห์นำเสนอเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก อย่างเหมาะสมต่อผู้คนและองค์ความรู้หลายด้านในปัจจุบัน ด้านหนึ่งเป็นการศึกษาเชิงพุทธศาสน์ศึกษา ในอีกด้านหนึ่ง เป็นการศึกษาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลโดยเน้นการวิเคราะห์บริบทเชิงโครงสร้างและสภาพการณ์ที่แวดล้อมพุทธกิจ พุทธจารีต ตลอดพุทธสาวกในสมัยนั้น ข้อเสนอและข้อถกเถียงที่ปรากฏจึงเชื่อมโยงมิติทางรัฐศาสตร์เข้ากับปรากฎการณ์ที่สำคัญๆ ของพุทธประวัติและพุทธศาสนา อันประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับ รัฐ ระบบสังคม พลวัตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เงื่อนไขทางการเมือง รัฐประศาสโนบาย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กระนั้นก็ตามงานชิ้นนี้ก็จะทำให้นักศึกษาพุทธศาสน์ได้ข้อมูล ความรู้ มุมมอง คำถามและความคิดเห็นที่น่าสนใจน่าพิจารณาพร้อมๆ กันไปด้วยอย่างแน่นอน....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 395 บาท

  Special Price 356 บาท

  ลด 39.00 บาท (10%)

 4. ราชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป (ปกอ่อน)

  Code :
  การแสดงความเห็นของผู้เขียนมีความละเอียดและหนักแน่นชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาทิศทาง หลักการ และจุดยืนของตนเอาไว้ได้อย่างไม่แปรเปลี่ยน ข้อเขียนทั้งหมดของปิยบุตร สะท้อนให้เห็นถึงการติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา ค้นคว้า อย่างลงลึก เรื่องใดที่เป็นประเด็นทางกฎหมาย และเกิดเป็นปัญหาทางการเมืองขึ้น ผู้เขียนก็ได้ศึกษาทั้งเหตุการณ์แวดล้อมและรายละเอียดของแต่ละกรณี อย่างถี่ถ้วน อีกทั้งยังศึกษาหลักการและความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น ๆ ทั้งจากเอกสารของไทยเอง และของต่างประเทศและด้วยลักษณาการเช่นนี้เองที่จุดยืน อุดมการณ์และความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ของปิยบุตรค่อยๆ ถูกเหลาให้เฉียบแหลม หนักแน่น และเด็ดขาดมากขึ้นทุกขณะ ทั้งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจากความใฝ่รู้และครุ่นคิดของตัวเขาเอง >>> วาด รวี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 300 บาท

  Special Price 270 บาท

  ลด 30.00 บาท (10%)

 5. อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)

  Code :

  “หนังสือแนะนำเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการทำสมาธิ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่อยู่กับ สตีฟ จ็อบส์ ตลอดชีวิต เขาอ่านครั้งแรกเมื่อยังเป็นวัยรุ่นและกลับมาอ่านอีกครั้งในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย หลังจากนั้นจ็อบส์ก็อ่านหนังสือเล่มนี้ปีละครั้ง”

  (หนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิต...เริ่มอ่าน "หรืออ่านซ้ำ" เสียตั้งแต่วันนี้ !)

  อัตชีวประวัติของโยคี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดหนึ่งในร้อยเล่มแห่งศตวรรษที่ 20 ประวัติชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ของท่านปรมหังสาโยคานันทะเล่มนี้จะนำท่านไปสู่การค้นพบโลกแห่งโยคี วิทยทศาสตร์และปาฏิหาริย์ ความตายและการฟื้นคืนชีพที่ท่านจะไม่มีวันลืมเลือน ด้วยภูมิปัญญาซึ่งยังความปีติให้จิตวิญญาณและข้อคิดปฏิภาณที่เฉียบคมแฝงอารมณ์ขันอันน่าชื่นชมของท่าน ท่านโยคานันทะจะเผยให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความลี้ลับที่สุดของชีวิตและจักรวาล เปิดหัวใจและจิตของเราสู่ความปีติ ความงามและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของจิตวิญญาณซึ่งมีดำรงอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนาม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

 6. หัวใจแห่งความสำเร็จ

  Code :

  "หัวใจแห่งความสำเร็จ" ของนโปเลียน ฮิลล์ เป็นหนังสือที่เปิดเผยการตรวจสอบหลักการ 17 ประการแห่งความสำเร็จที่ใช้ได้ผลจริงๆ และเปิดเผยมากที่สุดเท่าที่ นโปเลียน ฮิลล์ ได้เขียนขึ้นมา หลักความสำเร็จ 17 ประการเหล่านี้ เป็นหัวใจสำคัญของการปฎิบัติและทัศนคติของทุกคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ถ้าหากท่านยึดเอาเป็นแนวปฎิบัติและทัศนคติของท่านแล้ว ท่านจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายอันทรงคุณค่าใดๆ ของท่านได้ทั้งสิ้น

  คำนำของผู้แปล คำนำของดับเบิ้ลยู. คลีเม้นท์ สโตน

  • บทที่1 กำหนดเป้าหมายที่แน่นอน
  • บทที่ 2 ก่อตั้งกลุ่มอภิจิต
  • บทที่ 3 การเสริมสร้างบุคลิคต้องตาต้องใจ
  • บทที่ 4 การใช้ศรัทธาประยุคต์
  • บทที่ 5 การทำงานเกินเงินเดือน
  • บทที่ 6 สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม
  • บทที่ 7 สร้างทัศนคติในทางสร้างสรรค์
  • บทที่ 8 ควบคุมการกระตือรือร้นของท่าน
  • บทที่ 9 การมีระเบียบวินัยต่อตนเอง
  • บทที่ 10 คิดอย่างถูกต้องเที่ยงตรง
  • ฯลฯ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  ลด 32.00 บาท (10%)

 7. ตำราพรหมชาติสำหรับประชาชน

  Code :
  การที่เรามีความรู้โหราศาสตร์เสมือนมีแผนที่ชีวิตหรือเส้นทางชีวิตอยู่กับตัว ยิ่งรู้ว่าชีวิตช่วงใดต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ถึงโค้งชีวิตต้องชะลอความเร็วไม่ให้เกิดอันตราย เวลาจะผ่านสามแยกหรือสี่แยกต้องชะลอความเร็ว ระมัดระวังดูซ้าย ขวาให้ดีทำให้ชีวิตดำเนินด้วยความปลอดภัยและราบรื่นการที่เรารู้โหราศาสร์ ทำให้เรารู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเตือนให้ระมัดระวังโดยไม่ประมาท เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้ผ่านพ้น คราวเคราะห์ ได้อย่างปลอดภัย......

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 395 บาท

  Special Price 356 บาท

  ลด 39.00 บาท (10%)

 8. หนังสือเพลง เพลงเด็ก

  Code :
  หนังสือมีเพลง : เพลงเด็ก” หนังสือนิทานภาพที่มีเสียงร้องของลูก แม่ และพ่อเสริมจินตนาการ ความผูกพันในครอบครัว และรั้วโรงเรียน... · ลูกโป่งสวรรค์ · ยกเมฆ · เป่ายิงฉุบ · เพลงเด็ก · เพลิดเพลิน · พ่อแม่บอกว่า · สุดที่รัก · ครอบครัวอารมณ์ดี · จ.ป.ล. · กุดจี่ขี่ม้าก้านกล้วย · หมาแพนดี้กับหมีแพนด้า · ดีกันนะ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 9. เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก How to Master English Grammar

  Code :

  การที่ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ย่อมนำไปสู่ความสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานโครงสร้างที่แข็งแรง ก็มีผลทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้านมั่นคงอยู่ได้ การเรียนภาษาอังกฤษโดยมีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพื้นฐานดีแล้ว ก็ย่อมส่งผลดีเช่นเดียวกัน

  หนังสือเล่มนี้จะอธิบายและให้ตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์แต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และที่สำคัญคือ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความขยันและความตั้งใจจริง เพราะหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่ต้องหมั่นฝึกฝน แต่ละแบบฝึกหัดจะทบทวนกฎเกณฑ์การใช้ไวยากรณ์ในแต่ละเรื่อง และเน้นหนักการทำแบบฝึกหัดด้วยการเขียนเป็นประโยคและการเติมข้อความลงในช่องว่าง ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะเคยชินกับแบบฝึกหัดประเภทเลือกข้อความที่ถูกต้องซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง…การเรียนกาษาใดก็ตาม การฝึกฝนย่อมนำมาสู่ความสำเร็จดังคำกล่าวในภาษาอังกฤษที่ว่า “Practice makes perfect.” และไม่มีใครแก่เกินเรียน ถึงแม้จะช้าไปบ้างแต่ยังดีกว่าไม่คิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 280 บาท

  Special Price 252 บาท

  ลด 28.00 บาท (10%)

 10. ยูนนาน กาลครั้งหนึ่ง

  Code :

  “Life begins at the end of your comfort zone.” ไม่ได้เป็นเพียงคำกล่าวเท่ๆ ที่ผู้คนชอบหยิบยกไปพูดถึงกันเท่านั้น แต่ความหมายของมันลึกล้ำกินใจ ในระหว่างที่อ่านเรื่องในหนังสือเล่มนี้ ฉันนึกถึงคำกล่าวเท่ๆ นี้ขึ้นมาหลายครั้ง เรื่องราวใน “ยูนนาน...กาลครั้งหนึ่ง” เป็นการผจญภัยของชีวิตนอกเหนือขอบเขตความคุ้นชินแสนสะดวกสบายของชีวิต ซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และนักท่องเที่ยว นักเดินทางหน้าใหม่ได้อีกมากมาย

  อย่างหนึ่งที่อยากจะหมายเหตุไว้ ความอิสระแบบแบ็กแพ็กเกอร์ ไม่ได้หมายความว่าการทำทุกอย่างตามใจชอบตะพึดตะพือ ดังจะเห็นได้ว่า คุณอาณิกวางแผนการเดินทางได้รอบคอบมาก ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กระนั้น ในการเดินทางจริงๆ ก็ยังต้องพบเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอยู่ดี

  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประเมินศักยภาพของตัวเอง ในการจะถอยหรือไปต่อ ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลและการตัดสินใจที่ดี หัวใจของการเดินทางแบกเป้เที่ยวคนเดียวก็อยู่ตรงนี้เอง ซึ่งน่าชื่นชมว่า คุณอาณิกได้บันทึกทุกขั้นตอนของการเดินทางและการตัดสินใจยากๆ เหล่านั้นเอาไว้อย่างละเอียดลออน่าทึ่งมาก ขอชื่นชมด้วยใจจริง....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

  ลด 35.00 บาท (10%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว