คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือทั้งหมด

หนังสือ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น หนังสือเด็ก หนังสือออนไลน์

หนังสือทั้งหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ชีวิตของ เซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ (The Life of Sir William Osler)

  Code :

  หนังสือรางวัลพูลิตเซอร์ประจำปี 1925

  เซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ (Sir William Osler, 1849-1919) แพทย์ชาวแคนาดา แต่เป็นที่รู้จักทั้งในฐานะแพทย์ นักการศึกษา นักปรัชญาทางการแพทย์ และนักประวัติศาสตร์การแพทย์ เซอร์ออสเลอร์เกิดในบ้านพักพระ เพราะบิดาเป็นพระนิกายแองกลิกันหรือศาสนจักรแห่งอังกฤษ ที่อพยพไปแคนาดาเพื่อปฏิบัติกิจด้านศาสนาในชุมชนชาวอังกฤษที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ เขาโตมากับหนังสือ อ่านหนังสือมาก เชี่ยวชาญคัมภีร์ไบเบิล อ่านวรรณกรรมคลาสสิกมากมาย เดิมตั้งใจเป็นพระ แต่หันเหความตั้งใจเมื่อพบครูที่เป็นแพทย์ ดร.เจมส์ โบเวลล์ ทำให้เปลี่ยนความคิดไปเรียนแพทย์

  หมอออสเลอร์เป็นแพทย์ที่รู้จักกันดีในวงวิชาชีพยุคศตวรรษที่ 19 ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่เป็นคนร่าเริง มีน้ำใจ รักคนอื่น เป็นแพทย์ที่ไม่ยอมเปิดคลินิกส่วนตัวตลอดชีวิต แต่ทุ่มเทให้งานการศึกษาแพทย์ และค้นคว้าเกี่ยวกับโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไปจำนวนมากในยุคนั้น ทั้งมาลาเรีย ไทฟอยด์ วัณโรค โรคหัวใจ จนสามารถทำให้หลายโรคหมดไปหรือป้องกันได้ เป็นครูของแพทย์ที่ย้ำว่านักศึกษาแพทย์ต้องเรียนกับคนไข้ เริ่มจากคนไข้ อยู่กับคนไข้ จบที่คนไข้ ไม่ใช่ฟังแต่การบรรยายดังที่ทำกันก่อนหน้านั้น

  หมอออสเลอร์มีความสนใจกว้างมาก ไม่จำกัดเฉพาะด้านการแพทย์ แต่รักการอ่าน ย้ำกับนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานตลอดว่าต้องอ่านหนังสือ อ่านวรรณกรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิรู้ที่ลึกซึ้ง เขาย้ำเสมอว่า นักศึกษาแพทย์และแพทย์ต้องรักษา “คนที่ป่วยเป็นโรค” ไม่ใช่รักษา “โรค” โดยไม่ดูคนไข้ เป็นแพทย์ที่ย้ำว่า “การทำเวชปฏิบัติเป็นศิลปะ ไม่ใช่การค้า เป็นเสียงเพรียกจากด้านใน ไม่ใช่ธุรกิจ เป็นเสียงเพรียกที่ต้องทำด้วยหัวใจเท่ากับด้วยสมอง” และจึงได้สมญานามว่า “บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่” – Father of the Modern Medicine (บิดาแห่งการแพทย์ตั้งแต่โบราณคือฮิปโปเครตีส)

  ผู้เขียนคือฮาร์วีย์ คุชชิง (Harvey Cushing, 1869-1939) เป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทชาวอเมริกัน มีความสามารถและคุณูปการสูงในการผ่าตัดสมอง เป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเซอร์ออสเลอร์ และได้รวบรวมบันทึก จดหมายต่างๆ ของเซอร์ออสเลอร์แล้วเขียนเป็นชีวิตของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ชุดนี้ ซึ่งมีด้วยกัน 2 เล่ม หนาเกือบ 1500 หน้าในภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ประเภทชีวประวัติประจำปี 1925 แต่แม้จะหนาก็อ่านได้สนุก ให้ความรู้ไม่เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ยังมีเรื่องราวของหนังสือและวรรณกรรมจำนวนมาก

  หนังสือชุดชีวประวัติของเซอร์วิลเลียม ออสเลอร์นี้ ไม่ได้เหมาะสำหรับแพทย์และบุคลากรในวงการแพทย์เท่านั้น แต่คนทั่วไปก็อ่านได้สนุก และจะได้แรงบันดาลใจจากหมอออสเลอร์ทั้งการทำงาน การอ่าน และชีวิตที่มอบความรักแก่คนอื่นๆ สำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษาทางการแพทย์ และบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขแล้ว ควรจะได้อ่านหนังสือชุดนี้อย่างยิ่ง เพราะจะได้รู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาของการแพทย์ที่ได้ย่างก้าวสำคัญที่สุดในศตวรรษสิบเก้าและยี่สิบ และจะได้เห็นแบบอย่างการทุ่มเทที่จะเป็นแพทย์ที่ดี ที่ใส่ใจในคน ซึ่งย่อมส่งผลอย่างมากต่องานด้านสาธารณสุขแน่นอน หากได้ศึกษาชีวิตของเซอร์ออสเลอร์ จะทำให้แพทย์และผู้ที่ทำวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนนั้นมีความรักความใส่ใจมากขึ้นต่อความเจ็บป่วยของผู้คน และอาจหวังได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างแพทย์กับคนไข้จะลดลงได้

  เขาเป็นที่รักยิ่งของบุคลากรในวงวิชาชีพแพทย์ร่วมสมัย และยังคงเป็นที่รู้จักต่อมา เป็นแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในวิชาชีพทางตะวันตกจนได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่” – Father of Modern Medicine

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 3,000 บาท

  Special Price 2,700 บาท

  ลด 300.00 บาท (10%)

 2. ราคาปกติ: 2,900 บาท

  Special Price 2,610 บาท

  ลด 290.00 บาท (10%)

 3. นโยบายของไทยต่อลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ (9 เล่ม)

  Code :

  หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

  ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

  ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

  หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 2,440 บาท

  Special Price 2,196 บาท

  ลด 244.00 บาท (10%)

 4. Box Set นิทานชาวไร่ (๔ เล่ม พร้อมกล่อง)

  Code :

  ๑ ใน ๑๐๐ เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

  ฟรี! โปสการ์ด และที่คั่นหนังสือ

  สรรพสารคดีเกร็ดประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า ความเป็นมาของสายสกุลบรรพชนในหลายตระกูล

  ข่าวลือ เรื่องซุบซิบของเจ้านายชั้นสูง ขุนนาง ข้าราชการ คดีความที่เคยเป็นข่าวครึกโครม สภาพบ้านเมือง

  ทั้งในและต่างประเทศ ผนวกกับสารพันเรื่องราวจากการค้นคว้าและประสบการณ์ตรงของนายทหารเรือนอกราชการ อดีตผู้บังคับกองโรงเรียนนายเรือ บันทึกไว้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕

  เดิมพิมพ์เป็นตอนๆ ใน นาวิกศาสตร์ (วารสารรายเดือนของทหารเรือซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน/พ.ศ. ๒๕๕๙) ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕ ต่อมาคุรุสภาจัดพิมพ์รวมเล่มเป็น ๑๒ เล่ม (๑๓๓ ตอน)

  ไม่มีภาพประกอบ ทยอยวางจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๘

  การจัดพิมพ์ในพ.ศ. ๒๕๖๐ “ฉบับสำนักพิมพ์ศยาม” รวมเป็น ๔ เล่มเพิ่มภาพประกอบหายากของบุคคล สถานที่ และเรือหลวงกว่า ๑๐๐ ภาพ  จัดทำเชิงอรรถและดัชนีชื่อบุคคลพร้อมผนวกเรื่องเล่าอัตชีวประวัติผู้เขียนและงานเขียนชุดกบฏแมนฮัตตัน(๑๓ ตอน) ที่ไม่เคยตีพิมพ์รวมเล่มในฉบับคุรุสภา

  ผู้แต่ง น.อ.สวัสดิ์ จันทนี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 2,680 บาท

  Special Price 2,412 บาท

  ลด 268.00 บาท (10%)

 5. ชุดเฮสเสสดใส10 (ปกแข็ง) ฟรี! แก้ว 1 ใบ

  Code :

  1) เรื่อง บทเรียน แปลจาก THE PRODIGY : ราคา 320 บาท

  2) เรื่อง เพลงขลุ่ยในฝัน แปลจาก STRANGE NEWS FROM ANOTHER STAR AND OTHER STORIES : ราคา 270 บาท 

  3) เรื่อง นาร์ซิสซัสกับโกลด์มุนด์ แปลจาก NARCISSUS AND GOLDMUND : ราคา 550 บาท

  4) เรื่อง สิทธารถะ แปลจาก SIDDHARTHA : ราคา 250 บาท

  5) เรื่อง สเตปเปนวูล์ฟ แปลจาก STEPPENWOLF :  ราคา 400 บาท

  6) เรื่อง ท่องตะวันออก แปลจาก THE JOURNEY TO THE EAST :  ราคา 220 บาท

  7) เรื่อง เดเมียน แปลจาก DEMIAN :  ราคา 310 บาท

  8) เรื่อง รอสฮัลด์ แปลจาก ROSSHALDE  :  ราคา 300 บาท

  9) เรื่อง ปีเตอร์ คาเมนซินด์ แปลจาก PETER CAMENZIND :  ราคา 290 บาท

  10) เรื่อง เกอร์ทรูด แปลจาก GERTRUDE :  ราคา 340 บาท


  ราคารวมทั้งชุด 3,250 บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 3,250 บาท

  Special Price 2,925 บาท

  ลด 325.00 บาท (10%)

 6. หนังสือชุดประวัติศาสตร์ 11 เล่ม

  Code :

  1.จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม
  2.ฟอลคอน Phaulkon
  3.การค้า และการเมือง ในพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
  4.ออกญาวิไชเยนทร์ หรือการต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
  5.บันทึกความทรงจำของ บาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับมรณกรรมของ ก็องสตังซ์ ฟอลคอน 
  6.ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม(ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
  7.เรื่องเล่าและตำนานอยุธยา อาณาจักรสยามสมัยรุ่งเรือง
  8.พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ หมอบรัดเล
  9.จดหมายเหตุฟอร์บัง
  10.จดหมายเหตุโกศาปานไปฝรั่งเศส
  11.จดหมายเหตุมองซิเออร์เซเบเรต์

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 3,965 บาท

  Special Price 3,568 บาท

  ลด 397.00 บาท (10%)

 7. ภควัทคีตา - อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)

  Code :

  1.ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน 1-2 (Box Set)
  ปรมหังสา โยคานันทะ

  2.อัตชีวประวัติของโยคี (ปกแข็ง)
  ปรมหังสา โยคานันทะ (Paramahansa Yogananda)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 2,349 บาท

  Special Price 2,114 บาท

  ลด 235.00 บาท (10%)

 8. หนังสือชุด 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) 12.12

  Code :

  หนังสือชุด 'รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) 12.12
  "16 งานเขียน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2538"

  1.นิราศดิบ (ปกแข็ง)
  2.หลงกลิ่นกัญชา (ปกแข็ง)
  3.หอมดอกประดวน (ปกแข็ง)
  4.สนิมกรุงเทพฯ (ปกอ่อน)
  5.เมนูบ้านท้ายวัง (ปกอ่อน)
  6.เงาของเวลา (ปกอ่อน)
  7.บนหลังหมาแดดสีทอง (ปกอ่อน)
  8.หัวใจที่มีตีน (ปกอ่อน)
  9.กาดนัดบนดอย (ปกอ่อน)
  10.บันทึกเผยใจนางกระต่าย (ปกอ่อน)
  11.หนาวผู้หญิง (ปกอ่อน)
  12.บริจิตต์ ชบาในไรแดด (ปกอ่อน)
  13.แดงรวี (ปกอ่อน)
  14.on the road (ปกอ่อน)
  15.ดอกไม้ในถังขยะ (ปกอ่อน)
  16.00.00 น. (ปกอ่อน)

  โปรโมชั่น 12.12 (วันเดียวเท่านั้น!)
  ยกชุด 16 เล่ม ราคาปกติ 4,918บ. ลดเหลือ 3,900 บ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 4,918 บาท

  Special Price 3,900 บาท

  ลด 1,018.00 บาท (21%)

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วลด 10% เลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว