คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

หนังสือทั้งหมด

หนังสือ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น หนังสือเด็ก หนังสือออนไลน์

หนังสือทั้งหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. สร้างสุขแบบเซ็น: ตำนานเซ็น ที่อธิบายหัวใจแห่งธรรมด้วย "มรรคแปด"

  Code :

  ตำนานเซ็น ที่อธิบายหัวใจแห่งธรรมด้วย "มรรคแปด" (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) เป็นหลักธรรมของพุทธองค์ที่จะนำแนวทางให้ปุถุชนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆ เพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตประจำวัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 2. ไกด์...ไม่ไร้สาระสู่อาหารโลก

  Code :

  อาหารคือสารัตถะของชีวิต เป็นสารัตถะแห่งมรดกทางวัฒนธรรมความอยู่รอด ของชนบท ของเศรษฐกิจของความหลากหลายทางนิเวศ และความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ

  การมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายในหัวในของบุคคล ของสถาบันทางสังคมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ และการประกอบการทางสังคม เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ระบบอาหารรูปแบบใหม่ กำลังอุบัติขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 380 บาท

  Special Price 342 บาท

  ลด 38.00 บาท (10%)

 3. คาร์ล จุง: ผู้หาญกล้าท้าทายฟรอยด์

  Code :

  เมื่อเอ่ยถึงฟรอยด์ ผู้ที่ศึกษาจิตวิเคราะห์ทุกคนจะรู้จักเขา เพราะฟรอยด์ถือเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์เลยทีเดียว

  แต่ในเรื่องจิตวิเคราะห์นี้ ก็มิได้มีฟรอยด์ที่โดดเด่นอยู่เพียงผู้เดียว จุงคือนักจิตวิเคราะห์ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ฟรอยด์ เพราะแม้เขาจะเคยเข้าร่วมสมาคมจิตวิเคราะห์เดียวกับฟรอยด์ก็ตาม แต่เมื่อแนวความคิดหลักไม่ตรงกัน เขาจึงต้องแยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งกลุ่มใหม่ที่มีแนวความคิดแตกต่างออกไปและแนวความคิดของจุงก็เป็นการท้าทายแนวคิดของฟรอยด์อย่างถึงแก่น ทำให้ตัวจุงเองดูโดดเด่นขึ้นมาเมื่อเทียบกับนักจิตวิเคราะห์คนอื่นๆ อีกทั้งจุงยังมีผลงานมากถึงยี่สิบเรื่อง และเขาก็ได้พัฒนาจิตวิเคราะห์ขึ้นมาเป็นระบบที่คำนึงถึงจิตใจเป็นอย่างมาก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 160 บาท

  Special Price 144 บาท

  ลด 16.00 บาท (10%)

 4. เหนือหลักการของความพอใจ

  Code :

  'เหนือหลักการของความพอใจ' เป็นอีกหนึ่งงานเขียนของฟรอยด์ที่ใช้หลักจิตวิเคราะห์ โดยกำหนดว่าการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทางด้านจิตใจนั้นถูกกำหนดขึ้นโดยหลักการของความพอใจ โดยในหนังสือ เล่มนี้เขาได้ขยายทฤษฎีไปไกลกว่าแรงกระตุ้นที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อพิจารณาผลกระทบทางจิตที่มีต่อแรงกระตุ้นในเรื่องความตายของมนุษย์ ซึ่งเขาได้นิยามเอาไว้ว่า "เป็นแรงกระตุ้นที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพื่อการฟื้นฟูสถานะแต่เก่าก่อนของสิ่งต่างๆ"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 160 บาท

  Special Price 144 บาท

  ลด 16.00 บาท (10%)

 5. คณิตศาสตร์(ลับ)สมอง ม.ต้น เล่ม 3

  Code :

  หนังสือรวมโจทน์ข้อสอบคณิตศาสตร์เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น นักเรียนสามารถอ่านและฝึกทำโจทย์ในแต่ละบทเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น สำหรับข้อบกพร่องของหนังสือสเล่มนี้ ทีมงาน และผู้เขียนขอน้อมรับคำชี้แจง และข้อแนะนำจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 260 บาท

  Special Price 234 บาท

  ลด 26.00 บาท (10%)

 6. คณิตศาสตร์(ลับ)สมอง ม.ต้น เล่ม 2

  Code :

  หนังสือรวมโจทน์ข้อสอบคณิตศาสตร์เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น นักเรียนสามารถอ่านและฝึกทำโจทย์ในแต่ละบทเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น สำหรับข้อบกพร่องของหนังสือสเล่มนี้ ทีมงาน และผู้เขียนขอน้อมรับคำชี้แจง และข้อแนะนำจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 7. คณิตศาสตร์(ลับ)สมอง ม.ต้น เล่ม 1

  Code :

  หนังสือรวมโจทน์ข้อสอบคณิตศาสตร์เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น นักเรียนสามารถอ่านและฝึกทำโจทย์ในแต่ละบทเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น สำหรับข้อบกพร่องของหนังสือสเล่มนี้ ทีมงาน และผู้เขียนขอน้อมรับคำชี้แจง และข้อแนะนำจากท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 250 บาท

  Special Price 225 บาท

  ลด 25.00 บาท (10%)

 8. พุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ

  Code :

  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงหลักปรัชญาอภิธรรมตามแบบฉบับของพระอภิธัมมัตถสังคหะ หากได้จัดเรียงหัวข้อความจริงที่พึงรู้เสียใหม่ให้ต้องตามวิธีสาธยายปรัชญาสมัยใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น-ชัดขึ้น และตรงนี้เองที่เป็นผลงานอันแท้จริงของข้าพเจ้า อีกประการหนึ่ง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าได้นำปรัชญาอภิธรรมไปสาดแสงให้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม อันควรแก่กาลสมัยด้วยปรัชญาอภิธรรมที่ข้าพเจ้ารวบรวมขึ้น จึงได้นามว่า พุทธปรัชญากึ่งพุทธกาล
  - สมัคร บุราวาศ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 290 บาท

  Special Price 261 บาท

  ลด 29.00 บาท (10%)

 9. เมื่อ...สิ้นฤดูกาล

  Code :

  จากเด็กชนบท เดินทางผ่านฤดูกาล ผ่านร้อนผ่านหนาวและความเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีดีมีร้าย สุขทุกข์ปะปนกัน กาลเวลาเป็นเครื่องขัดเกลา เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้วันเวลาที่เหลือให้ดีเท่าที่จะทำได้...เพราะวันหนึ่งทุกสิ่งล้วนต้องสิ้นสุดลง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 220 บาท

  Special Price 198 บาท

  ลด 22.00 บาท (10%)

 10. วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน: พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา

  Code :

  บทความและข้อเขียนต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะเขียนขึ้นมาต่างวาระ แต่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะถอดประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานวิจัยชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งในช่วงกว่า 25 ปีที่ผ่นมานั้นงานวิจัยชุมชนและท้องถิ่นในสังคมไทยมีความก้าวหน้าน้อยมากส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะยึดมุมมองด้านเดียวเป็นหนักในการศึกษา กล่าวคืออาจจะสุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ระหว่างด้านที่มองชุมชนในลักษณะที่เป็นอุดมคติ และด้านที่มองชุมชนเป็นเพียงจากภาพปรากฏที่พบเห็นได้ผิวเผินเท่านั้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 240 บาท

  Special Price 216 บาท

  ลด 24.00 บาท (10%)

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
expand_less

Please wait...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
View cart & checkout

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว