คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คำตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘

คำตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘

คำพิพากษาศาลแพ่ง

ราคาปกติ: 195 บาท

Special Price 176 บาท

ลด 19.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ประกาศ

ตามที่นายปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นโจทย์ฟ้อง บริษัทสยามรัฐจำกัด ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายสำเนียง ขันธชวนะ ประจวบ ทองอุไร และนายประหยัด ศ.นาคะนาท เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งในข้อหาละเมิดโจทก์ตามคดีหมายเลขดำ ที่ ๗๒๓๖/๒๕๑๓ เนื่องจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓ ลงข้อเขียนซึ่งเขียนโดย นายสำเนียง ขันธชวนะ ใช้นามปากกาว่า ส.ธ.น. ซึ่งมีใจความว่า โจทก์พัวพันในคดีสวรรคตนั้น

จำเลยขอแถลงความจริงว่า โจทก์ไม่เคยเป็นจำเลยในคดีสวรรคตเลย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทำผิดเมื่อโจทก์ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษ จึงถือว่าโจทก์ยังบริสุทธิ์

ส่วนการที่โจทก์หลบหนีออกจากประเทศไทยนั้นเป็นเพราะหลบหนีการรัฐประหาร จึงขอให้ผู้อ่านทราบความจริง และขออภัยในความคลาดเคลื่อนนี้ด้วย

บริษัทสยามรัฐจำกัด

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

นายสำเนียง ขันธชวนะ

นายประจวบ ทองอุไร

นายประหยัด ศ. นาคะนาท

ข้อมูลหนังสือ

คำตัดสินใหม่ กรณีสวรรคต ร.๘

ISBN : 9789744668769

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : คำพิพากษาศาลแพ่ง

ผู้แปล : สันติสุข โสภณสิริ: บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์ : กองทุนปาล พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหน้า : 240

ปีที่พิมพ์ : 2559

สารบัญ

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
คำนำในการพิมพ์เนื่องในโอกาศฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาลนายปรีดีฯ
รายงานกระบวนพิจารณา
คำพิพากษาตามยอม
สัญญาประนีประนอมยอมความ
เอกสารแนบท้ายสัญญายอม ประกาศ
คำฟ้องของโจทก์
คำให้การพยานโจทก์ พล.ร.ต. พระยาศรยุทธเสนี
ภาคผนวก
- ความเห็นแย้งคำพิพากษา
โดย หลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
- บทสัมภาษณ์พิเศษหลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
โดย นายนเรศ นโรปกรณ์
- สัมภาษณ์นายปรีดี พนมยงค์ กับกรณีสวรรคต
- ลายพระหัตถ์ ม.จ.ศุภสวัสดิ์ฯ
- จดหมายนายปรีดี พนมยงค์ ถึง นายสังข์ พัธโนทัย
- จนหมายนายตี๋ ศรีสุวรรณ
ที่ให้ลูกเขยเขียนขอขมาลาโทษต่อ นายปรีดี พนมยงค์
ภาคผนวก (พิเศษ)
- สถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
- ประกาศ อานันทมหิดล

expand_less