คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เพชรตัดทำลายมายา

เพชรตัดทำลายมายา

ติช นัท ฮันห์

ราคาปกติ: 120 บาท

Special Price 108 บาท

ลด 12.00 บาท (10%)

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ในเพชรตัดทำลายมายา นี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับ ภิกษุสุภูมิสาวกของพระองค์ได้สอนให้เรารู้วิธีมองข้ามทวิลักษณ์แห่งโลกเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงอันลึกซึ้งอัศจรรย์ภายในตัวเราและทุกสิ่งรอบๆ ตัวเรา และท่านติช นัท ฮันห์ ยังได้อรรถาธิบายอย่างลุ่มลึก มีชีวิตชีวาทำให้เราได้เห็นว่า ปัญญา ซึ่งท่านเรียก วิภาษวิธีแห่งปรัชญาปารมิตา นี้ทำให้เราเข้าถึงและเคารพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ ท่านประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับประสบการณ์ของเราให้ตัวอย่างที่ปฏิบัติได้ทั้งในชุมชน ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนการรับใช้สังคม

ข้อมูลหนังสือ

เพชรตัดทำลายมายา

ISBN : 9786167122144

แปลจากหนังสือ :

ผู้เขียน : ติช นัท ฮันห์

ผู้แปล : สดใส ขันติวรพงศ์

สำนักพิมพ์ : ศยาม

จำนวนหน้า : 123

ปีที่พิมพ์ : 2553

ในเพชรตัดทำลายมายา นี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับ ภิกษุสุภูมิสาวกของพระองค์ได้สอนให้เรารู้วิธีมองข้ามทวิลักษณ์แห่งโลกเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงอันลึกซึ้งอัศจรรย์ภายในตัวเราและทุกสิ่งรอบๆ ตัวเรา และท่านติช นัท ฮันห์ ยังได้อรรถาธิบายอย่างลุ่มลึก มีชีวิตชีวาทำให้เราได้เห็นว่า ปัญญา ซึ่งท่านเรียก วิภาษวิธีแห่งปรัชญาปารมิตา นี้ทำให้เราเข้าถึงและเคารพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ ท่านประยุกต์พุทธธรรมเข้ากับประสบการณ์ของเราให้ตัวอย่างที่ปฏิบัติได้ทั้งในชุมชน ชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนการรับใช้สังคม
expand_less