Connect with Facebook

คิดถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙

รหัสสินค้า: 999999
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา,Interspa-Publications,วสี ครีเอชั่น และดอกโมกข์,บานชื่น,ช.คชา
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ศรีปัญญา,อาจารย์สันติ,วิลาศ มณีวัต,จิตกร บุษบา,เปลว สีเงิน ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ - จำนวนหน้า จำนวน 5 เล่ม

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 1,237 บาท

Special Price 1,113 บาท

หนังสือเข้า 04-05-2017

ได้รับ 1113 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดสินค้า

พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญฯ / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ศรีปัญญา


“พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

......................

พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ /วิลาศ มณีวัต

 

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนของ วิลาศ มณีวัต ที่เขียนตีพิมพ์

ในนิตยสารต่วยตูน และนิตยสารอื่นๆ มีการปรับปรุงชื่อหนังสือ

จนถูกต้องสมบูรณ์ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ นี้  

 

เป็นการรวบเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "พระราชอารมณ์ขัน" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลปัจจุบัน รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 

และในช่วงภาคผนวก ก็เป็นเรื่องเล่าอารมณ์ขันของพระสงฆ์บางรูป 

พร้อมด้วยข้อเขียนอื่นๆ และประวัติของ วิลาศ มณีวัต ที่เกี่ยวกับเรื่องขำขัน

 

อ่านไปก็อมยิ้มไปพลางๆ เวลาอ่านอารมณ์ขันของในหลวง

เรานึกภาพในหลวงที่เราเคยเห็นไปด้วย 

ท่านจะทำพระพักตร์นิ่งๆ แต่พระราชดำรัสนั่น ขำมาก 

เหมือนคน "ตีหน้าตาย"   นิ่ง แต่ ฮา  ...ทำนองนั้น 

 

ส่วนใหญ่เรื่องที่หยิบมาเล่า (เขียน) นั้น ก็เป็นเรื่องที่ได้จากคนใกล้ชิดพระองค์ท่าน 

สำหรับอารมณ์ขันของ ร.๕ และ ร.๖ หยิบยกจากงานพระราชนิพนธ์ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้อ่านพบ

 

นับว่าเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ในอีกแง่มุมหนึ่ง

เป็นแง่มุมที่ทำให้เราจดจำสไตล์ของ "วิลาศ มณีวัต" ได้เป็นอย่างดี 

......................

เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว / อาจารย์สันติ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงแสดงพระองค์อย่างพระมหากษัตริย์ แต่ทรงแสดงพระองค์เสมือนเป็นครูของเรา ผู้เขียนกำลังนำท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าสู่มิติใหม่แห่งความเข้าใจ และรับชมพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชจริยาวัตรต่างๆ ของพระองค์ที่สาธารณชนทั่วไปไม่เคยทราบมาก่อนในหนังสือเล่มนี้ โดยไม่มีการยกยอปอปั้นหรือคำชมเชยที่หวานเพราะพริ้งหรือสรรเสริญสดุดีจากอาจารย์สันติแต่อย่างใด แต่ด้วยสายตาที่กว้างไกลของอาจารย์ อาจารย์จะทำให้ผู้อ่านทั้งหลายพุ่งประเด็นไปในสิ่งที่พระองค์ทรงพยายามสั่งสอนเรา คำสั่งสอนของพระองค์อาจจะไม่เพียงทำให้ทัศนคติและความนึกคิดของท่านเปลี่ยนแปลงเท่านั้น บางทีชีวิตทั้งชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้

“อาตมาหวังว่าญาติโยมทั้งหลายจะสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นจากพระองค์พระผู้ทรงประยุกต์ใช้พุทธปัญญาในการดำเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ ผู้คำจำนวนมากรับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ แต่น้อยคนที่จะสามารถเข้าใจในพระราชดำรัสดังกล่าว และยิ่งกว่านั้นน้อยคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคถบาทของมหาบพิตร อาตมาขออวยพรให้คุณแมนเฟรด คราเมสประสบความสำเร็จและมีความสุขเจริญ” 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

"ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบมากกว่า 5 ครั้ง แต่ละครั้งที่ดิฉันอ่านจบและเปิดอ่านอีก ดิฉันจะเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ อีก และทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้น จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้ยอดเยี่ยมมาก"

พรพิมล อิษสุมล

 

"หนังสือมุ่งประเด็นไปที่ ผมมีความอัศจรรย์ใจว่า เราจะเรียนรู้และอย่างไรจากพระเจ้าอยู่หัวในแง่ของความเคารพ และซึมซับในพระราชจริยวัตรของพระองค์ได้มากกว่านี้"

วิเชียร แก่นทองหลาง

......................

พ่อของแผ่นดิน / จิตกร บุษบา

 

ร่วมสัมผัสกับเรื่องราวความประทับใจในพระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดการครองราชย์ เพื่อความอยู่ดีกินดีและความสุขประชาชน นำเสนอในรูปเเบบที่สวยงาม ที่จะช่วยให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ละเอียดอ่อนด้วยลายเส้น สีสันงดงาม ชวนติดตาม และยังเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือประกอบกิจการของตนเอง โดยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

......................

คิดถึงในหลวง / เปลว สีเงิน


สามัญชน ไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่า "สงสาร" กับเจ้าฟ้า-เจ้าแผ่นดิน
แต่ผมไม่ทราบจริงๆ ว่าจะใช้คำไหนทดแทนความรู้สึกจากใจ

พ่อเหนื่อย.......
แต่พ่อไม่เคยเอ่ยคำนี้ หรือแสดงให้ลูกๆ ทั้งแผ่นดินได้เห็น แม้พ่อป่วย
ต่อพอฝนมา-น้ำมา พ่อก็มิวายห่วงลูกๆ หาทาง-หาวิธีช่วยลูกๆ มิเว้นวาง

คำสอนของพ่อประหนึ่งน้ำในมหาสมุทร เม็ดทรายในทะเลทราย
ขออนุญาตินำ "๙ คำพ่อสอน" มาให้เป็นแนวทางเดินกัน

๑.ความเพียร
๒.ความพอดี
๓.ความรู้ตน
๔.คนเราจะต้องรับและต้องให้
๕.อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
๖.พูดจริง ทำจริง
๗.หนังสือเป็นออมสิน
๘.ความซื่อสัตย์
๙.การเอาชนะใจตน