Connect with Facebook

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้

รหัสสินค้า: 9789749936412
สำนักพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด
ผู้แต่ง ฉัตรทิพย์ นาถสุภา . กิตติ ตันไทย ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 514

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 495 บาท

หนังสือเข้า 27-11-2017

ได้รับ 495 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชาวบ้านภาคใต้

มีความเป็นชุมชนเข้มข้น..
ดำรงสืบสานมาช้านานในประวัติศาสตร์...
คำตอบประมวลได้ 4 ข้อดังนี้ :
1) ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์มากแผ่นดินมีความชุ่มชื้น...
2) ชาวใต้สามารถสร้างเครือข่ายในแนวนอนระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง...
3) ศาสนาพุทธ...ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่น...
4) การดำรงอยู่และความสำคัญของผู้ผลิตเล็กอิสสระ...มั่นคงมากในภาคใต้...

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
กิตติ ตันไทย

รายละเอียดสินค้า

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชาวบ้านภาคใต้
มีความเป็นชุมชนเข้มข้น..
ดำรงสืบสานมาช้านานในประวัติศาสตร์...
คำตอบประมวลได้ 4 ข้อดังนี้ :
1) ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์มากแผ่นดินมีความชุ่มชื้น...
2) ชาวใต้สามารถสร้างเครือข่ายในแนวนอนระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง...
3) ศาสนาพุทธ...ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่น...
4) การดำรงอยู่และความสำคัญของผู้ผลิตเล็กอิสสระ...มั่นคงมากในภาคใต้...

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
กิตติ ตันไทย