Connect with Facebook

พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ

รหัสสินค้า: 9789749459355
สำนักพิมพ์ วสี ครีเอชั่น และดอกโมกข์
ผู้แต่ง วิลาศ มณีวัต ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 304

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 250 บาท

Special Price 225 บาท

หนังสือเข้า 21-11-2016

ได้รับ 225 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดีของวิลาศ มณีวัต

รวมเรื่องหัสคดีและปกิณกะคดีชั้นครู เชิดชูพระเกียรติคุณฯ

พระราชอารมณ์ขันของ “คิงมงกุฎ” (ร.๔)

พระราชอารมณ์ขันของพระพุทธเจ้าหลวง (ร.๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ (ร.๖)

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)

พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และพระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯลฯ

ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดีโดย

_วิลาส มณีรัต_

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนของ วิลาศ มณีวัต ที่เขียนตีพิมพ์
ในนิตยสารต่วยตูน และนิตยสารอื่นๆ มีการปรับปรุงชื่อหนังสือ
จนถูกต้องสมบูรณ์ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ นี้  

เป็นการรวบเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "พระราชอารมณ์ขัน" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลปัจจุบัน รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 
และในช่วงภาคผนวก ก็เป็นเรื่องเล่าอารมณ์ขันของพระสงฆ์บางรูป 
พร้อมด้วยข้อเขียนอื่นๆ และประวัติของ วิลาศ มณีวัต ที่เกี่ยวกับเรื่องขำขัน

อ่านไปก็อมยิ้มไปพลางๆ เวลาอ่านอารมณ์ขันของในหลวง
เรานึกภาพในหลวงที่เราเคยเห็นไปด้วย 
ท่านจะทำพระพักตร์นิ่งๆ แต่พระราชดำรัสนั่น ขำมาก 
เหมือนคน "ตีหน้าตาย"   นิ่ง แต่ ฮา  ...ทำนองนั้น 

ส่วนใหญ่เรื่องที่หยิบมาเล่า (เขียน) นั้น ก็เป็นเรื่องที่ได้จากคนใกล้ชิดพระองค์ท่าน 
สำหรับอารมณ์ขันของ ร.๕ และ ร.๖ หยิบยกจากงานพระราชนิพนธ์ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้อ่านพบ

นับว่าเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ในอีกแง่มุมหนึ่ง
เป็นแง่มุมที่ทำให้เราจดจำสไตล์ของ "วิลาศ มณีวัต" ได้เป็นอย่างดี