ทางชีวิต เพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็น ฉบับรวมเล่ม (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9789749398081
สำนักพิมพ์ ธรรมดา
ผู้แต่ง วศิน อินทสระ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554 จำนวนหน้า -

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 160 บาท

Special Price 144 บาท

หนังสือเข้า 13-10-2015

รายละเอียดโดยย่อ

คงมีหลายครั้งที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ โดดเดี่ยวอ้างว้างสับสนหม่นหมอง ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตดี เหมือนคนที่กำลังหลงป่าเดินคลำเปะปะอยู่ในความมืด ครั้งเราได้เห็นแสงไฟแม้เพียบริบหรี่ ก็ช่วยให้กำลังใจของเราเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

แสงไฟเป็นกำลังใจให้คนหลงป่าอย่างไร ข้อคิดอันลุ่มลึกของท่านอาจารย์วศินก็เป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับคนหลงชีวิต ให้ได้เข้าใจและเห็นทางชีวิตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อออกจากความทุกข์ร้อน ได้พบกับความสงบสุขและร่มเย็นแห่งชีวิตที่แท้จริง

รายละเอียดสินค้า

สำนักพิมพ์ธรรมดาขออนุญาตพิมพ์หนังสือ “ทางชีวิต” โดยแยกออกเป็น ๔ เล่มเล็ก และรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่ง ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดี

 

ทางชีวิตเป็นทางที่เดินยาก เป็นทางกันดารด้วยภัยต่างๆ ผู้เดินควรมีแผนที่ชีวิตพอเป็นแนวทางดำเนิน เพื่อมิให้หลงทาง ซึ่งเมื่อหลงแล้วเดินกลับได้ยาก แผนที่ชีวิตคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าและท่านผู้รู้ได้แสดงไว้แล้ว เราต้องมีหลักธรรมเป็นหลักใจอีกด้วย เมื่อมีหลักธรรมเป็นหลักใจแล้ว เรียกว่า “ใจมีหลัก” ได้พระธรรมเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ก็จะเป็นชีวิตที่งดงามทั้ง ๓ วัน คือ วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย

 

ทางชีวิตในสังสารวัฏยิ่งเดินยาก เพราะมีภัยรอบด้านและยาวนาน มีนิทานเล่าไว้เป็นคติชีวิตว่ามีชายคนหนึ่งหลงเข้าไปในป่าเจอช้างดุ จึงวิ่งหนีช้างลงไปในน้ำเจอจระเข้จึงขึ้นจากน้ำ วิ่งขึ้นต้นไม้เห็นน้ำผึ้งหยดจากรวงผึ้ง ด้วยความหิวจึงยื่นปากไปรับน้ำผึ้ง ยังไม่ทันได้รับ เหลียวไปเห็นงู ๒ ตัวชูคออยู่ทั้งสองข้างพร้อมที่จะฉก แต่ด้วยความหิว ชายผู้นั้นจึงแข็งใจดื่มน้ำผึ้งพร้อมกับที่หวาดกลัวงูทั้งสอง เมื่อดื่มพอสมควรแล้วก็หาทางลงจากต้นไม้ แต่ช้างยังป้วนเปี้ยนอยู่โคนไม้ เขาจึงตัดสินใจกระโดดลงไปทางหนึ่ง แต่มันเป็นเหว โชคดีที่มีเถาวัลย์ปกคลุมปากเหวอยู่ เขาจึงเหนี่ยวเถาวัลย์โหนตัวไป ได้ยินเสียงเหมือนสัตว์กัดเถาวัลย์จึงเหลียวมาดู เห็นหนูตัวใหญ่กำลังกัดเถาวัลย์อยู่ ถ้าเถาวัลย์ขาดเขาต้องลงเหวแน่ จึงต้องรีบกระเสือกกระสนเพื่อให้ถึงฝั่งโน้นโดยเร็ว

 

นิทานเรื่องนี้สอนอะไร? ท่านเล่าไว้เพื่อเป็นคติให้เห็นภัยในสังสารวัฏว่ามีภัยอยู่รอบด้าน มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหมือนชายผู้นั้น ซึ่งหลงวนเวียนอยู่ในป่าคือสังสารวัฏ ทำอย่างไรจึงจะออกจากป่าได้ ทางออกพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมและให้ความเพียรปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนแล้ว เราก็จะออกจากป่าคือสังสารวัฏนี้ได้ในเวลาอันไม่นานนัก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 

“ความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระตถาคตเจ้าทั้งหลาย เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น”

(ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา)